(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Profant s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tak já to ještě jenom stručně doplním. Již dnes si lze stáhnout lékový záznam přes Portál občana. Takže já si ho třeba k lékaři přinesu, protože dneska to není žádným způsobem sdíleno. Ale co stále považuji za důležitou otázku na pana ministra, jestli bych mohl, je, kdy tam tedy budou ty zbylé léky? Kdy tam budou centrové léky, kdy tam budou léky s modrým pruhem, a popřípadě se nějak budeme bavit i o dalších látkách, z kterých může být interakce, protože samozřejmě i léky bez receptu můžou mít interakce.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pokračujeme ve faktických poznámkách. Pan poslanec Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já ještě jenom doplnění svého předchozího příspěvku. Tam si musíte také uvědomit, že jde o právní důsledky. Tady hovoříte o tom právu, a já ho nezpochybňuji, že kdokoliv může z toho systému vystoupit. Ale ten lékař, který to bude používat, tak je otázka toho... nebo resp. ten pacient, který to nebude chtít používat, tak je otázka i nějakých právních důsledků, protože to právo má, ale ve chvíli, kdy dojde k té alergické reakci, protože neřekne, jak to je, kdo za to bude zodpovídat? Ten lékař? Nebo ten pacient, že nebyl v tom systému? A měl tu možnost. To je další otázka.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Mašek s faktickou poznámkou. Po něm pan předseda Bartoš, po něm pan ministr Vojtěch. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já k panu Bartošovi prostřednictvím pana předsedajícího. To je právě ta otázka. Vy jste tady říkal o mamince. Tak samozřejmě vy jí můžete doporučit, aby zůstala v tom systému, nebo aby vystoupila. Tohle může udělat každý občan této republiky.

V předchozím příspěvku, nebo pana doktora Kasala, bylo řečeno, že v souvislosti s lékovými interakcemi umírá 400 lidí ročně. Samozřejmě ten předpoklad, že do toho vstoupí všichni s možností vystoupit, znamená, že můžeme zabránit velkému množství úmrtí. Na druhé straně tady můžeme takhle licitovat o tom, že postupně se to bude nabalovat jako sněhová koule, že budeme vést nějakou velkou reklamu v médiích, aby lidé k tomu přistupovali, a někteří lidé zbytečně zemřou, když ta možnost tady dneska je. A tak to prostě je. O tom ani netřeba diskutovat.

Takže já bych vás moc poprosil, abyste tohle všechno zvážili. Já třicet let dělám záchranáře a vím, co to znamená, když mi to pomůže na místě a vím, jakou má ten pacient, který je v bezvědomí, léčbu. Úžasně mě to posune v úvahách, jestli bere třeba léky na ředění na krve, jestli to může být krvácení do mozku, což znamená úplně jiné směřování atd. Může mu to zachránit život. O tom vás nebudu přesvědčovat. Zrovna jako nerozumím já tomu IT, tak prosím v tuhletu chvíli akceptujte odborníky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Bartoš, faktická poznámka. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Prostřednictvím pana předsedajícího bych zareagoval na to - a jak to jako bylo doteď? Mě trošku překvapilo to, že když ten občan by to tam neměl uvedené, tak je to jeho vina, že má alergickou reakci. Vždyť přece doteď se ty kontraindikace řešily v papírové formě. Když to byl lékař, ke kterému chodíte, tak on ty záznamy má nějakým způsobem vyplněné. Já tento argument moc neberu.

Ale já jsem chtěl říct ještě jednu věc. Prostě to... Česká republika, kde informace lítají různě vzduchem a všechno je provázáno přes rodné číslo, je sama o sobě dosti nepříjemným, a politici to vědí obzvlášť, co na vás kde někde vypadne z nějaké databáze. Ale já třeba mám případy z praxe, bavil jsem se s lidmi, kteří řeší třeba psychologické a psychiatrické problémy, a vždyť kolik lidí trpí na nějaké ataky, úzkosti, a jenom proto, aby z toho někdy v budoucnu neměli problémy, tak se bojí a mají tam zapsány u toho psychiatra problémy spánku. Jako lidé jsou ostrakizovaní za spoustu věcí a já prostě jako chápu momenty, kdy máte nějakou nepopulární chorobu, a to může být choroba od venerologie prostě po nějakou jako těžce infekční chorobu. Můžete mít skutečně nějaký problém, který fakt nechcete, aby kdokoliv jiný než váš lékař o tom věděl a řešil to s vámi. A vy tohohle člověka donutíte, implicitním opt-inem, že tam všechny nalijeme, prostě aby on musel řešit, jestli se to někde jako nedostalo. A mně jde o to, že prostě fakt jsou důvodné momenty, kdy ten člověk nechce, aby někdo o tom věděl. Kdy to je ten vztah ten lékař a ten pacient. A tuhletu možnost tady, pokud to nebude aktivně sděleno tomu pacientovi, že odteď tedy tam jste a máte peška, tak prostě to tomu člověku narušíme. A já znám lidi, co mají psychické problémy, co by měli problémy v práci, kdyby se na ně ta společnost nějakým způsobem dívala, a prostě to riziko toho přístupu k těm informacím ne pro lékaře, ale obecně prostě je. Je vysoké a přijde mi, že ten explicitní opt-in do systému toto výrazně narušuje, a proto já s ním nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Budou pokračovat faktické poznámky. Seznámím vás s jejich pořadím, ať se můžete připravit. Pan ministr Vojtěch, paní poslankyně Adámková, páni poslanci Votava, Brázdil, Kasal a paní poslankyně Gajdůšková. Na řadě je pan ministr Vojtěch. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Pár poznámek. K panu předsedovi Bartošovi prostřednictvím pana předsedajícího. Vy jste mluvil o vaší mamince, která jde k tomu lékaři. Ale už dnes přece - a maminka, když jde k tomu lékaři, tak všechna data jdou zdravotní pojišťovně. Každý, kdo čerpá hrazenou péči v České republice, jeho data jsou někde uchovávána, protože jinak by tu péči nešlo hradit. Ten systém nějak je takto nastaven. Je sdílen i mezi pojišťovnami. Takže to není tak, že my tady něco vytváříme nového, že tady budou nějaká nová data. Ta data už tady jsou. Ta data už tady reálně jsou, pouze díky elektronickému receptu se posune to řekněme kvalitativně dál, protože tady máme systém, který je schopen vlastně využít ta data pro sdílení mezi ošetřujícími lékaři. A pouze těmi ošetřujícími lékaři. Nikoliv každým lékařem, nikoliv každým lékárníkem. Pouze tam, kde skutečně je vztah mezi tím pacientem a tím lékařem.

A vezměte si, že dneska skutečně už máme zdravotnickou dokumentaci. Máme zdravotnickou dokumentaci o všech zdravotních problémech daného pacienta. Dáváte dnes souhlas lékaři s tím, aby nahlížel do vaší zdravotnické dokumentace? Nedáváte. To je takto ze zákona. Lékař prostě, je tady nějaká důvěra v lékaře, že nezneužijí ty informace, a lékaři mají právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, aniž byste k tomu dal jakýkoliv souhlas. A v té zdravotnické dokumentaci je úplně všechno.

Takže nemalujme tady trošku čerta na zeď, že tady dojde k nějakému masivnímu zneužívání. Ty informace uvidí pouze ti lékaři a ti lékárníci, nikdo jiný. Ty informace jsou v systému, který je kritickým systémem, informačním systémem státu, kontrolovaným NÚKIB, nejvyšší možné zabezpečení, které máme z legislativy.

Takže myslím si, že... (upozornění na čas) Tady trošku se prezentuje něco, co je spíše hypotetické. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: A paní poslankyně Adámková - faktická poznámka. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych měla několik jenom odpovědí, které mně teď vyvstaly na mysli. Na pana předsedu Bartoše prostřednictvím pana předsedajícího. Ten optimální systém jak umožnit samozřejmě nejlepší péči pacientům, hledá mnoho zemí, hledá je mnoho pojišťoven. Absolutně neadoruji anglický systém zdravotnictví, podotýkám. Nicméně pro určité typy pojištění vyšší střední vrstvy, tam naopak zdravotní dokumentaci kompletně spravuje daná pojišťovna, která otvírá tu kartu pro lékaře, který poskytuje péči. A je to tam dokonce tak, že protože všichni vidí všechno v tomto případě, byť trošku v jiném systému, když ten pacient zcela neakceptuje doporučenou léčbu z minulé kontroly, tak si další kontrolu hradí kompletně sám. Pojišťovna ji vůbec nehradí. Takže toto samozřejmě je poměrně velká represe, kterou v žádném případě nikdo tady nepředpokládá.

A co se týče toho nahlížení do zdravotní dokumentace. Musím říci, že zákonem je to samozřejmě ochráněno a do té může nahlížet pouze lékař, který vám poskytuje péči. A dokonce v současné době tam, kde běží ta elektronizace, tak není možné, aby kdokoliv v jakékoliv nemocnici si řekl: a já se jdu podívat, kdo u nás leží. Prosím pěkně, to se velmi tvrdě sleduje a velmi tvrdě sankcionuje. Takže opravdu ta ochrana se tam snaží býti ad maximum.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Votava s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Brázdil. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP