(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, já jsem přesně nevěděla, protože ta interpelace zněla daňové reformy z dílny ANO, takže budu mluvit z hlavy. To, co jsem si připravila, je mi k ničemu.

Co se týče daňových reforem, tak průběžně pokud některé návrhy v pracovní verzi, na kterých není vůbec žádná shoda, neuniknou do médií, což se stalo zhruba před týdnem, tak průběžně o nich mluvím a představeny budou samozřejmě včas. Půjdu tak, jak jste se ptal.

První věc: digitální daň. Je to fenomén, který samozřejmě zahýbal světem, je to něco nového, někdo to nazývá vyrovnávací daň, vedou se spory, jestli je to forma nepřímé, přímé daně, o tom se bavíme na Ecofinu, na poradě ministrů financí, teď se o tom budeme bavit příští týden.

Já jsem podepsala memorandum, které podporuje zdanění na platformě OECD. Považuji to dlouhodobě za nejlepší koncept, protože to by nemělo zůstat jenom v hranicích Evropské unie, ale mělo by to překročit dál. Nicméně to je běh na dlouhou trať. Takže to bych vám tady mohla chodit říkat až do konce volebního období a pak by vám to třeba říkal někdo další atd. Takže podpořila jsem to, aktivně se účastním všech jednání, ale to je opravdu běh na dlouhou trať.

Další návrh, a ten bude předmětem jednání opět příští týden na Ecofinu v Bruselu, předložila Francie. Ta už šla na koncept evropský, tzn. že by se zdaňovalo v rámci Evropy. Oni to nazývají krátkodobé řešení. A velice to tlačili, mělo to podporu i Evropské komise a celé řady států, ale naopak to mělo velký odpor řady států, především severských atd. Já jsem i tento koncept podpořila na úrovni Evropské unie na Ecofinu a podpořím ho opět. Jenomže, a to je dobře, pro schválení daňových návrhů potřebujete jednomyslnost, to znamená, že vlastně ani návrh Francie nebude mít asi vůbec lehkou cestu. Takže i to zřejmě nebude otázka úplně, jak oni tomu říkají krátkodobé řešení, tak asi ani to nebude krátkodobé. Uvidím příští týden.

Já čekám, a vlastně od toho se odvine to, na čem pracujeme, a to je řešení po vzoru Rakouska jenom pro Českou republiku. Samozřejmě, my zatím sbíráme rozumy v tom směru, že jsme se podívali na koncept francouzský, podívali jsme se na ten rakouský a vlastně modelujeme si jednak legislativu, ale jednak hlavně to počítáme pro RIA, co bychom tam dali, především to budou příjmy z reklamy, tzn. Facebooku, YouTube, Googlu a těchto firem. Bavíme se o sazbě, Rakousko dalo 3 %, Francouzi nemají to rozhodnuto, navrhují 3 až 5, takže prostě to jsou všechno věci, o kterých uvažujeme, ale rozhodně to uděláme. Buď se prosadí ten evropský, buď získám pocit, že ten evropský koncept má nějakou šanci na rychlé řešení, a jestli ne, tak my to předložíme. A chtěli bychom to předložit velmi rychle. Takže tolik k digitální dani.

Pak jste se mě ptal na paušální daň pro živnostníky, tak na té pracujeme. To je skutečně záměr, který chceme zrealizovat. Tam to nebude ani tak problém legislativy, jako... už jsme udělali pracovní skupinu, která je Ministerstvo financí, které je hegemonem toho návrhu. Samozřejmě spolupráci to vyžaduje ministerstev zdravotnictví a sociálních věcí. Bude se to počítal podle... musí se počítat nějaká částka, ta částka se bude lišit pro každý rok, protože vlastně se odvíjí výpočet sociálního a zdravotního podle průměrné mzdy. Ale skutečně ten koncept je takový, že chceme, aby poplatník živnostník s příjmy do jednoho milionu korun, zatím malý, aby zaplatil jednou částkou na Finanční správu, a ta si rozúčtuje tu částku. Bude to volba. Protože je potřeba mít na paměti to, že ten živnostník velice často s těmito nízkými příjmy do jednoho milionu korun velmi často žádné daně neplatí, pokud má děti a manželku. Jinak dneska nám mzda v ekonomice vzrostla natolik, že dneska pokud on nemá manželku a děti, tak platí každý nějakou daň. Ale pokud má manželku a děti, případně další odpočty, tak se mu díky těm slevám a odpočtům... on se třeba kolikrát překlopí do daňového bonusu, to znamená, že vlastně nejen že neplatí, ale ještě třeba dobírá. Takže bude to volba. Takže on si zvolí to, jestli chce dostat přeplatek, anebo jestli zaplatí nějakou daň, protože tam bude vždycky nějaká minimální daň v té paušální dani, a tím nebude muset podat daňové přiznání, nebude na něj dopadat žádná daňová kontrola. Proto mu necháme tu volbu. (Upozornění na čas.)

Zrušení superhrubé mzdy je velmi ohroženo v tuto chvíli. My jsme pracovali na konceptu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní ministryně, já se omlouvám, čas vypršel, musím měřit všem stejně. Pan poslanec podá doplňující dotaz a umožní vám pravděpodobně dokončit vaše vystoupení. Děkuji. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom poprosit o ty termíny. Co to znamená velmi rychle u digitální daně a kdy tedy můžeme očekávat paušální daň ve Sněmovně? A to samé mě zajímá, když slyším, že reforma zdanění práce je ohrožena, že se superhrubou mzdou se nic dělat nebude. Mě mrzí, že jste slibovali už v roce 2017, že uděláte výrazné změny do daňového systému, a zatím nic nepřišlo. A pak to zdanění u lithia. Já to považuji za zcela zásadní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni o doplňující odpověď.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Jenom rychle. Co se týče digitální daně, tak moje představa by byla v daňovém balíčku 2020. Co se týče paušální daně, tak mám stejnou představu, ale tam to bude odvislé od IT řešení. Takže tam si myslím, že k 1. 1. 2020 se nám to nepodaří. Ale ráda bych, aby to bylo v průběhu roku 2020.

A pak jste se ptal, zrušení superhrubé mzdy, to je skutečně definitivní rozhodnutí ještě nepadlo, ale vzhledem k tomu, co se nestandardně dostal ten projekt, což byla jedna z pracovních verzí, a tím se pohřbil dřív, než se mohl narodit, ten, který minulý týden tady hýbal médii, bohužel velmi neseriózně a ve fragmentech, které se mnohdy nezakládaly na pravdě. Takže to bylo pro mě docela řešení, které mi dávalo smysl, i když vím, že to byla jedna z variant.

Co se týče řešení, které jsme navrhovali, že by se snížila daň na 19 %, to jsem zkusila už v balíčku 2019, nakonec jsem to nechala vyjmout po meziresortu, to víte. To jste tam viděli, tu úpravu. Protože jsme neměli vládu s důvěrou a nedostalo by to politickou podporu. Ale samozřejmě i tam byly problémy. Tam byly problémy, protože neřešíme ten problém skutečně narovnání daně 15 % pro všechny. Takže je to problém a já v tuto chvíli říkám, že to vidím jako ohroženo.

A co se týče zdanění lithia, abych se vám přiznala, tak nevím, o čem, jak mám vnímat zdanění lithia. Nejsem úplně v obraze, co by to mělo být. Dívám se na svého kolegu ministra životního prostředí. Jestli máte na mysli poplatky - ale jako daň z lithia, nic takového prostě v tuto chvíli nevím, co by to mělo být. Poplatky by šly asi za MPO, to je otázka MPO. Takže interpelujte když tak nebo se obraťte na paní ministryni Novákovou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a nyní bude interpelovat paní poslankyně Vrecionová paní ministryni ve věci zdanění nevyužitelných pozemků ostatních ploch. Prosím.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Dobrý den, vážená paní ministryně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Interpeluji vás ve věci postupu výběru daně z nemovitosti, a to v případě daně za tzv. pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využít. Velmi často mezi tyto ostatní plochy patří pozemky v rámci zemědělských ploch, tzn. skály, příkopy, mokřady atd. Vím, že před chvilkou tady zazněla od kolegy podobná interpelace, nicméně já se vás budu spíše ptát na něco trošku jiného, ne na tu legislativu, o které mluvíte, že ji připravujete.

Když jste byla ve funkci náměstkyně ministra financí, tak jste v roce 2017 prosadila nový metodický pokyn pro Finanční správu, jak rozlišovat plochu, která není žádným způsobem využitelná. Já si dovolím citovat jednu větu z tohoto pokynu: "Naproti tomu za možné způsoby využití pozemku ostatní plochy lze považovat i možné budoucí využití pozemku po úpravě jeho povrchu, odstranění náletových dřevin, zastavění pozemku budovou, vybudování komunikace, rekreační či sportovní využití pozemku, využití pozemku pro honitbu, pro chov hospodářských zvířat apod." Tato vaše definice vlastně každému pozemku v ČR přisuzuje nějaké využití. Může se jednat o honitbu, o skálu, o možnosti rozvoje sportovního lezectví nebo prostor pro vybudování parkoviště, byť v tomto případě mluvíme o pozemku, který je uprostřed pole. Je to dle mého názoru jeden z příkladů toho, jak daňové poplatníky považujete za sprosté podezřelé. Každý z několika milionů vlastníků půdy tak musí nyní dokládat, že jeho pozemky jsou opravdu nevyužitelné a nelze na nich provozovat žádnou činnost. Mluvíme ale o tom, že různé tyto prvky v rámci zemědělské (upozornění na čas) půdy jsou velice důležité.

Dotaz. Jak chcete tuto praxi změnit? Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP