(16.00 hodin)

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Kolik mám času, pane místopředsedo? (Pět minut.) Tak to nevím, jestli stihnu. To nemám šanci. Budete mně muset dát doplňující otázku.

Vážený pane poslanče, dámy a pánové, děkuji za slovo. Víte, to je přesně další příklad mediálních zkratek. Já jsem v lednu roku 2019 přišla... Jsem kontinuální v těch svých vyjádřeních už od roku 2018. Byla jsem první ministr financí, který navrhl úsporu třeba v takzvaných mrtvých duších. A v lednu 2019 jsem přišla se svými vládními kolegy, pojďme se bavit o rozpočtu 2020, protože prostě jsme vydali aktuální makroekonomickou predikci, snížili jsme - není to žádná tragédie, vracíme se na dlouhodobý průměr ČR, navíc způsobený nikoliv vnitřními ekonomickými vlivy, ale vnějšími, tak pojďme se bavit o hospodaření. A víte, že jsem kontinuální, že jsem to říkala celý rok 2018, budeme se o tom bavit. A říct to v lednu 2019, když se chci bavit o rozpočtu 2020, je prostě fér.

Položila jsem na stůl nějakou tabulku, která byla pracovní. To není vůbec žádný rozpočet. Já první návrh rozpočtu dávám devatenáct. A že bohužel někdo z mých vládních kolegů je natolik neseriózní, že ji pošle do médií, je pro mě poučení, a prostě už nikdy žádnou tabulku na stůl nepoložím jinou než tu, kterou budu ochotna zveřejnit před kýmkoliv. To jsou prostě holá fakta.

A já právě nechci šetřit na investicích, naopak. Já tady mám tabulku (ukazuje), kde ty investice jsou. Já jsem ji ukazovala, už když byl rozpočet, a ukazuji ji znova. Není to pravda, co říkáte. Ta červená barva značí investice z EU. Ta modrá značí národní zdroje. Tak se podívejte, kdy se dalo nejvíc z národních zdrojů. A to, že tady bylo 170 mld. a z toho tedy většina, asi 138,7 mld., je z EU, je proto, že se překrývala dvě programovací období. Říkala jsem to tu na rozpočtu, říkám to znova.

A já jsem svým kolegům řekla: Vidím zhruba několik oblastí, jak ušetřit. Za prvé, pojďme se bavit o provozních výdajích. Jednoduše - všude jsou rezervy. Všude. Já už po tom roce a čtvrt ministrování je prostě vidím. Pojďme se bavit o snižování úředníků a pojďme se bavit o revizi sociálních dávek. A řekla jsem jasně dvě věci. Buď budeme maximalizovat sociální výdaje, nebo budeme investovat. Na obojí prostě nebudeme mít. Takže pojďme se o tom bavit. A to byl můj takový apel a to byl podklad té pracovní tabulky, která měla být spíš nějakým alarmem, a chtěla jsem prostě vyvolat debatu a ta vlastně probíhá a bude probíhat, protože já do konce dubna, jak správně víte, musím předložit první návrh rozpočtu. A já ani teď vám neřeknu třeba odhad příjmů, protože dokud nebudu mít kompletní údaje z Českého statistického úřadu, které budu mít nejdřív na přelomu března/dubna, tak prostě ani odhad příjmů přesně neuděláme. My jsme udělali tu makroekonomickou predikci. A právě proto, že jsme využili tu dobu konjunktury, která byla, k tomu, abychom splatili staré dluhy, abychom dorovnali platy, když ve státním sektoru máme přes 60 % vysokoškoláků a musíme je zaplatit. Důchody - nemám tady tabulku důchodů, vy ji znáte, ukazovala jsem ji naposledy v Otázkách Václava Moravce v neděli, kdy prostě doby, kdy se - já nechci vzpomínat na ty doby roku 2008, 2009, kdy se prostě braly platy veřejnému sektoru, kdy dokonce se vstoupilo do valorizačního vzorce. Takže tyto staré dluhy pořád prostě jsme museli nějakým způsobem dorovnat, to se nám podařilo a říkám, pojďme hospodařit, protože ekonomika prostě se vrací na dlouhodobý průměr. A my jsme na to dobře připraveni, což já považuji za obrovské plus. Máme přebytkové veřejné finance, máme stabilizovaný státní dluh, máme nejnižší nezaměstnanost v EU. To znamená, že máme vytvořen polštář. A já to říkám zavčas a říkám, pojďme se o tom bavit a chovejme se s péčí řádného hospodáře. To bylo celé. A to je moje povinnost a to je moje práce. Takže já si prostě myslím, že tu práci se snažím dělat, jak nejlépe umím podle svého vědomí a svědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, paní ministryně. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je zájem o doplňující otázku? Ano, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ano, je. Paní ministryně mě dokonce o ni požádala, ač nevyčerpala svůj čas.

Já nechci polemizovat teď s tím, protože na to není čas. Jenom jsem citoval stanovisko NKÚ ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2017, a podívejte se, paní ministryně, nejenom na absolutní čísla, ale zejména na poměry kapitálových výdajů k celkovým výdajům státního rozpočtu a zjistíte, že když roste celkový objem státního rozpočtu, tak ty poměry kapitálových výdajů trpí. Ale ono stojí za to šetřit i v tomto státním rozpočtu už schváleném, protože je schválen se 40miliardovým schodkem. Měli bychom se na konci podle mého nejlépe dostat k nule. Takže na to jsem se ptal.

A k tomu, co jste říkala k tomu vývoji, tak ono je to samozřejmě těžké. Vy říkáte, že se vracíme k průměru, ale mezitím za poslední čtyři roky například počet státních zaměstnanců narostl o více než 40 tisíc, a tím narostly ty provozní výdaje státu a stát stojí více daňové poplatníky, než stál před několika lety. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Už jenom krátce. Já jsem to tady také vysvětlovala v souvislosti, když bylo řízení o státním rozpočtu. Ten nárůst úředníků tam skutečně je. Z velké části jsou to učitelé. Tam samozřejmě škrtat nebudeme. A ještě jsem zapomněla říct, že jsem navrhla samozřejmě redukci pro rok 2020, že chci, aby hledali všichni moji rezortní kolegové, a očekávám teď aktivní návrhy, aby hledali cesty k redukci úředníků, a samozřejmě těch cest je několik.

Já chci striktně pokračovat v rušení mrtvých duší, chci, aby pokračovali, prostě aby se zamysleli kolegové. To já nevymyslím za ně. Já nevím, jaká má být struktura Ministerstva spravedlnosti a jeho rezortních organizací nebo jiného mého vládního kolegy, ale určitě se nad tím zamýšlím na Ministerstvu financí. Já jsem k 1. lednu 2019 snížila počet úředníků o 250, takže já jsem do toho šla docela aktivně, už to srovnání roku 2018 a 2019, a hodlám v tom pokračovat. Samozřejmě že je potřeba se také podívat na to, ty důvody nárůstu, já jsem si to třeba dělala - a teď mně to ještě analyzují na Ministerstvu financí - za svůj rezort. Třeba Finanční správa. Jestliže jsme chtěli rozjet kontrolní hlášení, evidenci tržeb, Celní správu. Prostě ta byla... Vždyť ty výsledky v kontrolní činnosti byly nula, nula, nic. A teď prostě jsou úplně někde jinde.

Takže samozřejmě že... ale můžeme se zamyslet, proč máme takový počet představených. Můžeme se zamyslet nad tím, jestli skutečně musíme mít třeba tolik organizačních jednotek. Já jsem třeba teď zjistila, když jsem debatovala se svými kolegy, že máme neuvěřitelné množství různých pracovních skupin. Prostě když se nad tím zamyslíte a podíváte se na to poctivě, tak i v této oblasti najdeme rezervy.

K poměru kapitálových výdajů a HDP. Já samozřejmě ty poměry znám. My to teď máme na rok 2019 tuším 8,7, možná 8,5 a byla období třeba roku, já nevím, 2008, 2009, teď to nemám tady s sebou (Mpř. Hanzel: Váš čas, paní ministryně!), ale pořád si otiskuji do hlavy, že to bylo třeba 11 %, ale za cenu jakých schodků? Tam byl schodek 150 miliard (Mpř. Hanzel: Děkuji.) a HDP 4,7. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Vít Rakušan s interpelací na pana ministra Roberta Plagu, připraví se pan poslanec Lukáš Bartoň. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Hezké odpoledne. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené členky, členové vlády. Pane ministře, obracím se na vás s dotazem, který mě i jako regionálního starostu velmi zajímá a v loňských, předchozích letech mě i dost trápil, a to, jak to vypadá s dotacemi pro sport v letošním roce. My víme, že především malé tělovýchovné jednoty a lokální kluby mimo vrcholový sport se prostě a jednoduše bez státní finanční pomoci neobejdou. Vím o zklamání, objektivně přiznávám mimo vaši ministerskou periodu, těchto klubů, když se z nejrůznějších důvodů dotačních kauz zastavil přísun peněz do regionů, jaké komplikace to všem těmto klubům působilo a vlastně dodnes působí.

Ptám se tedy, zda jsou už definitivně překonány veškeré problémy, které ve svých nálezech kritizoval několikrát i Nejvyšší kontrolní úřad, to znamená netransparentní rozdělování dotačních prostředků do regionálního sportu, kdy mnohokrát místo na sportovní činnost byly ty peníze čerpány na drahé automobily a řekněme trošku neslušně veškeré výdobytky sportovních papalášů v tom pravém slova smyslu. Kluby se také potýkaly s pozdními platbami a mnohokrát nestíhaly vyúčtovat své různé dotační programy v patřičné době, což pro některé bylo problematické, v mnoha ohledech i fatální.

Já vlastně, pane ministře, od vás nechci teď slyšet nic jiného než osobní ujištění, že podobné problémy letos nenastanou, že sportovní kluby dostanou finanční prostředky včas, tak aby je stačily vyúčtovat, a že už si Ministerstvo školství, sportu a tělovýchovy jednoduše ohlídá, že peníze skutečně dojdou k těm, kteří je potřebují, ke sportovním klubům, které se zabývají mládežnickým sportem, a nikoliv k těm sportovním bafuňářům, kteří dlouhodobě kazí pověst sportu v ČR. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP