(17.20 hodin)

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Dobrý den, budu mít interpelaci na pana ministra Tomana, který je dnes omluven, a požádám o písemnou odpověď. V podstatě je to stejná interpelace, kterou jsem měla na paní ministryni financí ve věci postupu výběru daně z nemovitosti, a to v případě daně za tzv. pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat. Velmi často mezi tuto ostatní plochu patří pozemky v rámci zemědělských ploch, skály, příkopy, mokřady, to znamená prvky, které potřebujeme v rámci zemědělské půdy mít.

Když byla paní ministryně ve funkci náměstkyně ministra financí, v roce 2017 prosadila nový metodický pokyn pro Finanční správu, jak rozlišovat plochu, která není žádným způsobem využitelná. Já cituji jednu větu z tohoto pokynu: "Naproti tomu za možné způsoby využití pozemku ostatní plochy lze považovat i možné budoucí využití pozemku po úpravě jeho povrchu, odstranění náletových dřevin, zastavění pozemku budovou, vybudování komunikace, rekreační či sportovní využití pozemku, využití pozemku pro honitbu, pro chov hospodářských zvířat apod." Tato definice bohužel každému pozemku v ČR přisuzuje nějaké využití. Může se jednat o honitbu, o skálu s možností rozvoje sportovního lezectví nebo prostor pro vybudování parkoviště.

Vážený pane ministře, my se o tomto tématu bavíme již půl roku. Paní ministryně slibuje změnu legislativy. Dnes bohužel řekla, že to bude trvat pravděpodobně nejméně dva roky. Prosím pěkně, bylo by potřeba alespoň změnit metodiku, která se v současné době využívá. Co pro to uděláte? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V souladu s jednacím řádem vám bude odpovězeno na vaši interpelaci písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Stanislav Blaha s interpelací na paní ministryni Martu Novákovou. Připraví se pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážená paní ministryně, všichni už bohužel známe vaši ekonomickou teorii o tom, že si za drahá data mohou Češi sami kvůli tomu, že je málo používají. Já bych se ale i tak chtěl zeptat a připomenout se se slibem, který dala vaše vláda, konkrétně i pan premiér, lidem, a to je právě boj proti drahým mobilním datům.

Navážu na interpelaci svého kolegy Martina Kupky a chtěl bych se vás zeptat na to, co v té předchozí interpelaci zaznělo. Vy jste řekla, že se věnujete tomuto tématu od nástupu do funkce. A já bych se chtěl zeptat na skutečně konkrétní - ale zdůrazňuji slovo konkrétní - výsledky vašeho boje s drahými daty a případně, že už je známe, kdy budou aplikovány do praxe tak, aby se jich dočkali obyvatelé České republiky.

A další dotaz zní, jaká je role pana premiéra. Zúčastňuje se těchto jednání s vámi, nebo jedná samostatně? Protože osobně on slíbil lidem v České republice, že zařídí, aby měli levnější mobilní data.

Děkuji za opravdu konkrétní odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času a poprosím paní ministryni. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, přejdu moji ekonomickou teorii, protože myslím, že máme všichni zkušenosti se sdělovacími prostředky. Pusťte si celý ten záznam.

Jaké jsou konkrétní výsledky našeho boje? Já bych chtěla říci, že tento boj je tady od roku 2013 a doposud se ho nikomu nepodařilo vybojovat. Nepodařilo se nikomu dosáhnout toho, abychom skutečně měli srovnatelnou cenu dat. A já jsem tady říkala kroky, které konkrétně děláme, ale řekněme si taky otevřeně, že Ministerstvo průmyslu a obchodu nemá v rukou žádný konkrétní nástroj, kterým by mohlo přinutit privátní subjekty na tomto trhu, aby zregulovalo jejich ceny.

Na to, abychom tady regulovali trh, který není dostatečně konkurenceschopný, na to tady máme adekvátní instituty. Jedním z nich je Český telekomunikační úřad, druhým institutem je Úřad pro hospodářskou soutěž. Český telekomunikační úřad, a musím říci, že i na náš nátlak, provedl, ještě jsem nebyla já ve funkci, ale pan ministr Hüner, provedl tzv. test tří kritérií, kdy vlastně identifikoval bariéry vstupu na trh a shledal, že na maloobchodním i velkoobchodním trhu neprobíhá efektivní hospodářská soutěž, zejména v segmentu rezidentních zákazníků, a že právo hospodářské soutěže není dostatečné pro odstranění nalezených problémů. Proto dospěl k závěru, že velkoobchodní trh k mobilním službám je trhem vhodným pro ex ante regulaci. Proto navrhuje tento trh zařadit do seznamu relevantních trhů, na kterém může uplatnit regulaci. Uvedenou skutečnost ovšem musí potvrdit Evropská komise a vlastně s Evropskou komisí probíhá konzultační dialog tak, abychom tomu vyhověli, a Český telekomunikační úřad má již hotovu analýzu, kterou znovu posílá teď do Evropské komise. Pokud budu uvažovat nad termíny, které jsou k vyjadřování, tak očekávám, že Evropská komise by se k tomu měla vyjádřit naprosto jednoznačně zhruba do měsíce.

Rozhýbat trh s cenami mobilních služeb by pochopitelně mohl pomoci také vstup dalšího operátora v souvislosti s aukcí kmitočtů 700 megahertzů, o čemž jsem tady již mluvila, protože je zapotřebí, aby skutečně tady ta konkurence přišla. Ta konkurence může přijít tímto, anebo může přijít tím, že skutečně bude ten trh označen jako relevantní a mohou být podobně jako třeba v Rakousku zregulovány ceny především na velkoobchodním trhu, které by umožnily relativně rychle nákup virtuálním operátorům, kteří by mohli alespoň částečně vytvořit konkurenci na tomto trhu.

Takže to jsou konkrétní kroky, které jsou teď kromě toho, o čem jsem tady už také hovořila, a to je ta rychlá novela, kterou už máte ve Sněmovně. V té rychlé novele by měly být některé kroky, které umožní především vyšší ochranu spotřebitele a flexibilnější pohyb mezi jednotlivými operátory.

Pokud bych měla ještě odpovědět na váš dotaz, který se týká role pana premiéra. Pan premiér je předsedou hnutí ANO a hnutí ANO má vládní prohlášení a ve vládním prohlášení je tedy jasná formulace, že budeme usilovat o to, abychom zlevnili mobilní data na našem trhu v České republice. My s panem premiérem ty záležitosti koordinujeme a účastníme se těch jednání společně. Já jsem říkala, že máme pravidelná jednání, pravidelnou platformu jednání s mobilními operátory, primárně tedy ale prostřednictvím jejich asociace, protože vlastně asociace by měla být mluvčím toho trhu jako takového. A chceme i po ČTÚ, aby vykonával svoji roli v tom slova smyslu, aby tam, kde ty regulace jsou možné, aby udělal i formou nějakých konkrétních legislativních opatření, tak aby ji dělal.

Doufám, že jsem v rámci času odpověděla vaše dotazy. Když tak ještě můžeme pokračovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za úplně přesné dodržení času. Pan poslanec Blaha má zájem o doplňující otázku?

 

Poslanec Stanislav Blaha: Ano, samozřejmě, budeme pokračovat. Já samozřejmě rozumím té novinářské zkratce, ale chtěl bych trošku upozornit, že za výroky podobné tomu vašemu jeden z vašich předchůdců ze své funkce odstoupil. Taky se to týkalo mobilních operátorů.

Ale teď k vaší odpovědi. Já jsem chtěl skutečně prostě vyjmenovat konkrétní věci, které se podařily s operátory dohodnout. Dozvěděl jsem se v podstatě, že ten boj je náročný, že v podstatě není možné jakkoli do toho zasáhnout. Moje doplňující otázka proto zní: Proč takové velkolepé sliby?

Za další. Já jsem si dodneška myslel, že vláda má vládní prohlášení a že v té vládě je minimálně jeden, já si myslím, že dva další partneři. Teď jsem se dozvěděl, že hnutí ANO má vládní prohlášení a že hnutí ANO bojuje s drahými datovými tarify. To si musíte vyříkat se svými kolegy ve vládě, do toho já určitě zasahovat nebudu.

Takže asi potvrdíte to, že ten boj byl doposud marný, že nic konkrétního na stole není. (Upozornění na čas.) Pan premiér prohlásil, že se do těch jednání teprve zapojí, vy mi říkáte, že se jich aktivně zúčastňuje už nyní. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP