(Schůze pokračovala ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére, vážení členové vlády, je 14.30, takže budeme v dnešním jednání. Než otevřu další bod, seznámím vás s došlými omluvami.

Omlouvá se nám pan poslanec Janulík mezi 14.30 a 18.00 z pracovních důvodů, omlouvá se nám paní poslankyně Kozlová mezi 14.30 a 18.00 z důvodu jednání ve volebním kraji, omlouvá se nám paní poslankyně Šafránková od 14 hodin do konce jednacího dne z důvodu pracovního jednání, omlouvá se nám paní ministryně Maláčová z pracovních důvodů po 14.30, omlouvá se nám paní poslankyně Malá mezi 14.30 a 19.00 z důvodu nemoci, omlouvá se nám pan poslanec Richter mezi 13.00 a 15.30 z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Rais mezi 14.30 a 15.30 z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Foldyna od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Schiller od 14.30 do půlnoci z pracovních důvodů. A to je vše.

 

Takže já otvírám bod

 

238.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády ČR nebo vládě ČR jako celku a ostatním členům vlády.

Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či vládu ČR jako celek, a to v čase od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16. do 18. hodiny. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Nyní dávám slovo poslankyni Věře Kovářové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády ČR Andreje Babiše, připraví se pan poslanec Jiří Valenta. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, v minulosti jste nejednou kritizoval tzv. zlaté padáky. Slogan "zrušte trafiky, volte profíky" si pamatuje hodně lidí. A ano, dosazování politických trafikantů na místa, na která nemají odborné předpoklady, to je prostě špatně. Když jste zlaté padáky kritizoval, předpokládala jsem, že toto neodsuzujete jen u druhých, ale týká se to i vás. Jenže aktuálně to tak bohužel nevypadá. V médiích se již nějakou dobu objevují zprávy ohledně politiků z hnutí ANO, kteří ve svých funkcích neuspěli a o kterých se uvažuje v souvislosti s uprázdněnými diplomatickými posty. A o kom je konkrétně řeč. Tak například bývalá primátorka Prahy Adriana Krnáčová má dle dostupných informací od roku 2020 být součástí ambasády v Řecku. Bývalý ministr dopravy pan Ťok by měl jít na ambasádu do Indonésie. Zaznamenala jsem i úvahy o umístění bývalé ministryně Novákové.

Je to pravda? Které z výše zmíněných lidí plánujete vyslat do diplomatických služeb? Existují i další osobnosti, které se již brzy budou moci pochlubit diplomatickým zlatým padákem? A přijde vám správné, aby se toto dělo? Spolu s tím se váže i otázka, jak se na to tváří pan ministr zahraničí Petříček, který je ze strany, co byla vámi v minulosti kritizována právě za tento postup u svých lidí? Děkuji za co nejvěcnější odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za dodržení času. A slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, no, my jsme před volbami tady měli v mediálním prostoru tolik nesmyslů, drbů, nepravd a vy jste jejich obětí. A ta paní novinářka z té sekty novinářů, která to psala, tak nevím, kde to slyšela, nebo nevím.

Hnutí ANO od vstupu do vlády v lednu 2014 nikdy nenavrhlo žádného velvyslance a nikdy žádný velvyslanec na náš návrh nebyl schválen od roku 2014. A postup je jasný, navrhuje ministr zahraničních věcí a po konzultaci s panem prezidentem a až následně to jde na vládu. A pokud tady samozřejmě někdo zveřejňoval informace, které nás jasně měly zase poškodit před volbami, protože tak to tady bylo, až do poslední chvíle některá média informovala o těch nesmyslech. A to jsou stejné nesmysly, jak ta paní redaktorka z té sekty novinářů mluvila o tom, že vyhodí hnutí ANO z ALDE, a dělala kampaň panu Teličkovi, nestranně samozřejmě atd. Takže nesmíte věřit novinářským drbům, paní poslankyně. Není to pravda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz? Má. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, děkuji za odpověď. Já myslím, že pokud se vás novináři snaží poškodit a píší lživé informace, tak si myslím, že pro vás je velmi jednoduché takovéto informace dementovat. Takže propříště. Pokud říkáte, že nikoho takového navrhovat nebudete, je to pro mě věcná odpověď a já vám za ni děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan premiér má zájem reagovat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Paní poslankyně, děkuji za doporučení. Víte, jako základ novinařiny je, že pokud je nějaká informace, tak se zeptáte té protistrany. A já jsem žádné takové dotazy nedostával, tak jsem nemohl reagovat. Pokud by se byli zeptali, a zeptala se paní Zpěváčková z Novinek, tak tam jsem se k tomu vyjádřil a jsem to dementoval.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Jiří Valenta. A další je vylosován pan poslanec Jakub Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedo vlády, jak se postaví vaše vláda k velice závažné informaci, že nadace knížete z Lichtenštejna požaduje navrátit majetek, o který jejich občané přišli po druhé světové válce u nás díky tzv. Benešovým dekretům. Ty, jak jistě víte, a vaše vláda je naštěstí doposud respektuje, vycházely z uzavřených mezinárodních dohod a po právu odňaly majetky zrádcům a kolaborantům. Lichtenštejnská strana prostřednictvím dědičného prince Aloise nyní drze požaduje navrácení 60 tis. hektarů majetku, převážně lesů, jinak prý začne rozesílat žaloby. Nedávno jste tvrdil v souvislosti s mým požadavkem na vládní iniciativu při vymáhání oprávněných válečných reparací na Německu, že již nechcete otevírat staré rány a narušovat tak poválečné evropské uspořádání. Teď ale sám musíte přece vidět, že se toto děje, a dokonce se ze strany těch zemí a lidí, kteří by měli spíše mlčet.

Ptám se vás, co říkáte na aktuální stav na evropské politické scéně, kdy země poškozené ve druhé světové válce jsou v defenzivě, přičemž kolaboranti, zrádci, či dokonce viníci největšího světového válečného konfliktu s desítky milionů mrtvých na kontě jsou opět na koni. Lichtenštejnská strana cítí potřebu otevírat majetkoprávní otázky z minulosti a v případě jejího úspěchu vás ubezpečuji, že Česká republika velice rychle zaznamená vlnu dalších žádostí o navracení zkonfiskovaného majetku a novodobá historie tak bude již přepsána úplně. Skutečně se vaše vláda hodlá svou faktickou nečinností na tomto stavu podílet? Možná se mýlím, ale příslušné kroky na mezinárodní scéně k nápravě tohoto stavu bohužel neregistruji. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já prosím pana premiéra o reakci. Než dorazí k mikrofonu, seznámím vás s omluvenkou. Omlouvá se nám pan poslanec Schwarzenberg mezi 14.30 a 19.00 ze zdravotních důvodů, pan poslanec Třešňák od 15. hodiny do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Dvořák od 14.30 do konce jednacího dne ze závažných rodinných důvodů.

Prosím, pane premiére, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP