(16.50 hodin)

 

Poslanec Martin Kupka: Vážená paní ministryně, já bych se rád vrátil k tématu mobilních dat v České republice. Z úst pana premiéra jsme zaznamenali celou řadu významných slibů o tom, jak on sám se zapojí do jednání se současnými mobilními operátory. Rád bych se tedy zeptal, jaká jednání proběhla, zda jste se jich měla možnost účastnit, jaké další kroky chystá samotné Ministerstvo průmyslu a obchodu ve věci snižování cen mobilních dat v České republice.

Osobně hledím s nadějí k tomu, že bude vybrán čtvrtý operátor, který by mohl přijít na český trh. Chtěl jsem se zeptat, protože to je významný příslib, že konkurence může přinést pro české občany lacinější data, jak vypadá příprava toho licenčního řízení, jaké by mělo mít podmínky a kdy by mohlo být vyhlášeno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně a páni poslanci, já bych v rámci těch pěti minut se pokusila odpovědět na vaše otázky, byť je toho poměrně hodně.

Jednak otázka, jak probíhají jednání s mobilními operátory. Jednání s mobilními operátory probíhají ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu od chvíle, kdy my jsme na ministerstvo nastoupili, to znamená už od loňského léta. Můžu vám říci, že moje první schůzka, kterou jsem vůbec s kým měla, byla se zástupci ČTÚ a zástupci Asociace poskytovatelů mobilních služeb. Od té doby se scházíme relativně pravidelně a vedeme s nimi jednání, která jsou v tom duchu, co máme v našem vládním prohlášení, to znamená v tom duchu, abychom se dopracovali ke snížení cen za mobilní data pro koncového uživatele a hlavně kromě faktického snížení cen, které bude v ceníkových cenách, abychom se dostali do srovnatelné situace minimálně s okolními zeměmi kolem nás, s okolními zeměmi Evropské unie.

Kroků, které vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu ve věci snižování cen, je celá řada. Jsou legislativní a nelegislativní povahy. O těch legislativních se zmíním samostatně. Nelegislativní jsou takové, že vytváříme podmínky pro vznik konkurence nejen v oblasti mobilních dat, ale i v oblasti pevných dat, protože jsme přesvědčeni o tom, že konkurence musí být ve všech oblastech. V souvislosti s tím jsme například umožnili prostřednictvím Ministerstva životního prostředí využití dotací na budování kanalizací, aby mohlo být využito pokládání optických sítí.

Další věci, které děláme - vypsali jsme výzvu na pokrytí těch takzvaných bílých míst, což je necelých 90 tisíc koncových domácností, které nejsou pokryty. Víme dobře, že od roku 2014 jsme řešili otázku 14 miliard na vysokorychlostní internet, která za předminulé vlády vyřešena nebyla, a my jsme vypsali výzvu na to, aby byla bílá místa pokryta vysokorychlostním internetem. Dali jsme tam poměrně tvrdou podmínku přístupové rychlosti 100 Mbit/s. To byla také diskuse u předchozí výzvy.

Pokud se týká, abych stihla využít času, vypsání aukce na 700 megahertzů, které budou uvolněny díky přechodu na DVB-T2, a ta frekvence by měla být dána k dispozici do aukce a měla by přivést další konkurenci na náš trh, ta situace je taková, že vlastně máme ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem připraven pro vládu návrh postupu a podmínek pro tuto aukci. V souvislosti s varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, které bylo před Vánocemi, jsme ještě zapojili do toho procesu i NÚKIB, abychom měli jistotu, že podmínky budou takové, aby nemusely být potom upravovány nebo měněny.

Nicméně obecně platí, že provozovatel sítě elektronických komunikací má již dnes povinnost i podle platného zákona dodržovat bezpečnostní podmínky. Myslím, že dnes dokonce probíhalo jednání mezi všemi zainteresovanými členy, to znamená NÚKIB, ČTÚ a naším ministerstvem, o tom, abychom měli jistotu, že ty podmínky jsou. Půjde to do vlády a po vládě to půjde k veřejné konzultaci, abychom se mohli dopracovat k samotnému procesu aukce. Předpokládáme, že aukce by měla být vyhlášena někdy v říjnu letošního roku, tak abychom byli připraveni na vstup nového operátora v době, kdy bude uvolněna frekvence, to znamená v polovině roku 2020.

Podmínky aukce budou nastaveny tak, aby byl možný vstup nového operátora (upozornění na čas), který by mohl prohloubit konkurenci, a především samozřejmě aby se snížily ceny za datové služby, a musí tam být podmínka technologií 5G.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku, takže prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Já bych si dovolil ještě rozšířit dotaz o konkrétní podmínky, které se chystají pro licenční řízení, alespoň v základních konturách, co to bude znamenat, jakým způsobem ty podmínky budou řešit i přístup pro roaming se stávajícími operátory, protože to je jedna z klíčových podmínek, jakým způsobem ministerstvo pracuje také na tom, aby ten, kdo sem přijde s technologií 5G, měl přístup na základní sítě optických vláken, vysokorychlostní sítě, protože bez nich se jeho přenosové stanice neobejdou. Jak se Ministerstvo průmyslu a obchodu a ČTÚ vypořádává právě s těmi konkrétně nastavenými podmínkami, co v nich všechno bude.

Předpokládám, že potom kolega Blaha se v další interpelaci vrátí k oněm podmínkám a výsledkům jednání s mobilními operátory stávajícími. Já bych se chtěl ještě zeptat na to, co konkrétně může už obsahovat celý ten soubor podmínek licenčního řízení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně. Prosím.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Já bych ještě upřesnila. Aukce zatím v těch rámcích, ve kterých je připravována, nebo podmínky aukce, ve kterých jsou připravovány, jsou připravovány dvoukolově, přičemž v prvním kole by měl být zvýhodněn právě případný nový operátor proti stávajícím, a to prostřednictvím vyhrazení části pásma pro nového operátora spolu se závazkem národního roamingu pro stávající operátory, to znamená, měl by tam být jasný závazek ke sdílení frekvencí. Zatím je úvaha, že to období bude dvouleté, kdy budou nastaveny podmínky pro dobudování sítí pro toho nového operátora.

Tady je skutečně velmi důležité se o těch podmínkách otevřeně bavit, protože potřebujeme ty podmínky připravit tak, aby vůbec potenciální nový čtvrtý operátor měl zájem na náš trh vstoupit. My ne vždycky zcela vnímáme, že náš trh je relativně malý, že je saturovaný, a pokud chceme přivést jakoukoliv novou konkurenci, tak musíme pro tu konkurenci připravit vhodné podmínky.

S tím souvisí také záležitosti, které řešíme už dnes, a to je vlastně transpozice evropské směrnice, toho kodexu pro elektronické komunikace, kdy vlastně jsme z evropského kodexu teď připravili rychlou novelu. Do té rychlé novely chceme dát některá ustanovení, která by pomohla koncovému uživateli udělat některé konkrétní operace, které by také vytvořily lepší konkurenční prostředí. Jedná se tam o to, že vlastně by mělo dojít k omezení možnosti požadovat úhradu v případě ukončování smluv, snížení sankce (upozornění na čas), kde je ukončování na nula procent. Chceme také povinnost operátorů (prosím, čas!) převést nevyčerpaný limit z jednoho měsíce minimálně na období dalších dvou nebo tří měsíců.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já jsem tolerance sama, ale musíme dodržovat jednací řád a ten přesně stanoví čas na otázku i odpověď, takže bych doporučoval, abychom se toho drželi.

Dalším v pořadí je pan poslanec Stanislav Blaha s interpelací na pana ministra Roberta Plagu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP