(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, já jsem přesně nevěděla, kam bude směřovat vaše interpelace. Nebudu už opakovat to, co jsem tady řekla panu poslanci Holomčíkovi. To je jasné. Jenom to ještě doplním. Nevím, jestli pan poslanec tady je.

Teď mně mí kolegové jenom rychle doplnili, že v podstatě teď čekáme na dohodu ministra zemědělství a ministra životního prostředí, zda evidence bude v katastru nebo v takzvaném LPIS, a to jednání, kde se definitivně dohodnou, by se mělo posunout příští týden.

Vy se tady ptáte na metodický pokyn. Určitě to nebyl metodický pokyn náměstkyně ministra financí, protože Ministerstvo financí už od 1. ledna 2013 nevydává metodické pokyny. Vydává je vždycky jenom Generální finanční ředitelství. Čili Ministerstvo financí. Jestli máte v ruce, já skutečně nevím. Kdyžtak mně to pošlete a já vám velice ráda na to odpovím, protože ono se to těžko podle toho označení interpelace úplně dovozuje. Pokud jsem odpověděla někomu na nějaký dotaz, tak to samozřejmě není metodický pokyn. To já nevím. Já bych potřebovala vědět, co máte v ruce, ale metodické pokyny vydává striktně od 1. ledna 2013 jenom GFŘ. MF odpovídá za legislativu. I když netvrdím, že někdy to není konzultováno. To samozřejmě ani není nic proti ničemu, protože my děláme legislativu a GFŘ dělá pokyny. Ale odpovídá a vydává je za metodické řízení Generální finanční ředitelství. A podle mých informací nebyl to žádný nový metodický pokyn, ale protože se množily dotazy ze strany poplatníků, GFŘ, tak, jak já jsem dostala informaci, prostě vydalo informaci a informovalo, jak to vykládá. Čili určitě vždycky musíte ty věci, a to je běžná praxe, když se množí dotazy, tak je musíte nějak vyložit. Protože jedna věc je legislativa - a tady skutečně, co se ptal pan poslanec Holomčík, to je problém, a to vy se neptáte - a druhá věc je metodický pokyn anebo nějaká odpověď.

Byla bych velice ráda, kdybyste byla tak hodná a poslala mi třeba na mail alena.schillerova@mfcr.cz, co vlastně máte v ruce, a já hrozně ráda vám určitě vyčerpávajícím způsobem odpovím nebo vám to vysvětlím. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Tady jde totiž o to, co jsem nedokončila, že my tady v rámci boje se suchem vydáváme ze státního rozpočtu spoustu finančních prostředků. Zajímalo by mě, kolik se vůbec vybere od vlastníků těchto ploch. Jestli se to vůbec vyplatí, protože podle mého názoru to je naprosto nezajímavá částka ve srovnání s tím, kolik musíme vydávat na boj se suchem. Shodly jsme se i spolu na tom, že to je potřeba - legislativu, o tom mluvíte. Teď jste kolegovi říkala, že někdy v roce 2022 možná v balíčku, nebo 2021, nevím, se to dostane. A ten metodický pokyn pošlu. Byl přijat v době, kdy vy jste byla náměstkyně. A možná by stačilo alespoň do té doby alespoň zmírnit tento výklad, který si prostě někteří úředníci velmi vykládají tak, že velmi negativně zasahuje zemědělce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni o doplňující odpověď.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Velice ráda. Prostě to vysvětlím tak, jak jsem řekla, ale jenom chci, abyste si neodnesla mylnou představu. Abychom úplně osvobodili ty ostatní plochy, to už souvisí s (nesroz.), to fakt nejde. Ostatní plochy, to máte různá nádvoří u nějakých komplexů, u průmyslových staveb, to bychom skutečně státní rozpočet poškodili. Musíme najít smysluplné řešení. A to opravdu hledáme pro legislativu. A k tomu pokynu a problémům s tím spojeným se vám ráda vyjádřím. (Poslankyně Vrecionová mimo mikrofon: Kolik se vybralo?) Myslím si, že to Finanční správa bude schopna doložit. Specifikujte mně v tom dotazu, co chcete, a já to nechám zpracovat. Velice ráda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Peksu, který bude interpelovat pana ministra Staňka ve věci pozice České republiky ke směrnici o copyrightu na společném digitálním trhu. Připraví se pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuji. Vážený pane ministře, 20. února vaše ministerstvo na jednání Rady podpořilo kontroverzní návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Osobně vnímám, a rozhodně nejsem sám, že tato legislativa může významně poškodit svobodu projevu a férovou hospodářskou soutěž na digitálním trhu ve prospěch zahraničních technologických gigantů a značně poškodit zájmy jak Česka, tak omezit služby pro naše občany. Nejsem první český zákonodárce, který vyjádřil tyto obavy. V posledních letech se k směrnici negativně vyjádřil senátní výbor pro záležitosti Evropské unie, poslanecký výbor pro evropské záležitosti, a dokonce i rámcová pozice Ministerstva kultury uvádí celou řadu výtek. Nakolik je mi známo, současný text směrnice nereaguje na žádnou z těchto výhrad.

Dvacátého prvního února jsem se obrátil na zaměstnance vašeho ministerstva se žádostí o text instrukce, která byla do Bruselu odeslána. Mému požadavku nebylo vyhověno. Proto vás tímto oficiálně žádám o zveřejnění instrukce, vysvětlení, proč zveřejněna nebyla a jakým způsobem byly jednotlivé výtky jak ministerstva, tak demokraticky volených orgánů vypořádány. A moc prosím, jestli by bylo možné se k tomu vyjádřit ještě předtím, než se tahle věc stane realitou v Evropském parlamentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan ministr je nepřítomen a řádně omluven. Na vaši interpelaci odpoví písemně do třiceti dnů.

Nyní prosím pana poslance Zahradníka, který bude interpelovat pana ministra Hamáčka ve věci hospodaření České pošty. Připraví se pan poslanec Munzar. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Připravil jsem si interpelaci na pana ministra Hamáčka ve věci České pošty, zejména ve věci toho, jak fatálně nekvalitně Česká pošta doručuje zásilky na jihu Čech. A za druhé, na hospodaření České pošty, zejména na to, jakým způsobem se Česká pošta chystá pokrýt ztrátu, která vzniká při její činnosti. Ale vzhledem k tomu, že pan ministra tady není, chápu to, tak interpelaci nebudu načítat. Stahuji ji a obrátím se na pana ministra někdy v příštím interpelačním dnu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Děkuji. Chápu to tak, že interpelaci stahujete, a prosím pana poslance Munzara, který bude interpelovat paní ministryni Schillerovou ve věci úspor a investic. Připraví se pan poslanec Rakušan. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, chci vás interpelovat ve věci plánů úspor ve státním rozpočtu. Podle plánu, který byl aspoň mediálně představen, se mají hledat úspory ve státním rozpočtu, ale zatímco například enormní dotace na obnovitelné zdroje energie ve výši 25 miliard nebo slevy na jízdném ve výši 6 miliardy či vysoká podpora neziskových organizací zůstává beze změny, aspoň podle mediálních vyjádření, podle toho plánu, má se škrtat na investicích. Podle plánu se má významně škrtat také na Ministerstvu dopravy - 9,5 ze 49 miliard. Ministr dopravy se již sám nechal slyšet, že pokud by u něj vypadaly škrty takto, nejen že by Ministerstvo dopravy nemělo peníze na nové investice, ale chyběly by mu finance i na rozestavěné projekty.

Paní ministryně, skutečně chcete šetřit právě na investicích, které jsou předpokladem budoucího ekonomického rozvoje? Chceme se dostat zpět na čísla roku 2017, kdy investice byly nejmenší za posledních dvanáct let? Dokonce menší než za ekonomické krize? Nebylo by lepší se v prvé řadě zamyslit nad enormně narostlými provozními výdaji a nad dotační politikou, nad její efektivností? Zároveň uznávám, přišla jste s návrhem, aby jednotlivá ministerstva přišla alespoň s desetiprocentními úsporami. Přitom dle schváleného rozpočtu na rok 2019 se stále plánuje nabrat další státní zaměstnance a na mzdách má být vydáno více o 23 miliard, podle změny roku 2018-2019. Nestálo by za to přijít i s úsporami během tohoto roku? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP