(12.10 hodin)

 

Poslanec Ondřej Profant: Ctěné kolegy lékaře bych rád upozornil, že to, aby jim to pomohlo s problémem, který adresují, to znamená určit interakce léků atd., by tam nejdřív museli mít všechny léky. Jenomže to Ministerstvo zdravotnictví nenavrhlo. Tam budou jenom některé léky. Například léky na takzvaný modrý předpis tam nebudou. Takže stejně je to jenom falešná informace, která vás maximálně zmate. Stejně nedostanete úplný přehled. A to je to, co je potřeba, a na tom se musí začít pracovat. A souběžně s tím se musí začít pracovat na tom, aby to lidé opravdu chtěli používat a aby všichni věděli limity toho systému, a ty limity jsou dneska velmi značné, když tam nemáte všechny léky. Já jsem to ve druhém čtení velmi podrobně popisoval, že tam samozřejmě nejsou i další druhy léků, nejenom recepty s modrým pruhem, samozřejmě tam nejsou léky bez receptu a samozřejmě nejsou tam léky, které jsou podávány ve specializovaných zařízeních. Jenomže to jsou samozřejmě všechno věci, se kterými stejně tak budete mít interakce a stejně tak je o tom pacientovi musíte vědět. Takže to, že vám systém zobrazí vybrané léky na recept, to vám nepomůže zajistit bezpečnost pacientů samo o sobě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík - faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jenom stručně reagovat na předřečníka kolegu Maška, který právě mluvil o přidané hodnotě toho systému. Pokud tedy ten systém má takovou přidanou hodnotu pro pacienty a lékaře, přece je v jejich zájmu se do něj přihlásit. A zase lidé, kteří třeba považují soukromí za zcela zásadní věc, tak se do něj zase nepřihlásí, protože zdravotnická dokumentace, to jsou extrémně citlivé informace. A nacpat celou populaci plošně do nějakého digitálního systému podle nás není správný postup. Správný postup je přesvědčit lidi, že se jim vyplatí v tom systému být, a současně ten dobrovolný systém vede ministerstvo k tomu, aby ho postavilo uživatelsky přívětivěji jak pro lékaře, tak pro pacienty.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou pan ministr. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Pouze pár poznámek. V prvé řadě tady se každý ohání ochranou osobních údajů. My jsme ten návrh velmi podrobně, detailně diskutovali s Úřadem pro ochranu osobních údajů, což je asi nejvyšší autorita v této zemi skutečně, která má za cíl dbát na to, jestli je ochrana osobních údajů naplňována, nebo nikoliv. Úřad pro ochranu osobních údajů opt-out režim podpořil. To jenom taková faktická poznámka.

Otázka umět používat. Pacienti v tomto směru nebudou ten lékový záznam jakkoliv používat. Lékový záznam slouží primárně pro sdílení informací s lékařem, který nastavuje farmakoterapii. To není žádná aplikace pro pacienty, kde si budou něco vyplňovat nebo něco podobného. Takže tady to není o tom, že to nastavíme lépe a pacienti to pak budou lépe používat. To je skutečně o tom, jestli chceme bezpečnost a kvalitu péče, nebo nikoliv. A uvědomme si, že tady se nebavíme pouze o tom kontaktu s lékařem v ordinaci, bavíme se i o zdravotnické záchranné službě, kdy zdravotnická záchranná služba najde toho pacienta na ulici, ten pacient je v bezvědomí a prostě nemá o něm žádné informace, ani o tom, jaké léky používá, jaké léky mu může pak aplikovat atd.

Takže já si skutečně myslím, že v tomto směru zachováváme maximální ochranu osobních práv v tom směru, že říkáme, kdo nechce ta data sdílet, velmi jednoduše může z toho systému vystoupit. Ale o tom, že to budeme nějak cizelovat, precizovat, aby to bylo uživatelsky přívětivé, o tom tady vůbec není řeč, protože to není nějaká aplikace, která může být lepší nebo horší. To je skutečně o tom principu, jestli chceme sdílet data o předepsaných lécích, nebo nikoliv, plus musím říci... (Předsedající: Omlouvám se, pane ministře, čas vypršel.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Kasal, po něm paní poslankyně Procházková, pak pan předseda Bartoš. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych vaším prostřednictvím chtěl reagovat na pana kolegu Profanta a Ferjenčíka. Je to úplně jednoduché. Abych to vysvětlil přesněji. Pokud sedíte v té ordinaci, je tam dítě nebo je tam starší člověk, tak ti se těžko z toho budou odhlašovat. A já zodpovídám za to, že správně předepíšu lék. A ve chvíli, kdy mám aplikaci, kde uvidím, jestli je tam nějaká alergická reakce, tak ochráním toho člověka na životě. Pokud vím, možná to pan ministr potvrdí, ročně tímto způsobem může zemřít až 400 lidí. Za situace, kdy tedy, jak bylo řečeno, tam není úplně všechno, tak léky na modrý pruh jsou hlavně opiáty, tak nemyslím si, že opiáty má každý z pacientů, ale téměř každý znáte antibiotika a tam alergických reakcí je hodně. Takže z tohoto pohledu jestliže zachráním z těch 400 lidí jenom jeden život, ale v tomto případě to bude třeba 350, tak už to je pokrok. Takže nemyslím si, že to, co tady říkáte, je adekvátní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Procházková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den všem. Já už jsem tady vystupovala k tomuto tématu několikrát a znova - všechno někdy začíná, stejně tak i lékový záznam. A na ten samozřejmě do budoucna budou navazovat i další funkcionality, takže začít se musí.

A s tou dobrovolností, už jsme to tady jednou řešili u eReceptu. Kolik kolem toho bylo řečí. Deset let trvalo, než eRecept začal fungovat, a to jenom proto, že to bylo povinné. To samé bude tady a já si myslím, že pacienti, kteří samozřejmě jsou starší, a já to zažívám dennodenně v ambulanci, kteří si nepamatují svoje léky, přestože jim říkám, napište si to, dejte si to k té občance, tak to stejně nemají a já to z nich potom tahám v ordinaci, tak budou velice rádi, že ten doktor si tam sáhne a zjistí to, takže to může i ověřit, s ním prodiskutovat. Myslím si, že je to pro ně obrovský přínos. Ti, kteří se do toho nepřihlásí nebo využijí toho, že to odmítnou, tak samozřejmě si budou muset uvědomit, že ty funkcionality, ta pozitiva, která lékový záznam má, nebudou moci využívat. Je to škoda. Příklad je záchranka. Jestliže přijedeme k pacientovi a dozvíme se, budeme si tam moct sáhnout, dozvíme se o něm základní informace, tak i když bude v bezvědomí, tak díky lékům, které tam bude mít, budu vědět, na co se léčí, a můžu samozřejmě postupovat mnohem jednodušeji a v jeho prospěch. Takže pokud to někdo odmítne, tak si samozřejmě musí uvědomit, že tedy ty výhody nebude moct využívat. A myslím si, že každý, kdo by eventuálně... (Předsedající: Omlouvám se, paní poslankyně, čas vypršel.) Dobře, děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A pan předseda Bartoš, po něm pan poslanec Profant, pan poslanec Kasal - faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já bych přece jenom možná se podíval na to tím pohledem - jednak stát tedy dlouhodobě evidentně selhává s propagací užitečných věcí, protože ve finále já vůbec ten projekt nerozporuji, já chci, aby občan měl možnost říct to, já skutečně chci, aby mé - a já to určitě využiji, když se budu moct svobodně rozhodnout - medikamenty mohl vidět každý, s kým přijdu do styku v rámci nějakého léčení, abych neměl nějaké kontraindikace, i když vždycky se mě zeptá lékař: A jste na něco alergický? A já mu řeknu, asi že na prach. Takže já jsem mladý, pamatuji si to, s čím mám problémy, dokážu to říct.

Ale mě by tedy zajímalo, zrovna tak jak stát tedy neřídí lékaři, ani architekti, ani právníci a tady jsou data všech lidí najednou nejenom toho eReceptu, vystavuje někdo, lékař, nějaké zařízení, ale jsou tam všichni lidé. Tak je tam nějaký velký rozdíl říct: paní Nováková, paní Brodská, to je jedno, chcete, aby odteď ta vaše data, která tady mám o lécích, byla uložena v systému a sdílena? Protože mě zajímalo, jestli třeba mé mámy, která nemá ani smlouvu s nějakým operátorem, protože nechce, aby někdo měl její data, že je mají, tak to je jiná věc, tak ona prostě to nechce, tak zeptá se jí ten lékař, a paní Bartošová, od této návštěvy už všechny vaše medikamenty, co berete, a moje maminka, už je jí 70, každý je uvidí, kdo s tím bude - ke každému lékaři, ke kterému půjdete, přejete si to tak? Zeptá se ten lékař tedy, jestli ta moje mamka to chce, nebo se chce odhlásit? Pokud toto bude stejně jako GDPR, podepište DGPR, dobře, ale můžete se odhlásit. Chcete se odhlásit? A já si myslím, že toto nezazní od lékaře směrem k pacientům, aby jim sdělil tu možnost opt-outu nebo mu řekl, jaké to má výhody, protože toho času je ještě daleko víc. Zatímco, jak tady bylo řečeno, když povíte: a tady vám zakliknu tedy, že tyto informace o vašich léčivech budou dostupny těm, těm a těm, tak je to podle mě dokonce méně práce než vysvětlovat lidem tu možnost opt-outu ze systému, protože jsou důvody, kdy skutečně v ČR někdo nechce, aby věděl o jeho medikaci... (Předsedající: Pane předsedo, čas!) Doplním to ještě v jedné faktické. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP