(17.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Takže pokud máme odškodňovat, což je samozřejmě správně, tak bychom ale měli i odškodňovat na podkladě správných podkladů. Navíc se i v tom návrhu zákona píše, že vlastně žadatel si požádá a že bude muset splnit to, že bude muset mít potřebné doklady, to znamená, že ta zpráva, která by tam měla přijít, by měla obsahovat konkrétně třeba tato vyšetření, o kterých jsem mluvil. Ono jich je samozřejmě mnohem, mnohem víc. Taky se tam musí stanovit přesně jedna z věcí, protože je tam řečeno, že žadatel musí být očkován ve zdravotnickém zařízení podle zákona, což je správně, druhá věc je ale, on v něm může být očkován a někdy, někdy je i takový postup, že přijde dítě do ordinace, a aby se zmenšil počet návštěv, což chtějí samozřejmě i pacienti, tak se do jedné nohy dá hexavakcína, do druhé nohy se dá očkovací látka proti pneumokokovi a do pusinky se dá očkovací látka na lžičce proti rotavirům. A už nemáte hexavakcínu, ale už máte osmivakcínu, s kterou se to tělo musí najednou vypořádat. A zase my potom budeme schopni říct, po jakém očkování to je? Je to po hexavakcíně? Nebo je to po té kombinaci? Čili tam musí být ta pravidla přesně nastavena, a proto jsem rád, že paní předsedkyně navrhla prodloužení projednávání o dvacet dnů, abychom si toto všechno vyjasnili a přesně zapsali, protože to je velice citlivé téma, které může opravdu přispět ke zlepšení proočkovanosti a hlavně k nápravě křivd. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Bohuslav Svoboda. Připraví se pan poslanec Petr Pávek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Hezké dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající. Materiál, který teď máme na stole, je skutečně materiálem velmi závažným. Je pravda, že se o něm mluvilo už dřív, od okamžiku, kdy došlo ke změně zákona, že ta otázka odškodnění je ta otázka nutná. Ale v současné době jsme v poněkud jiné situaci, než jsme byli před dvěma lety. Jsme v situaci, kdy na celém světe nastupují vlastně epidemie prostě proto, že celý svět začal očkování odmítat. Důvod, proč tak je, je docela složitý. Na začátku jsou to mylné informace, které byly vydány i experty na očkovací látky a experty na očkování. Ale pravda je, že se to stalo záležitostí, která probíhá napříč celým světem. Ve Spojených státech, kde by to člověk nečekal, je tam obrovský problém s očkováním jako takovým. Navíc současná migrace je tak veliká, že přestup infikovaných pacientů z jedné země do druhé je velmi snadný. A my jsme vlastně v situaci, kdy ten krok té náhrady není jenom vzetím odpovědnosti na sebe státu, ale i vlastně odpovědí těm očkovaným, nebo jejich rodičům na to, že stát si tuto zodpovědnost na sebe bere, že je ochoten ji řešit a že to je jeden z dalších důvodů, proč to odmítání očkování nemá v zásadě to zdůvodnění, které tam doteď je jako jedno z mnohých zdůvodnění, že v případě poškození zůstává ta škoda vlastně neřešena.

Situace je velmi vážná. Ty jako pediatr (k poslanci Kasalovi) jistě se souhlasem pana předsedajícího víš velmi dobře, jak se mění procento proočkovanosti, že jsme někde pod 85 dneska třeba, což už je číslovka, která znamená, že žádná imunita není zaručena v tomto systému, že ta infekce poběží. Samozřejmě že všichni víme, jak vysoké procento úmrtí na zarděnky je například na Ukrajině, protože pak už to přechází do procent, ne do otázek promile, a že to, co říkáme dneska, že máme do roka tři až pět vážných komplikací po očkování, je údaj, který se může z hodiny na hodinu změnit, tak jako se mění proočkovanost novorozené populace, jako klesají protilátky u populace už proočkované v minulosti, protože ta imunita nemá už charakter celoživotní, jak jsme u některých věcí uvažovali.

Proto se domnívám, že jsme ve fázi, kdy bychom měli skutečně jednat. Já už mám s Poslaneckou sněmovnou dost zkušeností na to, abych věděl, když otevřeme tu diskusi příliš doširoka, že se rozbředne, že se tam vmezeří celá řada věcí, které tam nepatří, že to bude trvat dlouho. Proto si myslím, že bychom ten návrh, jak ho máme, měli diskutovat v této podobě, protože všechny otázky, které chceme řešit, jsou otázky, které by neměla řešit Sněmovna jako taková, které by měl řešit sbor odborníků, které ve vakcinologii skutečně máme. Máme centra, která se tím zabývají. Máme odborníky, kteří to řeší. Všechno to vyjmenování všech dalších možných komplikací bychom měli nechat na tu odbornou skupinu a vycházet z toho - ano, tady máme vydefinovanou nějakou řadu možných komplikací a všechny ostatní komplikace, pokud budou, projdou nějakým jednacím řízením, kde se rozhodne: je tam souvislost, není tam souvislost. To má svoji logiku. Není možné do toho vsunout všecky možné komplikace, které v průběhu několika roků po očkování mohou naběhnout.

Já jsem porodník, tak vím, že v Americe probíhají žaloby na porodníka, že se dítě při porodu dusilo, když je mu 18 let a má poruchy kontaktu se ženami. To všechno probíhá jako žaloby. Čili propojovat některé věci do sebe volně teoreticky je skutečně podle mého názoru nesprávné.

Velmi bych se přimlouval za to, abychom v této podobě ten návrh přijali, abychom v diskusi k tomu řekli to, co si myslíme, že by mělo být součástí prováděcí vyhlášky a všech těch doplňujících věcí, a odkázali se na to, že sporné případy proběží klasickým způsobem přes vyjádření příslušných expertů, abychom to nedělali na úrovni ne tak odborné, protože i ta varianta, že se dozvídám, že je možné, že dítě je odočkováno do jedné nohy, do druhé nohy, do jazyka a naštěstí to nejde do oušek v téhle té chvíli, je pro mě docela zajímavá informace, protože to si myslím, že si na sebe ten doktor bere víc zodpovědnosti, než kolik mu jí zdravotnická možnost a odborná možnost dává.

Proto já si nemyslím, že bychom prodloužením nějaké lhůty něco získali. Myslím si, že bychom naopak měli co nejrychleji informovat rodiče pacientů a pacienty, že stát, že my všichni s tím něco děláme, že se už konečně hnuly ty ledy a kroky, které se snaží tu věc řešit, a ne že to stále odkládáme, diskutujeme, a nakonec skutek utekl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Mám tady dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Milan Brázdil. Připraví se pan poslanec David Kasal. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Chtěl bych reagovat na předřečníka. Aby stát co nejrychleji dal najevo těm maminkám, rodičům, že tady mají oporu v nějakém odškodnění, to určitě ano. Ale dovolte mi se zeptat, kdo vlastně... Nejsem odborník v této oblasti, jsem odborník, dokonce soudní znalec v oboru urgentní medicína. A dneska je snaha to odškodnění vždycky nechat posoudit, nebo jakékoli problémy posoudit nějakým odborníkem. A kdo bude na Ministerstvu zdravotnictví ten nejvyšší arbitr? Kdo bude vlastně říkat ano, tady je souvislost a tady to odškodníme? To bude nějaké kolegium? Protože víte, že vlastně reakce na očkování od autismu počínaje až po opravdovou anafylaktickou reakci - u anafylaxie to bude asi jednodušší, u toho nějakého dalšího už bude problém. To je v podstatě multidisciplinární záležitost, kdy se musí sejít mnoho odborníků. Tím nejvyšším vakcinologem asi bude Roman Prymula na ministerstvu, který tomu rozumí hodně, ale on bude říkat: tady to je možné, není. Ale bude muset být nějaký arbitr, který řekne ano, tady to odškodníme.

Možná je to otázka spíš na pana ministra a možná i na diskusi v našem zdravotním výboru, kde to do detailů třeba probereme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Dalším je pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP