(9.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pan předseda sám je z Kroměříže. Toto město je také pod památkovou ochranou, je jako centrum Prahy, které je zapsáno do seznamu UNESCO, světového kulturního dědictví, zrovna tak je tomu v Kroměříži, kde arcibiskupský zámek, soubor zahrad jsou zapsány do tohoto seznamu a jsou tam další výjimečné památky. Já si neumím představit, že by jako kroměřížský rodák pan předseda Vondráček v těchto prostorách, například v chrámu sv. Jana Křtitele, který pro svůj interiér je považován za jednu z nejkrásnějších církevních staveb 18. století na Moravě, tam podobnou produkci předváděl. Myslím si, že to je nemožné. (V sále je silný hluk!)

Neumím si zrovna tak představit parlamenty na světě, že by něco takového tam bylo tolerováno. Dnes často vidíme obrázky z britského parlamentu, kde se vášnivě probírá odchod země z Evropské unie, a neumím si představit, že by v těchto historických prostorách byly podobné scénky možné. Nebo si neumím představit (upozornění na čas) - zkusím si to, ale nejde mi to -,­­­ že by se něco takového dělo v Kongresu.

Proto navrhuji tento nový bod jako druhý bod našeho dnešního jednání. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já bych chtěl jenom poznamenat, že váš návrh na doplnění schváleného pořadu schůze Sněmovny nelze projednat, protože proti němu vzneslo námitku více než 20 poslanců. Mám tady podpisy 53 poslanců hnutí ANO, takže na to jenom upozorňuji, že bylo uplatněno právo veta.

S dalším návrhem je tady - omlouvám se, mám tady písemnou přihlášku - s přednostním právem předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Chvojka. Připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil požádat o pevné zařazení bodu číslo 19, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, je to sněmovní tisk 388, jako třetí bod odpoledního jednání ve středu 13. března.

Potom bych poprosil o bod -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pardon, pane poslanče. Na mě právě hovořil předseda poslaneckého klubu ODS, takže jestli byste mi jenom ještě zopakoval číslo bodu a na kdy. Omlouvám se.

 

Poslanec Jan Chvojka: Dobře. Bod číslo 19, Státní pozemkový úřad, prosím o zařazení na středu odpoledne jako třetí bod, to znamená na středu 13. března.

Potom bod číslo 22, novela zákona o krmivech, tisk 397, prosím jako bod číslo 4 odpoledního jednání ve středu 13. března. A bod číslo 24, novela zákona o lesích, tisk 408, jako pátý bod odpoledního jednání ve středu 13. března. Rozumíme si? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Nyní tedy požádám o vystoupení paní poslankyni Věru Kovářovou.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, naši kolegové ze Senátu požádali o zařazení jejich návrhu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Je to sněmovní tisk 338, bod 75. Žádali o zařazení na 13. 3. po již pevně zařazených bodech, mínili tím sněmovní tisk 21 a 53, jako třetí bod. V případě, že by to neprošlo, tak dávám druhou variantu, a to zařazení jako bod 6 po sněmovních tiscích, o kterých zde hovořil pan předseda Chvojka, a to na středu 13. 3. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozumím. Nyní předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Členové vlády, kolegyně, kolegové, je právem každého z nás navrhnout nový bod a je právem určité skupiny poslanců nebo klubů vetovat zařazení toho bodu. Dnes jsme zažili zvláštní situaci, kdy ještě předtím než byl bod navržen, byl vetován nebo takzvaně vetován. Já jsem poprosil pana místopředsedu, aby mi půjčil podpisové listiny, kterými se vetuje, kterými jste se pokusili vetovat tento bod. Já si myslím, že takhle to možné není.

Kolegyně a kolegové - a teď bych mohl číst, mám tu jenom první stránku, tak se omlouvám, bude to bez titulů a bez křestních jmen, takže paní poslankyně a páni poslanci Adámková, Berkovec, Bělica, Bláha, Brázdil, Bžoch, Červíčková, Dostálová, Farhan, Feranec, Fialová, Fridrich - ostatní stránky číst nebudu, tito kolegové a kolegyně mají smůlu nebo výhodu začátku abecedy - podepsali naprosto neurčitý bianko šek, kde nahoře je napsáno námitka proti návrhu zařazení nového bodu programu 27. schůze Poslanecké sněmovny dle § 54 odst. 6, ale není napsáno proti kterému. Já si myslím, že univerzální veto na zařazení jakéhokoliv nového bodu prostě není možné.

Je vidět, že se bojíte o této kauze debatovat, nebo se bojíte o zařazení tohoto bodu hlasovat.

Když jsem včera viděl ty fotografie, tak jsem očekával omluvu od pana předsedy. Dočkal jsem se slov, že je na to hrdý a že by to dokonce rád zopakoval. Pak sice po zásahu premiéra z Ameriky jste si určitě všimli, že jsme (nesroz.) ocenili význam této návštěvy a kvitovali jsme, že premiér České republiky má jednání s prezidentem Spojených států, a svou opoziční práci jsme si nechali na vnitropolitické problémy. A takhle se to dělat má, o tom jsem přesvědčen. Takže pan premiér zasáhl. Myslím si, že ho muselo rozčílit, že v tak důležité chvíli musel řešit takovou ostudnou věc. Na základě toho pan předseda Vondráček se omluvil neomluvil, když si přečtete tu omluvu, ale budiž, každý se omlouvá podle toho, jak je mu blízké.

Když jsem zaznamenal argumenty některých z vás, kteří to omlouvali, tak mi přišly natolik absurdní, že se o nich musím zmínit a položit otázku. První argument: Pan předseda Vondráček v té době ještě nebyl předseda Poslanecké sněmovny. To je pravda. Znamená to, že nepředseda Poslanecké sněmovny, kterýkoli z nás, může vyskočit na předsednický pult a hrát tam na kytaru? Bavit své kolegy se zdůvodněním, že nejsem předseda Poslanecké sněmovny? Co to je za argument?

Druhý argument řekl pan předseda: My jsme z Moravy. Já jsem tedy ze Slezska, ale jménem svých kolegů, jestli tady budeme v Praze šířit, že my Moravané jsme zvyklí skákat po předsednických stolech, hrát na kytaru a že nám je to vlastní, tak to nám to tedy vlastní není. Nemluvím za Slezany, ale mluvím za naše občany z Moravy.

A teď bych mohl v těch absurdních výmluvách pokračovat.

Není to tak dávno, a já jsem to opravdu ocenil a pravděpodobně to byla osobní zásluha pana předsedy Vondráčka, že tady promluvil Paul Ryan. A odpovězte si, kolegové, kolegyně, z hnutí ANO. Umíte si představit, že by tohle udělal Paul Ryan v americkém Kongresu? Umíte si představit, že by to udělal kterýkoliv člen amerického Kongresu?! A co by se stalo, kdyby to udělal? Už by byl doma, už by měl vyklizenou kancelář, už by neměl mandát člena Kongresu! Ta bagatelizace, ta bulvarizace, je prostě neuvěřitelná.

My jsme chtěli odpovědět například otázky. Sami dobře víte, že když tady zapomenete počítač nebo tablet a nejedná Poslanecká sněmovna, je tady zamčeno a musíte jít za ochrannou službou, aby vás sem pustila, abyste si své věci, které jste tady případně zapomněli, mohli odnést. Takže ty otázky - kdo je sem pustil, co tady vlastně dělali - mi připadají opravdu naprosto namístě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP