(12.30 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, on mi vítr z plachet vzal už pan ministr, protože pan ministr v podstatě řekl to, co jsem hodlal říci já. Všichni jsme pojištěni, nebo bychom měli být pojištěni u zdravotní pojišťovny a zdravotní pojišťovna přece ta data má. Neustále tady odkazovat na nějaké osobní údaje, ochranu osobních údajů - přátelé, určitě víte, nebo nevím, jestli víte, kolik třeba vašeho rodného čísla běhá po naší republice, možná i po světě. Stačí se podívat. Daňové identifikační číslo je složeno u fyzických osob z čeho? Z rodného čísla. My si neustále na nějakou ochranu osobních údajů pouze hrajeme.

Já tedy pro tuto novelu ruku zvednu, protože si myslím, že je užitečná. Dokonce si myslím, že by to měla být povinnost pro všechny. Jsme pojištěni, měla by být povinnost pro všechny. A určitě není špatné, když doktor, který mě bude ošetřovat, bude vědět, co kde beru za léky. Nehledě na to, kdyby se mi stala nějaká nehoda, přijede záchranka, o tom by mohl vyprávět pan kolega, tak bude vědět - a já to třeba té záchrance nebudu moci sdělit, protože budu třeba v bezvědomí - tak bude vědět, co beru. I to je určité minimalizování v podstatě rizika toho, že třeba budu nějak postižen zásahem záchranky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Brázdil s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji. Vy jste mi nádherně nahrál, pane kolego. Prosím, hlavně pro diváky, kteří tohle sledují, diváky, posluchače, zkrátka a dobře pacienty. Prosím vás, nenoste s sebou jenom mobily, notebooky a podobně. Noste s sebou i nějakou identifikační kartu, protože v té přednemocniční neodkladné péči, až tam budete v bezvědomí, tak nebudeme-li vědět, jak se jmenujete, kdo jste, tak to nezafunguje. Musím vědět alespoň jméno, příjmení, abych se vůbec do lékového záznamu dostal a mohl vám pomoci. Prosím, nenoste jenom notebooky a mobily, jasně, je to důležité, ale i tu identifikační kartičku, aspoň občanku. To bude velmi důležité. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Než budeme pokračovat s dalšími faktickými poznámkami, seznámím vás s omluvami. Pan poslanec Dolínek se omlouvá z dnešního jednání od 11 do 16 hodin z důvodu účasti na jednání správní rady České zemědělské univerzity. Pan místopředseda Sněmovny Pikal se omlouvá od 11.40 do 12.45 z pracovních důvodů. Pan ministr Antonín Staněk se omlouvá od 11.30 do 14 hodin z pracovních důvodů a z rodinných a pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Václav Klaus od 12.40 do 18.30 z dnešního jednání.

Pokračujeme faktickými poznámkami. Na řadě je pan poslanec Kasal, připraví se paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Já ještě budu reagovat na pana předsedu Bartoše vaším prostřednictvím. Ještě řeknu jednu takovou záležitost, která tady možná zase nepadla.

Ty skupiny, které jste uváděl, tak tomu rozumím. Tam samozřejmě ochrana musí být. Na druhou stranu u těch skupin ale existuje třeba kombinace s (nesroz.) léky, které se zrovna například nesnášejí. Takže to je jedna věc.

Ale hlavně, nejsme v situaci, že bychom se pohybovali v nějakém kruhu okolo našeho lékaře. Vezměte si, že jsme tady z celé České republiky - a máme tady svého lékaře? A právě ten záznam, který bude, tak i když si tady někde půjdete za lékařem, tak on v tom záznamu vaše léky najde za situace, že se vám udělá špatně a nebudete moci komunikovat. V tom je ten systém důležitý.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Gajdůšková. Připraví se pan poslanec Ferjenčík s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já chci poděkovat panu ministrovi za to, že vysvětlil a zdůraznil, kdo do lékového záznamu bude moci vstoupit. To si myslím, že je zásadní. A pro pacienta zvláště.

Pan poslanec Kasal mě trošku předběhl s tím upozorněním na to, že se pohybujeme, že nejsme jenom na místě. My jsme tady řešili cestovní ruch dopoledne. Tam je to důležité. A když k tomu přidáme to, že naši pacienti užívají těch léků 15, 20, a to nejsou žádné výjimky a je to zvláště u těch vyšších věkových skupin, tak je hodně a hodně důležité, aby ten lékař, který toho pacienta v tu chvíli ošetřuje, který k němu přijde, věděl, co ten pacient bere, a z toho také vydedukuje, na co se léčí. Ale ten přístup tam má lékař.

Já za pacienty a v této chvíli i za Svaz pacientů říkám, že tento návrh, který projednáváme, podporujeme ve prospěch pacientů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík, po něm pan místopředseda Pikal. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jen stručně reagovat na kolegu Votavu ohledně toho daňového identifikačního čísla. To je samozřejmě obrovská chyba, že rodné číslo je součástí DIČ. To je chyba, kterou musíme napravit. Bohužel, vláda to neustále odkládá. Já s vámi souhlasím, že to je naprostá chyba a že je to neuvěřitelné. Ale nemyslím si, že je možné používat to jako argument, že když tady stát masivně porušuje soukromí občanů, tak že by to měl dělat i někde jinde.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal s faktickou poznámkou, zatím poslední přihlášený k faktické poznámce. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já nejdříve opravím svoji omluvu. Už jsem tady. To setkání bylo kratší, než jsem čekal.

Kolega Ferjenčík většinu řekl, nicméně já bych chtěl zdůraznit, že v tom DIČ nebo v našem rodném čísle jsou nějaké naše osobní údaje, ovšem ty jsou nesrovnatelně méně citlivé než naše lékové údaje. Možná, že to je ten důvod, proč se tady o tom tak bavíme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní budeme pokračovat ve vystoupení těch, kteří jsou písemně přihlášeni do obecné rozpravy. Kromě těch, kteří jsou přihlášeni písemně, je ještě přihlášen z místa pan poslanec Nacher. Na něj přijde řada po těch, kteří se přihlásili písemně a kteří mají přednost. Na řadě je pan poslanec Pawlas, po něm vystoupí pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl poprosit o podporu mého pozměňovacího návrhu, který je pod bodem J a který jsem podal jako protinávrh, který dal můj kolega Pávek.

Co mě k tomu vedlo? Já si myslím, že distribuce léčiv v České republice není ve stavu, který by ukazoval na kvalitní distribuci, jak by si pacienti zasloužili. Co mě k tomu vede? Já si myslím, že můj pozměňovací návrh je potřebný, protože zajistí zásobování všech pacientů v České republice v lékárnách v místě jejich bydliště. Minimalizuje rizika spojená s výpadkem dodávek zajištěných jediným dodavatelem. Myslím si, že je plně podporován Českou lékárnickou komorou, stavovskými a odbornými sdruženími a spolky.

Dále si myslím, že je prověřený, protože je napsán na základě zkušeností s obdobnými systémy v Německu, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a jiných zemích Evropské unie, a to tedy jak v členských státech se silnou ekonomikou a vysokými cenami léčiv, tak i zdrojovými státy pro reexport.

Dále si myslím, že je eurokonformní, protože plně respektuje stanoviska Evropské komise a je založen na Komisí doporučeném konceptu dobrovolně převzaté povinnosti veřejné služby.

Dále si myslím, že je proporcionální, protože neomezuje volný trh nad nezbytně nutnou míru a ukládá povinnost zásobovat lékárny jen těm distributorům, kteří se k tomu dobrovolně přihlásí.

Co je důležité, je prosoutěžní, protože nevylučuje ze systému distribuce léčiv stávající ani nové účastníky trhu. A co považuji za velice důležité, vytváří konkurenční prostředí, ze kterého mohou profitovat lékárny i pacienti. Ruší monopol dodávek a vertikální kartel, který zde je mezi výrobcem, distributorem a lékárnou, a umožní naplňovat zákon o veřejných zakázkách, protože si uvědomme, že jedna čtvrtina dodávek léčiv do nemocnic není soutěžena v důsledku toho, že je pouze jeden dodavatel výrobce. Myslím si, že je to kompromisní návrh, protože odstraňuje ze zákona kritizovaný koncept tržního podílu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP