(18.20 hodin)
(pokračuje Sklenák)

Legislativně se jedná o poměrně jednoduchou novelu. V podstatě sestává z jednoho paragrafu, který se doplňuje do zákona o důchodovém pojištění. Samozřejmě důsledky této novely jsou podstatně rozsáhlejší, a to tedy jak pro příjemce důchodce, kterým se zvyšují příjmy, tak ale i pro státní rozpočet, tak jak bylo uvedeno. V podstatě pokud bude tato předloha přijata, tak se mandatorní výdaje zvýší v příštím roce o 7 mld. korun.

Já o tom mluví také proto, že právě z pozice zpravodaje tohoto tisku si dovoluji doporučit, abychom se snažili projednávat tento tisk tak, abychom dodrželi tu navrženou účinnost, která tam je, to znamená 30. září tohoto roku, jednak s ohledem na Českou správu sociálního zabezpečení, která samozřejmě potřebuje včas vědět výši důchodů od ledna příštího roku, ale také s ohledem na sestavování státního rozpočtu, protože samozřejmě všichni víme, že když se sestavuje státní rozpočet, tak se musí vycházet z platné legislativy, nikoliv z předpokládané. A bylo by dobré právě v tom září znát platnou a účinnou legislativu od ledna příštího roku. A právě z tohoto důvodu by bylo nanejvýš vhodné, abychom zkrátili lhůtu na projednání ve výborech o 30 dnů.

Tolik tedy moje zpravodajská zpráva.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ten návrh potom prosím načíst v rozpravě.

A nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeno pět poslanců a poslankyň. Jako první poslankyně Šafránková, poté poslanec Martínek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Hezký podvečer, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Na úvod chci nejprve jménem klubu SPD sdělit, že určitě podpoříme propuštění projednávaného sněmovního tisku do druhého čtení. To ovšem neznamená, že jsme s jeho obsahem zcela ztotožnění a spokojeni, a už vůbec to neznamená, že jsme spokojeni a ztotožněni s postupem a kroky vlády ve vztahu k našim důchodcům, potažmo s její činností v celé oblasti sociální politiky. (V sále je hlučno.)

Ano, přechod od čtyřicetikorunové valorizace důchodů a opuštění metody jejich navyšování procentní částkou je určitým posunem vpřed, ale není rozhodně uspokojivým, natožpak systémovým řešením. Zvláště přihlédneme-li k tomu, že plánované navýšení důchodů stěží pokryje kumulaci inflace spotřebitelských cen a dalšího nárůstu cen základních životních potřeb - potravin, ale i nákladů spojených s bydlením, zejména cen energií, kde je zvýšení nejmarkantnější za posledních 10 let a plně se projeví až postupně v průběhu celého roku, tak jak bude na jednotlivých distribučních územích probíhat roční vyúčtování odběru elektřiny a plynu. I z těchto důvodů je vládou plánovaná výše růstu důchodů naprosto nedostatečná. Znamená v podstatě jen určitou korekci růstu životních nákladů, za nějž je stejná vláda -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším. Obávám se, že sněmovna je neklidná a váš projev vůbec nevnímá. Chtěl bych požádat kolegy napravo i nalevo v sále, kteří diskutují, aby tak činili mimo sál. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji. Za nějž je stejná vláda navíc v mnoha ohledech také spoluzodpovědná. Předkládaná novela je, řekněme, povinnou technickou úpravou, která vůbec neřeší složitou a ponižující situaci těch statisíců důchodců, kteří musí každý měsíc žádat o příspěvky a doplatky na bydlení, především ve větších městech, anebo o příspěvek v hmotné nouzi. Neřeší ani stále se rozevírající nůžky příjmové nerovnosti, a to ať už mezi důchodci samotnými, anebo mezi důchodci a zaměstnanci.

Poměr průměrného starobního důchodu vůči průměrné mzdě trvale klesá. Nyní je zhruba na 37 %, přičemž tato i předchozí vláda hovořily o úplně jiných relacích, kterých hodlají v daném ohledu dosáhnout. Takovým stylem se ale deklarované hodnoty nenaplní. A není také ani možné, udržitelné, spravedlivé ani únosné to, že dle údajů České správy sociálního zabezpečení z loňského roku pobírá zhruba 780 tis. důchodců částku nižší než je 10 tis. korun měsíčně, a zhruba 350 tis. našich seniorů dokonce pod 8 tis. korun měsíčně.

Vzhledem k těmto skutečnostem a k tomu, aby se i naši senioři v těchto příjmových kategoriích dožili doby, kdy i jim alespoň náznakem bude lépe, zde musíme postupovat mnohem rychleji, razantněji a ambiciózněji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím o slovo poslance Tomáše Martínka. Připraví se poslanec Bauer. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, v rámci tohoto tisku mám několik otázek na zástupce předkladatele, ministryni práce a sociálních věcí.

Nejprve bych se rád zeptal, co vedlo předkladatele k náhlé změně původního návrhu zákona o důchodovém pojištění. Ještě nedávno bylo vládě předkládáno zvýšení důchodů skrze navýšení základní výměry, a sice z 10 % průměrné mzdy na 10,6 % průměrné mzdy. Dle informačního systému eKLEP na jednání vlády dne 25. 3. 2019 nebyl tento návrh projednán. Na příštím jednání vlády dne 1. 4. 2019 byl vládě k projednání předložen stávající návrh, tedy přičtení pevné vypočtené částky z průměrného důchodu k procentní výměře u všech důchodů. Co tedy předkladatele k této nesystémové změně vedlo?

Dále bych se chtěl zeptat, jakých důchodců se v rámci předloženého návrhu zvýšení důchodu nad valorizaci dotkne. Pakliže bude návrh včas schválen, zvedne se nad valorizaci i důchodcům s důchodem přiznaným po 31. prosinci 2019? Kdyby ministerstvo předložilo původní návrh, tedy zvýšení základní výměry, týkalo by se zvýšení nad valorizaci i důchodců s důchodem přiznaným po 31. prosinci 2019.

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím poslance Bauera, který je přihlášen do rozpravy. Připraví se poslankyně Pekarová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, kolegyně, kolegové, není sporu o tom, že důchody jsou v České republice nízké a že bychom je měli zvýšit. O tom určitě není debata a i náš poslanecký klub bude podporovat propuštění tohoto návrhu do druhého čtení. Nicméně si dovolím říci několik slov k motivaci současné vlády.

Já jsem členem takzvané důchodové komise. Jenom pro vaši informaci, ta komise se správně jmenuje komise pro spravedlivé důchody. Je to odborný tým, který je pod záštitou paní ministryně práce a sociálních věcí při Ministerstvu práce a sociálních věcí. Na základě její činnosti si myslím, že vládě na důchodech a důchodcích vůbec nezáleží. Vláda zvyšuje důchody jen proto, aby se tím před příštími volbami pravděpodobně mohla chlubit nebo říkat, že někdo byl proti, nebo ho ostrakizovat za to, že vznese nějaké logické dotazy, protože tím nepřeje českým důchodcům.

Myslím si, že kdyby vláda chtěla současnou tristní situaci velké části důchodců opravdu řešit, mohla paní ministryně Jana Maláčová aktuální návrh na zvýšení důchodů projednat s odborníky a s opozičními politiky na důchodové komisi, jak jsme se ostatně zavázali ve statutu této komise, kterým se zřizovala. Ale musím konstatovat, že bohužel to paní ministryně neudělala. Mám pocit, že paní ministryně používá spíše důchodovou komisi čistě v zájmu prosazování své politiky a svých mediálních zájmů a nesnaží se hledat konsenzus, ale jednání komise spíše využívá pro krytí svých nápadů nebo návrhů.

Milé dámy a pánové, někdy bych vám přál vidět udivené výrazy přítomných akademiků nebo členů komise, kteří problematice důchodů opravdu rozumějí, když je paní předsedkyně komise za přítomnosti paní ministryně vyzve, aby hlasovali, o nějakém návrhu, když oni před malou chvílí vysvětlili, že tento návrh je buď nehlasovatelný, nebo pozbývá logiky.

Pokud by se vláda o důchodce opravdu zajímala, musela by chtít řešit i situaci především důchodců budoucích. To ale nedělá a paní ministryně Jana Maláčová dokonce v minulosti prohlásila mediálně, že důchodová reforma v naší zemi není potřeba, a to navzdory názoru všech odborníků a navzdory jednoduchým statistikám, že za dvacet let bude na stejný počet plátců daní o milion důchodců více.***
Přihlásit/registrovat se do ISP