(17.10 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

Závěrem bych chtěla zdůraznit, že mechanismus odškodnění je nutné zavést vzhledem k nutnosti dokrýt právní mezeru, která vznikla zrušením příslušného paragrafu v občanském zákoně. Doporučuji ale, abychom vedli diskusi nejenom o tomto odškodňovacím mechanismu, ale i záležitostech souvisejících s povinným očkováním. Doporučuji tedy, abychom návrh zákona propustili do druhého čtení, a věřím, že se společně k dobrému řešení dopracujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní zpravodajce za její úvodní slovo a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené tyto poslance: první je přihlášen pan poslanec Válek a připraví se paní poslankyně Věra Adámková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Za klub TOP 09 bych chtěl říct, že tuto legislativní normu podporujeme a jsme rádi, že tento zákon je na stole. Myslíme si, že cílem asi nás všech, co jsme v Parlamentu zdravotníci, ale nejenom těch, všech těch, co tady sedíme, je, aby se zvýšila proočkovanost populace, aby se opět populace nebála očkování a aby případné komplikace, které se u očkování vyskytují, a nemá smysl popírat, že se nevyskytují, byly odškodněny, a tím pádem jsme co nejvíce rozptýlili obavy těch, co mají z různých důvodů z očkování strach.

Ale myslím si, že je to jenom A, chybí z mého pohledu B a rád bych, abychom o tom B v rámci tohoto zákona začali diskutovat. Myslím si, že by mělo být možné, aby si pacient vybíral třeba ze dvou vakcín, aby byly monokomponentní vakcíny dostupné v České republice a aby byla varianta vedle polykomponentních i monokomponentní vakcíny, byť to není samozřejmě samospasitelný krok, ale faktem je, že řada těch, co namítají proti vakcinaci, namítají především proti hexavakcíně, proti polykomponentním vakcínám. Myslím si, že kdyby byla možnost, což samozřejmě v současné fázi monopolního distributora asi nebude tak jednoduché, dostupnosti monokomponentních vakcín, že část odmítačů by takto byla jaksi přesvědčena, aby se nechala očkovat.

Jsem rád, a znovu to tady zopakuji, že tato legislativní norma je na stole, a pevně věřím, že projde Parlamentem a bude schválena. Těším se na diskusi na zdravotním výboru, ale předem upozorňuji, že v rámci této normy otevřu diskusi a budu chtít diskutovat i o větší dostupnosti jednotlivých typů vakcín a o možnosti volby pacientů, protože z mého pohledu jediný cíl, který tady je, abychom nenásilně a fakty, argumenty, protože je to ku prospěchu našich pacientů, přesvědčili maximum české populace, aby se nechala očkovat, a abychom jim nabídli tu vakcínu, která z jejich pohledu bude nejméně riskantní, a přitom se na tom shodnou odborníci. Tak z tohoto pohledu bych pak rád i diskusi na zdravotním výboru vedl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Věra Adámková, připraví se pan poslanec Petr Třešňák. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, samozřejmě že očkování je velké téma zejména pro všechny lékaře, protože očkování jako primární prevence nám umožnilo dosáhnout opravdu světových parametrů, co se týče různých přenosných, zejména dětských infekčních nemocí. Jsem velmi ráda, že tento vládní návrh zákona je na místě. Samozřejmě že všichni občané, zejména v současné době internetu, mají velké možnosti získat si informace, ty nejsou vždy zcela validní, takže se domnívám, že je potřeba samozřejmě dále prohloubit i tu edukaci. Jsem velmi ráda, že můžeme o tomto diskutovat.

Můj návrh z tohoto zní, a je to po dohodě většiny členů výboru pro zdravotnictví, protože si chceme pozvat odborníky a chceme z toho mít skutečně materiál, za který bychom se mohli postavit, prodloužení doby do druhého čtení o dvacet dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Petr Třešňák, připraví se pan poslanec David Kasal. Pan poslanec je tady. Jenom se zeptám. Prodloužení lhůty o dvacet dnů, jste říkala? (Ano.) Děkuji. Je to se souhlasem navrhovatele? Dobře.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jako Piráti určitě vítáme tuto předkládanou novelu a budeme usilovat o její propuštění do dalšího čtení. Důvody, proč tomu tak je, vlastně elegantně shrnul pan kolega Válek. Pokud zde bude státem garantované odškodnění, tak to rozptýlí právě i mnoho obav.

Nicméně původně jsem chtěl začít ten svůj krátký příspěvek v prvním čtení tvrzením, které sám pokládám za absurdní, ale bohužel je tomu fakt, vlastně stát roky neřešil újmu způsobenou něčím, co ukládal zákonem jako povinnost. A to podtrhl v roce 2015 Ústavní soud, respektive doporučil vytvořit právní regulaci na odškodnění nežádoucích účinků, to vlastně ve své úvodní řeči zmiňoval i pan ministr. Od té doby Ministerstvo zdravotnictví sporadicky uvádělo, že si uvědomuje závažnost situace a na vzniku příslušného zákona pracuje. Nicméně ministerstvo v zákoně předjímá v § 3 existenci prováděcího předpisu a já doufám, že s ním budeme seznámeni ještě během projednávání zákona ve výborech.

A další věc, na kterou jsem chtěl upozornit, je taková jistá socializace těch ztrát, pokud to tak můžu nazvat, zní to příliš technicistně, a to možná sice ve vztahu k povinnému očkování a našemu veřejnému zdravotnímu pojištění může znít jako lichý argument, ale my určitě chceme, aby se na výborech vedla i diskuse nad tím, zda se na naplňování financí do fondu nemohou, nebo by se neměli podílet například i výrobci vakcín, nikoliv jen stát, a to by právě výrobce mohlo motivovat i k minimalizaci možných rizik a zároveň to otevře diskusi nad různými alternativními očkovacími schématy. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu poslanci a dalším v pořadí je pan poslanec David Kasal v obecné rozpravě. Připraví se pan poslanec Svoboda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych doplnil i pár informací a možná i na některé, které už tady zazněly u mých předřečníků, reagoval.

Samozřejmě že tahle norma je velice důležitá z hlediska toho, že je to de facto úplně nový zákon, který tady nebyl, protože to odškodnění opravdu nebylo. Pravda je ale ta, že ministerstvo úplně nespalo, protože v předchozích dvou, nebo dokonce třech letech pracovala pracovní skupina pro očkování, kde se právě probírala témata, která tady byla naznačena. Je pravda, že v zákoně to není, že bude opravdu důležitá ta prováděcí vyhláška, jakým způsobem to bude všechno nastaveno. Mimo jiné jsme se tam právě také domlouvali, anebo říkali, a tady to není jednoznačně dáno, jakým způsobem by odškodnění mělo být. Bude to jednorázové odškodnění? Nebo to bude renta? Protože samozřejmě se bavíme o stavech, kdy poškození bude dlouhodobé nebo nevratné. Bavíme se tady zhruba o třech až pěti dětech ročně, nebo dospělých, podle toho, u koho ta reakce bude nebo nebude. Z tohoto důvodu je u těchto stavů také velmi důležité to, aby byl přesně stanoven postup, a to by podle mě zase mělo být v prováděcí vyhlášce, jaká vyšetření mají být provedena.

Teď to vypadá, jako že lékaři nevědí, co mají vyšetřovat, ale je pravda, že v rámci skupiny nás tehdy navštívilo větší množství rodičů, nebo část rodičů, kteří měli tuto zkušenost, a tam víceméně bylo to, že v některých zařízeních se neprovedla třeba lumbální punkce, nebo se neprovedla magnetická rezonance mozku. A tady by mělo být určité schéma vyšetření, které jasně stanoví, jestli se to týká očkování, nebo ne. Protože když se budeme bavit například o té hexavakcíně, která se aplikuje většinou od druhého měsíce a v půl roce věku, tak v tomto období se u dětí objevují například metabolické vady, které mají úplně stejný obraz, a dochází tak k regresi vývoje dítěte stejně jako u očkování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP