(16.10 hodin)

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, financování sportu, a s tím musím souhlasit, dostalo velkou ránu v roce 2017 po zásahu policie. Já mohu říct, že cesta, kterou jsme se vydali v přímé podpoře financování klubů, a tedy to je program Můj klub, přináší ovoce, protože když si vezmete, že v roce 2016, kdy ten nástroj byl zaveden, žádaly necelé tři tisíce tělovýchovných jednot a sportovních klubů na sportování dětí, tak pro rok 2019 je jich šest tisíc a dostali jsme se na částku, která, musím říct, dosáhne 1,4 mld. korun, tímto kanálem přímo do jednot a klubů, kde sportují děti, se dostane, tak je to 1,4 mld. v roce 2019 z 310 mil. v roce 2016. Myslím si, že toto je správný směr, kterým jdeme, a to, co bylo kritizováno v minulém roce, že ty peníze do jednot docházejí pozdě, ano, samozřejmě, pokud vám vzroste z set žádostí, které máte, když financujete pouze svazy, počet žádostí na několik tisíc, tak to přináší administrativní zdržení. Ale meziročně jsme o více než dva měsíce rychlejší, a to díky tomu, že jsme při zachování platných legislativních norem a transparentnosti celého dotačního procesu pro žadatele udělali jednoduché kalkulačky, kde zjistí výši dotace, a žádají, pokud to správně vyplní, jako že se to v tuto chvíli docela daří, žádají o přesnou částku. V rámci správního řízení se zkracuje lhůta na dohadování, jakým způsobem to opravit.

Hlavní nástroj, který směřuje, a já si myslím, že je správný, do sportování mládeže, a jak říkám, jsme tam na téměř pětinásobku částky roku 2016 a na jedenapůlnásobku částky z roku 2018. Ale to není všechno. My jsme zrychlili výplatu ostatních dotačních titulů, ať se to týká repre, anebo, a na to jsem opravdu hrdý, se to týká programu Talent, to je talentovaná mládež od šesti do třiadvaceti let, a tam je dramatický nárůst. Dlouhodobě se bavíme o tom, že nejsou prostředky na trenéry. A já musím říct, že 750 mil. korun směřuje právě na podporu trenérů přes tento dotační program, který jde přes svazy, ale je cílený na ty talentované od šesti do třiadvaceti let.

Na to plošné máme Můj klub a ještě Sportuj ve škole. A když to vezmu, že dopad těchto dvou nástrojů bude v tomto roce 750 tis. sportujících dětí, tak si myslím, že se daří dostávat prostředky tam, kam mají směřovat. A pokud ta sportovní kauza byla o investicích, tak skutečně daří se nám obnovit i tu důležitou podporu tělovýchovného spolku, ale i měst v investiční výstavbě. V roce 2017 se vyplatilo jenom 86 mil. korun, všichni víme proč, v minulém roce už jsme se dostali přes miliardu korun a v letošním roce to bude 1,9. Doufám, že to nejhorší stran financování českého sportu má Česká republika a český sport za sebou. A co se týká transparentnosti, tak v tuto chvíli je naplňován rejstřík sportovců a myslím si, že to je další systémový krok k tomu, aby ty dotace byly cílené a transparentní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Chci především panu ministrovi poděkovat za velmi konkrétní odpověď, kterou mi na moji otázku dal, a já skutečně doufám, že situace bude tak uspokojivá, jak on nyní slibuje. Koneckonců na konci roku se o tom přesvědčíme. Doufám, že pravidla ministerstvo nastavilo dobře. Jenom velmi doufám, že při té strukturální změně, která teď přichází, přijde agentura, která bude rozdělovat peníze do sportu, že ta situace prostě bude pro sportovce stejně přehledná a finanční prostředky dostupné i ve chvíli, kdy tady bude fungovat agentura.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Lukáš Bartoň, opět na pana ministra Roberta Plagu, a připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Vážený pane ministře, na základě informací, které si od Cermatu vyžádala Pedagogická komora dle zákona 106, vyplývá, že celkové náklady na zajištění státní maturity již pravděpodobně přesahují 1,5 mld. Můžete to potvrdit?

Zároveň bych se vás rád zeptal na vaše stanovisko k účelnosti zakázky na povinnou obnovu počítačové techniky pro zajištění a technické zabezpečení státní maturity na další čtyři roky za 236 mil. korun. Techniku školy využívají jen několik dní v roce a po zbytek roku se na ni doslova práší. Zakoupené vybavení navíc nabízí funkce, které školy v reálu mnohdy vůbec nevyužijí, například dotykové displeje. Považujete takový postup za skutečně efektivní? Nemyslíte, že by tyto peníze se daly využít lépe a tam, kde jsou skutečně potřeba?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji. Co se týká stanic, na které směřuje vaše otázka, resp. na základě informace Pedagogické komory, která dle zákona 106 od Cermatu získala číslo a operuje částkou 1,5 mld., tak ano, za období 2011 až 2018 bylo na administraci a realizaci maturitních zkoušek, tedy za celé období, bylo vynaloženo 1,264 mil. korun, je to jeden a čtvrt miliardy. Ale tady musím říct, tyto prostředky jsou na zajištění maturit a není to, že by celá tato částka směřovala do té infrastruktury, kam směřovala otázka, do těch základnových stanic, resp. digitálních pracovišť na jednotlivé školy.

V rámci dodávky těchto digitálních pracovišť je potřeba si uvědomit, že se bavíme o čtrnácti stech těchto stanic, které jsou umístěny na školách. Cena, když si vezmete, co je součástí té stanice, není nijak přemrštěná. Bavme se o tom, jak tato zařízení, jsme někde u té zakázky, jak tato zařízení zastarávají a mají-li být v případě digitálních technologií po osmi letech obnovena.

Co se týká vlastního využití, tam je možná kámen úrazu. Ano, chápu, že váš dotaz směřuje k tomu, pokud tu stanici máte a použijete ji jenom na maturitní termíny, tak se to zdá jako určitý luxus. Zas na druhou stranu když to vezmete, máte tady státní maturity, které musí být zajištěny v nějakém standardu, v nějaké kvalitě, a nemůže se stát, když si uvědomíte, že se jedná o 500 tisíc žákozkoušek v cca 60 tisících dávkách, které mají být v nějakém standardu odeslány, tak kdyby to bylo ponecháno, ať má každý zařízení, které chce, tak by to možná nefungovalo.

Ale to hlavní, co vám k tomu chci říct, co se týká využití této techniky školami, tak nevím, jestli tady nedošlo k nějakému omylu. Ten digitální systém má dva nezávislé režimy. Pracovní a maturitní. Ano, v maturitním režimu je z důvodu bezpečnosti přenosu dat, a pokud to je státní maturita, která má nějaká bezpečnostní pravidla, tak to PC je dostupné výhradně v uzavřené síti přes VPN. Tento režim je pro uživatele vyjma ověřených oprávněných osob nedostupný, ale v době mimo maturity a jednotné přijímací zkoušky školy mohou ty digitální stanice využívat pro své vlastní potřeby. To si myslím, že by jako důležitá informace mělo vstoupit i do odpovědi na tuto interpelaci.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano, prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za odpověď. Rozumím-li tomu, tuto stanici třeba může ředitel používat jako běžnou svoji pracovní stanici běžně v průběhu roku.

Jinak taková otázka na váš osobní názor. Kdybyste nebyl svázán zákonem a mohl jste tu částku na státní maturity využít jinak, využil byste ji stále na státní maturity, nebo byste tu částku použil na něco jiného, co by mělo pozitivní efekt na kvalitu výuk?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr odpoví.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Takhle sugestivní otázka, na to se strašně špatně odpovídá. Ale já vám odpovím. Samozřejmě bych byl rád, aby bylo oboje. Samozřejmě prioritní musí být zvýšení kvality výuky v ČR. Na druhou stranu koncept státních maturit, pokud bude dobře uchopený, a já myslím, že v tuto chvíli jdeme správným směrem, k tomu, že se nesnažíme trefovat státní maturitou příliš mnoho cílů, které jsou vzájemně nedosažitelné, resp. není možné, aby to zároveň byla nějaká nejnižší laťka a zároveň vstupenka na vysokou školu, tak mám za to, že státní maturity jdou nastavit levněji, efektivněji, přesto při zachování systému státních maturit. Je to to, co zmiňuji, že bych byl rád, abychom přistoupili k didaktickým testům, které by byly státní rovinou, a vrátili bychom tu část, která se dle mého názoru může vrátit na školy, tedy písemná část, sloh v češtině apod., vrátili zpátky do škol, což by mělo přinést dílčí úspory, a především si myslím, že to je ke zlepšení systému jako takového.

Debata, která nás bezpochyby čeká ve všech oblastech včetně matematiky, je o obsahu maturitní zkoušky, aby byl užitečný a zároveň nám pomáhal k té kvalitě, na kterou jste se ptal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Marek Výborný s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou a připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP