(12.00 hodin)

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás, než se začne dále projednávat tato velmi důležitá záležitost, seznámila s tím, že stahujeme pozměňovací návrh pod písmenem C2. Byli jsme pouze dva - já a pan kolega Nacher. Jednalo se o reklamu na doplňky stravy. Přestože jsme až do poslední chvíle sledovali samozřejmě vývoj na právní scéně, tak se ukázalo poté, co byl tento pozměňovací návrh načten, že je v chodu několik soudních případů a není tam jasný vztah dalších věcí k zákonu č. 1169/2011. A navíc je tam jeden právní názor, samozřejmě zatím to není ukončeno, že bychom tímto znemožňovali i výkon, který ukládá Státní zemědělské inspekci dohled nad potravinami, protože tam je jakási koincidence. My samozřejmě budeme dále tuto problematiku sledovat, ale protože nemůžeme navodit stav právní nejistoty, proto stahujeme tento pozměňovací návrh. A poprosím pana předsedajícího poté, aby bylo možné vaším hlasováním vyjádřit s tímto souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni Adámkové. Do debaty je dále přihlášena paní poslankyně Richterová a připraví se pan poslanec Profant. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych jen velice stručně přitáhnout vaši pozornost ke třem pozměňovacím návrhům mého kolegy Tomáše Vymazala, který je bohužel nemocný, nemůže tady dnes být. Jsou pod písmeny H1, H2, H3. Chápu, že věcná podstata pro vás může být jaksi, že se s ní názorově rozcházíte. U jednoho bodu jde o stoprocentní úhradu konopných léčebných prostředků, podobně jako to je časté u jiných léčiv.

U bodu H3 se ale domnívám, že přece jen je to skutečně za zvážení i těch z vás, kteří možná u jiných věcí zkrátka s námi nebudete věcně souhlasit. Tady jde o zpřesnění, aby nedocházelo opravdu k dohadům, kdy, za jakých situací se má jak konat. Je to opravdu zpřesňující návrh. Pokud bylo vyhlášeno výběrové řízení nějakým způsobem a nebylo úspěšné, tak aby skutečně náš stát všechny situace zohlednil. Takže pozměňovací návrh H3 opravdu doporučuji vaší věcné pozornosti.

A u bodu H2 jenom chci upozornit, že pokud tato naše změna neprojde, tak dojde ke kuriózní situaci, kdy my u všech ostatních léčiv necháváme na lékařích samotných, aby určili, jaké množství léčivého přípravku, prostředku pacient potřebuje, a jen tady bychom dali dva speciální limity - jeden limit, kolik maximálně měsíčně může lékař předepsat, a druhý limit úhradový, že ještě mnohem menší množství pak bude hrazeno ze strany pojišťovny. To je takové novum, které si myslíme, že opravdu není namístě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Profant vystoupí v rozpravě. Připraví se pan poslanec Pawlas. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Krásné poledne, kolegyně, kolegové. Jenom bych chtěl ještě ve stručnosti znovu představit svůj a kolegy Bendy pozměňovací návrh, který je v proceduře pod písmenem E. Jedná se o změnu principu opt-out na opt-in. Ministerstvo v současnosti navrhuje, aby všichni do systému spadli automaticky a jenom ti, kdo budou aktivní, se z něj mohli dostat ven. A my bychom chtěli, aby to bylo obráceně, aby to bylo dobrovolné, protože si, jak už jsem podrobně zdůvodňoval ve druhém čtení, myslím, že informační systémy musejí být tak přívětivé, aby je lidé chtěli sami používat, musejí přinášet takové výhody. A pokud to uděláme opt-out, tak to bude jenom další buzerace lidí, kteří to nebudou umět používat, bude to pro ně složité, protože vlastně ministerstvo nebude nuceno udělat to dostatečně jednoduché, což tohle se bohužel de facto stává všem vládním projektům v oblasti digitalizace. Ty projekty nejsou dotažené. Musíme se podívat na soukromé služby, které mají miliony zákazníků, jak jsou jednoduché, a samozřejmě také musejí řešit bezpečnost, třeba banky ve svém internetovém bankovnictví atd. Ale přesto když vstoupím do internetového bankovnictví banky, kterou používám, tak si tam můžu de facto všechno naklikat, jestli chci novou platební kartu, jestli chci nový účet, poslat peníze, převést peníze atd. Všechno je to tam řešeno. A myslím si, že stejně tak jde určitě spoustu věc řešit. A když k tomu přistoupíme s takovým tím legislativním způsobem, že všechno je problém, všechno musí být uvedeno v zákoně, tak to nikdy nebude uživatelsky přívětivé. A to bych byl opravdu nerad. A rád bych také chránil soukromí pacientů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Pawlas ještě počká. S faktickou poznámkou se hlásí pan předseda Bartoš. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Chtěl bych jenom v krátkosti doplnit svého předřečníka Ondru Profanta o tom opt-in a opt-out. Já chápu, že je strašně jednoduché prostě to všem zapnout, oni tam budou povinně a pak se někomu podaří odhlásit. Ale i v legislativě, která je platná v komerčním sektoru, už jsme se všichni naučili, že to není, že nám automaticky chodí reklamy, když se přihlásíme do nějaké služby, ale musíme mít explicitní opt-in, já je chci.

A chci říct jednoduchý příklad z Finska v porovnání s Dánskem. Tam se řešila otázka, zdali chce občan komunikovat výhradně elektronicky. A zatímco Finsko se prostě blbě zeptalo a spadlo jim tam, že 80 % občanů stále ještě, i když vyřizují daně elektronicky, dostává papírově poštou ty stejné daně v papíru, tak to Dánsko se zeptalo obráceně: i když už to dostanete elektronicky, přejete si stále ještě to dostávat v papíru? A ten poměr je tam 80 % ku 20. Pouze 20 % lidí chce stále ještě tu papírovou komunikaci v té oblasti.

Takže obava, že by to lidé nevyužívali, skutečně je to, jakým momentem se zeptáme v tom uvědomělém souhlasu využívání toho explicitního opt-in. Já si nemyslím, že by to musel být skutečně ten prvek dobrovolnosti ve všech věcech podobný.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Mašek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, ke svým předřečníkům z pirátské strany bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl uvést, že tady to není o nějaké IT exhibici, kdo jak je zdatný, kdo se kam umí přihlásit, jestli bude dostávat nějaké nevyžádané reklamy a podobně. Tady jde o výrazné rozšíření vlastně projektu eReceptu o to, co jsme velmi sledovali a na co se těšíme, a to je ta přidaná hodnota. Je to přidaná hodnota pro naše pacienty. Je to přidaná hodnota v tom, abychom omezili nežádoucí lékové interakce, abychom dokázali lépe pečovat o pacienty, abychom dokázali koordinovat léčbu - ambulantní specialisté, praktičtí lékaři a ostatní - a abychom zabránili i nežádoucím úmrtím. Takže si myslím, že tady ten systém, kdy většina, nebo všichni do toho jdou a mohou se regulérně odhlásit, je právě ten správný.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následují faktické poznámky v tomto pořadí - pan poslanec Janulík, pan poslanec Profant, pan poslanec Ferjenčík a pan ministr Vojtěch. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Na margo předpředřečníka bych řekl, že když dva dělají totéž, není to totéž. Nemíchejte hrušky s jablky. A prosím, vy jste nikdy nebyli a nebudete v situaci, že sedíte za stolem a někomu vypisujete, vystavujete recept. A vůbec nedokážete domyslet to, co my desítky let děláme. Tak vás prosím, držte se toho svého kopyta. A toto opravdu vaše kopyto není. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Profant - faktická poznámka. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP