(11.40 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl navázat na pana kolegu Skopečka. Pro mě je to také nepřijatelný zásah do soukromých vztahů mezi vlastníkem nějaké firmy, v tomto případě akcionáři, a managementem. Systém odměňování by měl být jejich vnitřní věcí. Nechápu vůbec důvod, proč by se něco takového mělo zveřejňovat. A když si vezmete ten rozpor, který nám chodí i z těch směrnic Evropské unie a z Bruselu, tak minulý rok jsme tady diskutovali o GDPR a ochraně osobních údajů, a po roce tady máme návrh směrnice z Bruselu, která ochranu osobních údajů popírá, protože bude nutit v tomto případě těch cca 17 společností, aby odměňování zveřejňovaly. Ale z mého pohledu se jedná o princip. Paní ministryně spravedlnosti tady řekla slovo transparence. A ten princip je, že se dřív nebo později vždycky stane, že transparence se dostane do rozporu s ochranou soukromých údajů. A toto je přesně ten případ. Tady v rámci transparence se schválila nějaká směrnice EU, je nám tady předkládán zákon, který my svým hlasem máme podpořit, nemůžeme se jenom vymlouvat na to, že nám to přišlo z Bruselu, a zároveň touto transparencí popíráme soukromá práva na ochranu osobních údajů. Protože samozřejmě tyto informace povedou k tomu, že se budou zneužívat minimálně v konkurenčním boji těch firem, budou je využívat různí HR hunteři, když budou shánět management apod. A samozřejmě, jak říkám, principiálně je pro mě nepřijatelný zásah právě do informací, do vztahu mezi vlastníkem, tedy akcionáři, a managementem. Ať systém odměňování zná valná hromada, to je v pořádku, znají je akcionáři, ale nechápu, proč by se to mělo zveřejňovat.

A celé mě to vede k jedné otázce. Směrnice se nějakým způsobem v Bruselu vytváří. A já se chci zeptat paní ministryně financí, jestli by mi mohla odpovědět na otázku, jaká byla pozice České republiky a české vlády při projednávání této směrnice v Bruselu. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Klaus: Tak já jsem se na odpoledne omlouval, tak ještě využiju tu chvilku, co tady jsem, a řeknu jednu věc, když sleduju to hlasování. Tady poměrně zuřivě řada politických stran jakoby vystupuje proti vládě, a dokonce i napomáhá, aby demonstrace byly co největší, ale fakt tady já skutečně vidím, že když se jedná o dotační zákony, vytvoření dotační agentury na sport, tak hlasuje část vesele pro, když jde o implementaci evropských zákonů, tak už hlasují i ti ostatní pro. Takže až tak budete vesele protestovat - děláte vládní politiku, tak budete trošku protestovat i sami proti sobě. Vy držíte vládu v řadě věcí a prostě takhle se chováte. To je tady dneska celkem jednoznačně vidět, a včera.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nemám žádného přihlášeného do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí z místa, mohu rozpravu ukončit. Ptám se na závěrečná slova. Eviduji zájem paní ministryně financí a místopředsedkyně vlády Aleny Schillerové o závěrečné slovo. Paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo. Já bych jenom upřesnila. Ano, my to předkládáme jako Ministerstvo financí a Ministerstvo spravedlnosti společně. Vyjednávalo to Ministerstvo spravedlnosti. Pokud já vím, paní ministryně je tady krátce, pokud vím od svých kolegů, tak tam byla celá řada připomínek z české strany, nicméně nakonec byla v tomto znění směrnice vyjednána. Nicméně vyjednávalo to Ministerstvo spravedlnosti, nikoliv Ministerstvo financí, jenom na upřesnění.

Já tomu rozumím. Já samozřejmě tady nemohu říct nic jiného, než že je to implementační. Implementovat to musíme, jinak víte, že nám hrozí infringement. Srovnávat to se zákonem 106 asi není úplně namístě, protože zákon 106 je vnitrostátní úprava. Vycházíme při její aplikaci zejména z výkladů stanovených tuzemskými soudy, tzn. Nejvyšším správním soudem, a musíme zohledňovat také věci osobní, tzn. je tam jakási integrita, tzn. když se sdělují ty mzdy, tak se sděluje skutečně náměstek č. 1, 2, 3, 4 s ohledem... A je to v souladu s judikaturou. Takže opravdu to srovnání není namístě.

Já rozumím dotazu pana předsedy Stanjury. Tam se skutečně zavádí povinnost předkládat politiku odměňování. Pokud ta politika odměňování není předložena, vychází se s předpokladu, že vykonává ten člen představenstva nebo správní rady funkci bezplatně až do jejího předložení, a zavádí se tam sankce. To, že se zavést musí, vyplývá ze směrnice. Jaký charakter sankce to bude, je na úpravě vnitrostátní. To říkám otevřeně a upřímně. My jsme vedli debatu s Ministerstvem spravedlnosti, s předchůdcem paní ministryně poměrně docela velkou, o charakteru té sankce, jestli veřejnoprávní, nebo soukromoprávní, a v tomto směru jsme ustoupili argumentu Ministerstva spravedlnosti - a to se neschovávám. Ustoupili, myslím tím, že jsme se s nimi ztotožnili, že pokud by to byla veřejnoprávní sankce, tak směřuje vůči společnosti a to jsme nechtěli. Chtěli jsme, aby skutečně ta sankce směřovala pouze vůči tomu jednotlivému členu, který porušil svou povinnost. Takže to je jednoduché vysvětlení. A my máme takovou situaci už třeba v zákoně o obchodních korporacích, kde máme také soukromoprávní sankci vůči členům představenstva. Takže není to nic, co by náš právní řád neznal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo paní ministryni financí a místopředsedkyni vlády Aleně Schillerové. Pan zpravodaj závěrečné slovo? Nebo už, pane zpravodaji, půjdeme k pozměňovákům? (Nemá zájem o závěrečné slovo.)

Tak pokud nemáte zájem o závěrečné slovo, mohu tedy pokročit a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, a poté se pustíme do pozměňovacích návrhů. Pane zpravodaji... (Hluk v sále.) Já ještě počkám, než vám udělím slovo, aby se sněmovna uklidnila, protože jsou tady poměrně hlučné hloučky. (Jednací síň se ztišuje.) Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Jenom připomenu, že pozměňující návrhy vám byly rozeslány v tisku č. 300/3. Garanční výbor, což byl rozpočtový výbor, se usnesl na proceduře. Já vás s usnesením rozpočtového výboru seznámím:

I.. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby souhlasila s případnými legislativně technickými úpravami, budou-li ve třetím čtení předneseny. - Nezaznamenal jsem, že by nějaké legislativně technické úpravy předneseny byly.

II. Doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 300 v následujícím pořadí:

1. Pozměňovák pod písm. A čl. III body 2 a 3.

2. Pozměňovací návrh pod písmenem B jako celek.

3. Pozměňovací návrh pod písmenem C jako celek.

4. Pozměňovací návrh pod písmenem D jako celek; pokud bude D přijat, je nehlasovatelný pozměňovací návrh pod označením A čl. III bod 1.

5. Pozměňovací návrh pod písmenem A čl. III bod 1. Jak jsem předeslal, lze hlasovat, pouze pokud nebyl v předchozích hlasováních pozměňovací návrh pod písmenem D. A na závěr -

6. hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Připomínky k návrhu procedury? Pokud nejsou, proceduru schválíme v hlasování číslo 979, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro proceduru hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 979, z přítomných 183 pro 164, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Jak bylo konstatováno, budeme postupovat podle tisku 300/4, protože legislativně technické nebyly. První návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Skopeček: Takže prvním návrhem je pozměňovací návrh pod písmenem A čl. III, body 2 a 3. Rozpočtový výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 980 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 980, z přítomných 184, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat. Druhý návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP