(18.30 hodin)
(pokračuje Bauer)

Já nechci tomuto nadčasovému tématu dneska věnovat více času, než je nezbytně nutné, a tak řeknu jen, že tato vláda významně přispívá k tomu, že velká část důchodců bude za dvacet let přežívat, jen pokud se o ně jejich rodina finančně postará. Části důchodců nebude tato totální závislost vadit, nesporně ale většině z nich vezmete sebeúctu, samostatnost a svobodu. Možná má vláda pocit, že dvacet let je dlouhá doba a že se budoucí kolaps důchodového systému nějak vyřeší. Ale opak je pravdou.

Předposlední poznámka na závěr. Tím, že se váš návrh opět zmenšuje, nebo zmenšuje zásluhovost důchodů, vysíláte jasný signál všem živnostníkům, podnikatelům a řemeslníkům, že platit vyšší sociální pojistné než minimální nemá žádný smysl, a proč by to vlastně dělali.

Já bych si dovolil na úplný závěr možná vznést několik dotazů, možná nejenom na paní ministryni, ono by to mělo směřovat i na samotného premiéra naší země nebo na ministryni financí. Ale já jsem si dnes a včera večer dal opět tu práci a přečetl jsem si programové prohlášení vlády České republiky, na kterém tato vláda získala důvěru v Poslanecké sněmovně. Na stránce 1 tohoto programového prohlášení je absolutní priorita mezi prioritami napsáno: za prvé chceme důchodovou reformu. Tak se chci zeptat, jestli opravdu platí, že tato vláda chce důchodovou reformu a jestli v duchu programového prohlášení vlády opravdu bude důchodovou reformu připravovat a prosazovat.

Součástí programového prohlášení je mimo jiné i to, že chcete oddělit důchodový účet od státního rozpočtu a stanovit jasné finanční vztahy mezi tímto účtem a státním rozpočtem. Takže další dotaz zní - a my jsme o tom diskutovali taktéž na důchodové komisi - jestli opravdu připravujete oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu.

Když si v programovém prohlášení vlády následně nalistujete kapitolu, která se týká sociální politiky a zaměstnanosti, která je na straně 8, tak tam mimo jiné zní, že vláda prosadí novelu zákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodu na 10 % průměrné mzdy, tím přispějeme ke zvýšení životní úrovně lidí s nízkými důchody, kde základní výměra tvoří významnou část důchodu, aniž by byl narušen princip zásluhovosti. Takže ta další otázka zní, jestli opravdu ty kroky, které připravujete, jsou v duchu vašeho programového prohlášení vlády, protože nesporně platí, že to minulé zvyšování důchodů, které jsme tady odsouhlasili, ale i to současné vede ke snižování principu zásluhovosti, což je v rozporu s programovým prohlášením vlády.

A v neposlední řadě, ta třetí otázka se týká dokonce další kapitoly programového prohlášení, kde se říká o tom, že se posílí princip zásluhovosti a budete motivovat lidi v aktivním věku, aby využívali podporované formy individuálního zajištění na stáří. Takže to je taktéž otázka, jestli opravdu připravujete v rámci důchodové reformy ne to snižování, kterého jsme teď svědky, ale především posilování principu zásluhovosti.

A v neposlední řadě ten dotaz směřuje na fiskální udržitelnost těch návrhů, protože když se podíváte do důvodové zprávy tohoto vládního návrhu zákona, tak tam jednoznačně zní, že navrhovaným opatřením dojde ke zvýšení důchodů, a tím i výdajů státního rozpočtu na dávky důchodového pojištění. A mimo jiné v té důvodové zprávě zní, že navrhované opatření znamená skokový nárůst výdajů na důchody. A správně to tady řekl pan zpravodaj; jen v tom příštím roce to bude přibližně 7 miliard korun a v rámci střednědobého rozpočtového výhledu se počítá přibližně s 22 miliardami. Mimo jiné v důvodové zprávě stojí, že z pohledu dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí vytváří navrhované opatření potřebu dodatečně fiskálně konsolidovat, to znamená najít nějaké jiné příjmy. Takže ta má poslední otázka zní: kde tato vláda, případně Ministerstvo financí nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí chce najít dodatečné příjmy, tak abyste dostáli závazkům, které jsou vypsány v důvodové zprávě, kterou jste připravili?

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji, a než pozvu dalšího řádně přihlášeného řečníka, je zde s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já děkuji panu předsedajícímu. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího vzkázat do opozičních lavic, že mně rozhodně jako členovi nebo poslanci vládní strany není jedno, jestli bude důchodová reforma, nebo ne, a jsem připraven o tomto diskutovat. Dokonce mám připraven návrh, jak si myslím, že by to mělo fungovat. Máme na to všechna data, to znamená, že víme o každém vše, vše je zaevidováno, stačí ta data jenom použít. A věřte tomu, že důchodová reforma by byla obrovsky jednoduchá a na konci by byla i ta finanční úspora, která by nám všem pomohla v tom světle na konci tunelu, že by nám bylo jasné, jestli se budeme zodpovědně chovat tak, že opravdu na ten důchod všichni dosáhneme. Jenom opravdu je to faul trošku, abychom říkali připraví to vládní strana nebo vláda, protože to takhle nelze vzít. Na tom se musíme shodnout všichni. Je potřeba, aby do toho šla opozice i koalice jako jeden muž, a na konci může být opravdu to, co nám všem pomůže, protože jednou, i když nechci jít do toho důchodu, tak jednou tam určitě půjdu a nebude mi jedno, jaký důchod budu dostávat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji panu poslanci Bláhovi za jeho poznámku a nyní paní poslankyně Pekarová, řádně přihlášená do rozpravy. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Téma důchodů tady řešíme velmi často, nicméně vždycky jsou to jenom nesystémové kroky, jeden nesystémový krok stíhá druhý, ale nějakou kompletní opravdu reformu nebo nějaké opravdu systémové řešení jsme tady neviděli ani v minulém, ani v tomto volebním období. V tomto volebním období se přitom jedná o jednu z hlavních priorit programového prohlášení této vlády, neboť je to první bod, který tam je uveden. A byť byla zřízena komise pro spravedlivé důchody, jak tady zaznělo, tak musím souhlasit s předřečníkem panem Bauerem, že to, jakým způsobem tam občas ta jednání v poslední době tedy probíhala a jak i samotní ekonomové a odborníci, kteří jsou tam přizváni, kteří jsou členy této komise, žasnou nad některými těmi návrhy. To mohu jenom potvrdit. Opravdu jsme se pak následně dozvěděli, že vlastně jedna z těch priorit, z těch čtyř základních priorit komise, která byla nedávno ustavena, není zas až tak velká priorita, totiž právě řešit udržitelnost systému. To považujeme samozřejmě za velmi nebezpečné a dlouhodobě, až možná trochu únavně z opozice upozorňujeme na to, že toto téma nás může, nebo tento problém nás velmi brzy může dostihnout jako celou republiku.

Proto mám také samozřejmě k tomuto návrhu výhrady nejenom z hlediska té nesystémovosti, ale i fiskální udržitelnosti a také několik dotazů přímo na paní ministryni. Určitě si vzpomenete, že jsme přijali v roce 2018 v červnu na jednání Poslanecké sněmovny usnesení, kterým jsme žádali vládu České republiky, aby neprodleně zahájila práce na přípravě změny důchodového systému. My jsme tehdy dali termín, který samozřejmě je ještě stále tedy daleko, dá se říci, totiž že žádáme vládu, aby hledala řešení do budoucna, a konkrétně tedy do 31. prosince tohoto roku seznámila Poslaneckou sněmovnu s kroky, které v této věci učinila. Nicméně vzhledem k tomu, že právě jako i členka té komise vidím, že není zahájena žádná příliš tedy aktivní práce na tom, abychom se dočkali v tomto volebním období právě nějaké systémové změny, tak by mě zajímalo, při této příležitosti se tedy chci zeptat paní ministryně, zda na ministerstvu zpracovává nějaké podklady, zda budeme vůbec jako komise řešit jeden z bodů, který je jak v programovém prohlášení, tak tedy v tom statutu komise jako jeden z cílů, a v jaké fázi se ta příprava v současné chvíli nachází.***
Přihlásit/registrovat se do ISP