(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zatím poslední faktická poznámka. Nemám ani nikoho přihlášeného do obecné rozpravy. Rozhlédnu se po sále, zdali se někdo ještě nehlásí. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Táži se za navrhovatele pana poslance Nachera a zpravodajky paní poslankyně Langšádlové, zdali mají zájem o závěrečná slova. Nemáte. Pan poslanec taky nemá.

Mám tady návrh hlasování o návrhu na zamítnutí. O něm budeme hlasovat jako první. Zagonguji, aby se poslanci dostavili do sálu. Mám žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Mám tady návrh na zamítnutí, takže budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti zamítnutí?

Hlasování číslo 178, přihlášeno 154 poslanců, pro 29, proti 106. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku garančního výboru paní poslankyni Langšádlovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o bodu A, to znamená o tom, že by byl zrušen ten původní návrh zákona. Potom bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana kolegy Miholy, to znamená rozšíření na všechny svátky. Potom, pokud tento návrh bude přijat, tak bychom už nehlasovali o C1, to znamená o návrhu pana poslance Luzara, který také hovoří o doplnění o všechny svátky, ale hlasovali bychom pouze o bodu C2, to znamená o návrhu pana kolegy Luzara, který hovoří o definici velkoobchodu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Budeme hlasovat o tom, že souhlasíme s tímto návrhem procedury.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 179, přihlášeno 160 poslanců, pro 160, proti žádný. Návrh této procedury byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: V tuto chvíli budeme hlasovat o části A. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 180, přihlášeno 161 poslanců, pro 62, proti 73. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dále budeme hlasovat o části B, to je návrh kolegy Miholy. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Navrhovatel? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 181, přihlášeno 163 poslanců, pro 41, proti 108. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Nyní bychom přistoupili k hlasování o C1 poslance Luzara. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Navrhovatel? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 182, přihlášeno 163 poslanců, pro 44, proti 105. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Nyní C2. K tomuto hospodářský výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 183, přihlášeno 166 poslanců, pro 40, proti 104. Návrh byl zamítnut.

 

Jestli mám správné poznámky, tak jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka, Martina Kolovratníka, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, podle sněmovního tisku 200, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 184, přihlášeno 166 poslanců, pro 112, proti 38. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tímto projednávání tohoto tisku končím.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu a to je číslo

 

109.
Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové,
Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 241/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Milan Hnilička a zpravodaj garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Stanislav Juránek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 241/5, který byl doručen dne 31. ledna 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 241/6.

Nyní se táži navrhovatele, zdali máte zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Máte zájem. Prosím, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Milan Hnilička: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych tady na začátku poděkovat všem, díky kterým a vašim hlasům máme dnes možnost projednávat ve třetím čtení novelu zákona o podpoře sportu. Jenom bych chtěl k tomu říci, že po všech konzultacích a diskusích jak s ministerstvy, zástupci municipalit, s poslanci, se všemi, kterých se tento zákon týká především ve sportovním prostředí, je předložen návrh novely zákona, ke kterému bylo podáno několik pozměňovacích návrhů. Garanční výbor před třetím čtením všechny tyto návrhy projednal a zaujal k nim stanoviska, která já za předkladatele plně respektuji a především podporuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP