(17.00 hodin)

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý den, pane ministře. Tento týden neprošel návrh mého kolegy poslance Václava Klause na vyšší podporu pro sportovní trenéry mládeže. Místo toho se tady obhajuje zřízení nového úřadu, Národní sportovní agentury. Mně to přijde trochu absurdní, protože jsem ještě neslyšel o tom, že by vyšší počet úředníků pomohl k tomu, aby se u nás více a lépe sportovalo.

Chci se vás proto zeptat za všechny profesionální a poloprofesionální trenéry, kteří často zdarma nebo opravdu za směšné peníze pomáhají vychovávat třeba i budoucí české olympioniky, co v této oblasti připravujete a zda se něco změnilo. Prosím, buďte ve své odpovědi konkrétní. Nejasností a nekonkrétních informací už máme ve spojení s Národní sportovní agenturou víc než dost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já častokrát slýchám, že podpora trenérů není dostatečná. A je to dost podobné, jako že není dostatečná podpora trénování dětí a mládeže. Ano, není. Přesto mohu být konkrétní v těch krocích, které se udělaly. Zase se bavíme o tom, že je tady systematická podpora sportování. A ti trenéři jsou skutečně tou hybnou silou, těmi, kdo ty děti opravdu učí sportovat. A řadu let to bylo podceňováno.

Musím říct, a částečně navážu na to, co jsem tady už říkal v předchozí interpelaci, po čtyřech letech, tedy od roku 2015 do roku 2019, vzrostly prostředky na program Talent, který je primárně zacílen na trenéry, respektive na podporu talentované mládeže, ale tam jsou to rezortní sportovní centra, sportovní gymnázia a tak dále. Tam všude jsou trenéři. A já musím říct, že my v tomto roce vynaložíme 800 milionů korun, což je o půl miliardy korun více, na tento program. Jsou tam odměny trenérů v osmdesáti sportech. Spadá tam přes tisíc placených trenérů, ať už je to v rezortních sportovních centrech, na sportovních gymnáziích, nebo dalších sportovních centrech.

Dále musím říct, že velká část prostředků v programu Můj klub, který směřuje napřed tomu konkrétnímu klubu, kde jsou děti, tak může a také je využita ve prospěch trenérské činnosti. To znamená, z té 1,4 miliardy další prostředky směřují do této oblasti. Takže když to sečtu, tak ta zanedbaná oblast trenéřiny a dalších záležitostí s tím spojených, tedy podpory mládeže a talentované mládeže a sportování dětí obecně, se zvedla během posledních pár let z 300 milionů na 2,2 miliardy. V tuto chvíli můžu říct, že 70 % dětské populace je začleněno v rámci klubů do toho sportování. A tady je ale potřeba říct jednu skutečnost. Bez zásahu státu - a to je možná obhájení toho, proč takhle dynamicky navyšujeme, v podstatě celé navýšení šlo na sportování mládeže. Je to proto, že až polovina z nich není součástí svazů a České unie sportu. To znamená, nebýt tohoto zásahu státu, tak nám zůstane podstatná část těch dětí mimo tento systém.

To znamená, není všechno soutěžní sport a my potřebujeme rozhýbat tu populaci. O tom se tedy bavíme. A konkrétní číslo na závěr tohoto prvního vstupu. Výdaje na mládež před čtyřmi lety byly 15 % státního sportovního rozpočtu, dnes jsou 45 %. To jsou konkrétní čísla, konkrétní kroky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Já bych možná nedoplňoval, ale pan ministr si o to sám řekl tím, že končí svůj první vstup, tak mu musím dát šanci k druhému. Jasně. Já jsem rád za to, co slyším. Protože věřte tomu, že jako starosta okresního města jsem dnes a denně konfrontován s tím, že ty kluby prostě mají problémy. My samozřejmě také tu svou podporu zaměřujeme především na výchovu a sportování mládeže, protože když se začne v raném věku, je to určitě nejlepší. Na druhou stranu po tom, co se stalo za vaší předchůdkyně, kdy dotace do sportu byly totálně rozbity a financování sportu se vlastně na určitou dobu úplně zastavilo, ty kluby nejsou v dobré situaci.

Takže pokud má být tedy druhý vstup, tak možná ještě otázka. Myslíte si, že je stoprocentně zajištěno poté, co přejde financování sportu z Ministerstva školství na Národní sportovní agenturu, že nedojde v podstatě k přerušení tady tohoto trendu?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Já pevně věřím, že ty programy, které jsem tady prezentoval, a konkrétní výsledky toho navýšení prostředků do sportu a zacílení nikoliv na organizační zabezpečení a činnosti svazů - i když i ty jsou potřeba - ale přímo na sportování mládeže, že tyto programy, tak jak jsou nastavené, tak můžou životaschopně žít. Ale samozřejmě za dostatečného objemu prostředků, které na sport budou směřovat ze státního rozpočtu, tak mohou žít pod - ať už to bude v budoucnosti Ministerstvo sportu, nebo v přechodné sportovní agentuře. Nebo v přechodné - tak předpokládám, že naším společným cílem by mělo být, aby sport byl skutečně jednou pod ministerstvem a byl institucionalizován. Protože dle mého názoru, když se díváte na ta čísla a na význam sportu i v předcházení nemocí a dalších věcí, tak si to zaslouží.

Takže já můžu říct, že tyto programy - a jsme připraveni je předat Národní agentuře pro sport. Já jsem velmi rád, opravdu jsem rád, že to můžu říct, že po tom krizovém roce 2017 se podařilo v roce 2018 nejenom stabilizovat, ale těmito nástroji i rozvinout tu dlouhodobě zanedbanou oblast sportování dětí a mládeže. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Radek Holomčík s interpelací na pana ministra Richarda Brabce. Připraví se pan poslanec Dominik Feri. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, já se vracím k našemu oblíbenému tématu, které spolu řešíme od té doby, co jsem ve Sněmovně, a to je potenciální ohrožení zdroje pitné vody pro 140 tisíc lidí u nás na Hodonínsku.

Dneska bych se chtěl zeptat na nějaké potenciální vaše možné kroky v souvislosti s usnesením Senátu ze 17. schůze minulého období, která se konala 15. srpna v roce 2018, kde Senát projednával petici neohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí. Vydal k tomu usnesení a jedna z té části toho usnesení doporučuje ověřit veřejnou oponenturou při následném posuzování záměru těžby dotčenými orgány státní správy relevantnost veškerých dosud zpracovaných podkladů z pohledu ochrany podzemních vod a s tím spojeného rizika znehodnocení významného vodního zdroje a současně s uplatněním principu předběžné opatrnosti.

Já vím, že Ministerstvo životního prostředí s velkou pravděpodobností nemusí být tím dotčeným orgánem. Nicméně tím, jak se tady o tom problému bavím i s občany, kterých se to týká, tak vlastně strašně často řešíme to, že úplně přesně nevědí, co se vlastně děje. A chtěl bych vás vyzvat, nebo vás požádat, nebo se zeptat, zda by tady tato oponentura přece jenom mohla někde na Hodonínsku - klidně vás pozvu do mojí rodné Strážnice - proběhnout. Třeba i za vaší účasti, abychom vlastně těm lidem, kterých se to přímo v místě týká, mohli vysvětlit, nebo vy byste mohli vysvětlit, že skutečně platí to, co říkáte, tedy že žádné nebezpečí nehrozí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za slovo. Tak takhle tichej sál by si člověk vždycky přál na dopoledním jednání. Ale teď je to zase vykoupeno malým počtem diváků. (Reaguje na téměř prázdný sál.) Ale člověk nikdy nemá všechno.

Děkuji za ten dotaz, vážený pane kolego. Máte pravdu, je to evergreen. Víte, že jsem se k této věci vyjadřoval i na interpelaci paní kolegyně Krutákové asi před měsícem. Dovolte mi jenom, než se vrátím k tomu, co jste říkal, tak jenom opravdu velmi krátce zhodnotit ty možnosti.

To uvedené usnesení Senátu, které já beru jako politickou deklaraci. Protože ona je velmi tenká hranice mezi jakousi politickou výzvou k nějaké veřejné oponentuře, což já bych spíš považoval za veřejnou debatu. Protože ten proces, a to vy velmi dobře víte, proces EIA, kterým to probíhá - pak ty další procesy jsou samozřejmě ryze odborné procesy, kde prostor pro tu politiku nebo to politické ovlivňování je velmi stísněný. A oba se určitě shodneme, že bych si vůbec ani na vteřinu nepřipustil, a mohu odpřisáhnout, že jsem to taky nikdy neudělal, že bych jako politik zasahoval do těch procesů, protože ty procesy jsou pak soudně přezkoumatelné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP