(11.20 hodin)

 

Poslanec Roman Onderka: Nyní tedy hlasujeme, poté co jsme odsouhlasili protinávrh k proceduře, takže procedura bude znít: hlasujeme A varianta I, následně B pozměňovací návrh 2022, a to bod 1 i bod 2 dohromady, následně bod A varianta II, bod A varianta III, bod A varianta IV, následně B pozměňovací návrh 2062, následně pozměňovací návrh C a teprve potom hlasujeme o návrhu zákona jako celku. Prosím odhlasovat tuto proceduru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Myslím si, že to je jasné.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 169, přihlášeno 174 poslanců, pro 155, proti nikdo. Návrh procedury jsme schválili.

 

Nyní budeme podle ní postupovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Onderka: Nyní tedy budeme postupovat podle procedury. Hlasujeme A varianta I ve znění legislativně technické úpravy, viz bod I. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Nejprve je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Ještě by mělo zaznít stanovisko. (Navrhovatel: Samozřejmě nesouhlasné stanovisko. Zpravodaj: Nesouhlas.) Jsme připraveni na hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 170, přihlášeno 156 poslanců, pro 58, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme dalším hlasováním, a to B pozměňovací návrh 2022 bod 1 a dohromady s bodem 2.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Stanovisko zpravodaje? (Nesouhlas.) Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 171, přihlášeno 159 poslanců, pro 60, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Onderka: Nyní budeme hlasovat A varianta II. Stanovisko zpravodaje - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan navrhovatel? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 172, přihlášeno 162 poslanců, pro 59, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Onderka: Nyní pokračujeme hlasováním A varianta III.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko zpravodaje? (Nesouhlas.) Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 173, přihlášeno 164 poslanců, pro 77, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme hlasováním A varianta IV. Stanovisko zpravodaje - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Navrhovatel? (Také nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 174, přihlášeno 165 poslanců, pro 77, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Onderka: Nyní pokračujeme hlasováním B pozměňovací návrh 2062. Stanovisko - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 175, přihlášeno 165 poslanců, pro 61, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme hlasováním o bodu C. Stanovisko zpravodaje - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan navrhovatel? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 176, přihlášeno 166, pro 66, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Onderka: A nyní jako závěrečný bod procedury - hlasujeme o návrhu zákona jako celku. Stanovisko zpravodaje - souhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb., podle sněmovního tisku 179, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 177, přihlášeno 169, pro 168, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli a panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

108.
Návrh poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka, Martina Kolovratníka,
Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
/sněmovní tisk 200/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Patrik Nacher, a zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Helena Langšádlová už u stolku zpravodajů je. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 200/4, který máme k dispozici z 30. ledna 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 200/5. Připomínám, že garančním výborem byl výbor hospodářský. (Velký hluk v sále.)

Nyní se táži navrhovatele... Netáži se navrhovatele, protože s přednostním právem chce vystoupit pan předseda Chvojka. (Dává přednost navrhovateli, že vystoupí až po otevření rozpravy.) Tak prosím. Můžete k tomuto bodu. Není ještě otevřena rozprava. Dobře. Takže táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá. Takže otevírám rozpravu a jako první je přihlášen s přednostním právem pan předseda Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Omlouvám se, chtěl jsem dát samozřejmě přednost panu navrhovateli. Hlásím se do běžné diskuse. Chtěl bych se jenom krátce vyjádřit asi už potřetí, protože už máme třetí čtení, k návrhu tohoto zákona za celý klub ČSSD, byť vím, že ještě někteří moji kolegové nebo kolegyně vystoupí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP