(9.50 hodin)
(pokračuje Jiránek)

Třetí - přenesení čísla za dva pracovní dny. Zde jenom doplním paní ministryni právě se zdůrazněním - dva pracovní dny. Protože i v komunikaci s operátory došlo ke zjištění, že samotné nepracovní dny jsou samozřejmě i státní svátky a zde to úplně samozřejmě nefunguje, protože v přesunu čísel není pouze technický faktor, ale je tam i lidský faktor.

Posledním bodem je definice spotřebitele ve vládním návrhu. A to je to, aby byl mezi spotřebitele brán i malý podnikatel, malá firma.

To je v základu vše a nyní se tedy hlásím do rozpravy s přednostním právem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a potvrzuji, že pan zpravodaj s přednostním právem se přihlásil jako první, a dávám mu slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji. Nyní již v rozpravě se chci vyjádřit z pozice navrhovatele bodu, který v pořadu schůze následuje, totiž bodu 28, sněmovní tisk 417. Jde o návrh zákona zcela stejného zaměření, které jsme jako téma před dvěma měsíci zdvihli. Nicméně vládní návrh je širší a v posledních týdnech spolupracujeme na jeho vylepšení. A protože respektuji dohodu, že jako nosič potřebných změn bude využit komplexnější vládní návrh, jménem předkladatelů tímto návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích, sněmovní tisk 417, stahuji.

A nyní již do rozpravy k tématu samotnému. Osobně jsem velmi nadšený, že tuto novelu zde nyní řešíme. Před třemi měsíci jsem dal veřejný slib v Otázkách Václava Moravce, že pokuty za přechod zkusíme nějak snížit. Zda se to povede, jsem samozřejmě netušil. O to víc mě těší, že tu teď stojím. Děkuji všem, kteří se na přípravě novely podíleli. I proto, abychom vše dobře rozebrali a vykomunikovali, jsme s kolegou Nacherem uspořádali již dvě debaty na podvýboru pro ICT a telekomunikace a podvýboru pro ochranu spotřebitele. Na nich jsme s odborníky z oboru podrobně řešili technikálie, použitelnost a efektivitu jednotlivých návrhů na změny. V několika minutách vám představím, proč jsou tyto změny třeba.

To, že tu máme drahá mobilní data, všichni víme. Máme na to hromadu čísel a mohli bychom to tu řešit hodiny. Každopádně jelikož nemůžeme nařídit mobilním operátorům, za kolik mají prodávat volání a data, tak v základu potřebujeme zvýšit konkurenci na trhu mobilních operátorů. Tak můžeme pomoci dlouhodobě snížit pro lidi ceny. Náš trh je jednoznačně až moc zabetonovaný a přesuny zákazníků mezi jednotlivými operátory jsou velmi nízké. Lidé vlastně nemají ani moc šancí vybrat si výrazně lepší nabídku, protože výrazně lepší nabídka jednoduše neexistuje. Nabídky všech tří operátorů jsou si velmi podobné a konkurenční boj probíhá jen ve firemních a speciálních retenčních nabídkách. A virtuální operátoři, kteří by s tím mohli něco dělat, kteří by mohli trh rozhýbat, mají zase velmi vysoké velkoobchodní ceny a nemohou tedy velké trojce u většiny zákazníků reálně konkurovat. A když už by tedy zákazník přejít chtěl, když se objeví nějaká o trochu lepší nabídka, je limitován právě tím, že musí zaplatit pokutu za předčasné ukončení smlouvy v řádu i několika tisíc korun.

V souvislosti se zjednodušením přechodu mezi operátory, jak představila paní ministryně, musíme myslet i na chystaný plánovaný příchod čtvrtého operátora, který pro úspěšný start samozřejmě potřebuje co nejjednodušší systém přechodu mezi jednotlivými operátory. Uvedu jedno srovnání, proč je dobře, že nyní tuto problematiku řešíme. V Itálii před rokem přišel čtvrtý operátor. Ten dokázal za první čtyři měsíce získat tři miliony nových zákazníků, které přetáhl stávajícím operátorům. Tři miliony zákazníků za čtyři měsíce. Pro představu, náš největší operátor T-Mobile navýšil počet svých zákazníků za celý minulý rok, tedy za dvanáct měsíců, o jedenáct tisíc. Tři miliony za čtyři měsíce v porovnání u nás jedenáct tisíc za dvanáct měsíců. To je rozdíl v konkurenčním boji mezi námi a Itálií. Jak to nový operátor v Itálii dokázal? Samozřejmě, za prvé, měl dobrou nabídku, za druhé však - a k tomu mířím - je to proto, protože v Itálii je osmdesát procent lidí bez závazku. Bez smlouvy, tedy bez rizika pokuty, takže mohou kdykoliv přejít a operátoři se tak o ně musí starat daleko více a pravidelně. U nás je to naopak, protože sedmdesát procent lidí závazek, zpravidla dvouletý, má, a musí tedy platit pokutu, když chtějí přejít předčasně.

Pokud by tady nový operátor, který by k nám mohl přijít, nebo jeden ze stávajících, chtěl udělat cenovou revoluci a získat řádově třeba milion zákazníků, aby se mu to výrazné zlevnění vyplatilo, jeden měsíc může oslovit pouze 1/24 zákazníků, těch volných, kteří jsou na trhu. Všichni ostatní by s přechodem za lepší nabídkou museli platit pokutu. Pro podzimní aukci a možný příchod nového operátora proto, pokud nějak můžeme, potřebujeme trochu vydláždit cestu. Náš trh je opravdu malý a dost uzavřený a sehnat dobrého, motivovaného a silného operátora bude těžké. Myslím, že je vám všem jasné, že vysoká pokuta za odchod a složitost přechodu logicky snižují chuť lidí přecházet a operátorům vlastně vyhovují, protože daného zákazníka musí marketingově oslovovat a starat se o něj vlastně jen jednou za dva roky a ne po celou dobu.

To je v základu k motivaci, proč tyto změny potřebujeme. Potřebujeme zvýšit konkurenci a potřebujeme pro přilákání čtvrtého operátora, aby se celkově samozřejmě zlepšily nabídky, a tím pádem ceny pro lidi.

Tato novela je v základu jeden ze tří hlavních kroků, které nyní lze pro snížení cen volání a dat udělat. Další dva kroky, tedy příchod čtvrtého operátora v rámci chystané podzimní akce aukce kmitočtů a regulace velkoobchodních cen, vzhledem ke zvýšení konkurenceschopnosti virtuálních operátorů, jsou již primárně v rukou ministerstva a Českého telekomunikačního úřadu. Pokud se alespoň dva z těchto tří kroku povedou účinně zvládnout, budeme se moci dočkat výrazného zvýšení konkurence na trhu mobilních operátorů a konečně lepších cen pro lidi. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych se jenom znovu podívat na problém, o kterém se dneska bavíme. Osobně si myslím, že na to jdeme špatně, protože tady to zaznělo - zaznělo to tady - náš trh je příliš malý. Vezměte si, kolik tady máme bank, přesto se ty banky domluví. A zkuste si projít bankovní nabídku, jestli vám některá banka v rámci podnikatelského prostředí nabídne něco lépe. Jedni umí to, druzí něco jiného, ale ve výsledku jste na tom stejně, ať jste u jedné. Podívejte se na bankovní karty a strhávání poplatků za platbu zákazníka - 1,8 procenta chtějí ve finále všechny banky.

Osobně si myslím, že bychom v tomto případě měli využít toho, že jsme v Evropě, a pokusit se udělat evropský trh s informačními technologiemi neboli s elektronickými službami. V ten okamžik máme možnost si sáhnout na ceny, jako jsou v Polsku nebo v jiných státech. V okamžiku, kdy zůstaneme zabedněni tady, opravdu jsme pro potenciálního podnikatele, který by měl tu službu tady nabízet výrazně levněji, nezajímaví, protože třeba oproti zmiňované Itálii rozdíl v počtu hlav nebo telefonů je neuvěřitelný. To jenom abychom se na to začali dívat trošku jinak.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Černohorský.***
Přihlásit/registrovat se do ISP