(14.40 hodin)
(pokračuje Pikal)

A třetí věc, kterou bych rád zmínil, je, že součástí tohoto aktu bylo i doporučení, aby státy zavedly korespondenční volbu, případně jinou možnost volby pro své občany. Bohužel Česká republika je jedním z posledních států, který neumožňuje svým občanům korespondenční volbu. Mně přijde, že jsou tím takto naši občané oproti občanům jiných evropských států diskriminováni ve svém volebním právu, takže mám připravené nějaké pozměňující návrhy v této věci. Skutečně 24 nebo podobné množství evropských států umožňuje svým občanům, aby volili aspoň na ambasádách v cizích státech mimo Evropskou unii, aby volili dálkově, aby volili korespondenčně. Našim občanům to není umožněno a já si myslím, že bychom měli jít tímto směrem.

Ostatně vím, že je v tom vyvíjena nějaká činnost, nicméně přijde mi příležitost tohoto zákona o volbách do Evropského parlamentu jako dobrá příležitost tento stav napravit a umožnit našim občanům, aby mohli ti, kteří bydlí nebo žijí, pracují a studují v Americe, ve Velké Británii až nás Velká Británie opustí, na Novém Zélandu nebo kdekoli jinde ve světě, aby se tito občané mohli plnohodnotně zúčastnit evropských voleb aspoň tak, že budou moci dojít na svoji ambasádu, když už jim tedy nedáme tu možnost korespondenční volby.

Já bych tímto avizoval veto dvou klubů, a to České pirátské strany a TOP 09, na projednávání v devadesátce. Potom se těším na další setkání, protože samozřejmě ve druhém čtení bychom načítali pozměňovací návrhy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Mašek a připraví se pan poslanec Ivan Bartoš. Pardon? Stahujete, dobře. Pan poslanec Ivan Bartoš stahuje také. Do obecné rozpravy nyní požádám o vystoupení pana poslance Dominika Feriho a připraví se paní poslankyně Pekarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se do rozpravy hlásil asi před čtyřmi měsíci, takže jsem úspěšně zapomněl, o čem jsem chtěl mluvit.

Ale pan ministr tu hovořil o tom, že trvá na tom, aby tato předloha byla projednána v té podobě, v jaké byla předložena, to znamená ve zrychleném projednávání. To už je passé, přesně tak, to znamená, potvrzuji veto a chceme to projednat standardním způsobem. Věcně k tomu ještě vystoupí kolegyně Adamová. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máte pravdu, pane poslanče, je to čtyři a půl měsíce zpátky, než jsme se dostali k tomuto bodu znovu.

Nyní tedy požádám o vystoupení paní poslankyni Pekarovou, zatím jako poslední v pořadí. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hlavní a vlastně i jedinou změnou předkládaného návrhu zákona je výslovné zavedení do českého právního řádu skutkové podstaty přestupku spočívajícího v hlasování v jedněch volbách do Evropského parlamentu více než jednou. Za tento přestupek lze udělit pokutu od pěti do deseti tisíc korun.

Návrh zákona je implementací rozhodnutí Rady, která měla být zajištěna do květnových voleb do Evropského parlamentu. I z tohoto důvodu bylo navrhováno, aby v souladu s § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny byl s návrhem zákona vysloven souhlas již v prvém čtení. Jelikož tento důvod pominul, otevírá se nám možnost projednat návrh v řádném legislativním procesu. Veto už tady bylo zmíněno. Myslím si, že je možné tím pádem ten návrh následně projednat tak, abychom k němu mohli podávat pozměňovací návrhy.

Rozhodnutí Rady totiž upravuje celkem osm článků, přičemž tato novela implementuje pouze jeden z nich. Další dva články není podle předkladatele nutno do českého právního řádu implementovat, další dva články jsou v současné době již aplikovány a implementaci tří článků chce předkladatel nechat dle svých slov na budoucím politickém rozhodnutí. To se týká i článku 4a, který umožňuje členským státům zavést pro volby do Evropského parlamentu korespondenční hlasování.

Důvodová zpráva k tomu uvádí, že zavedení alternativních forem hlasování v České republice musí být podrobeno diskusi. Domnívám se proto, že by zde tato otázka neměla zapadnout.

TOP 09 o zavedení korespondenčních voleb usiluje už druhé volební období. Náš poslední návrh, pod kterým jsou podepsáni také poslanci z klubů ODS, Pirátů, KDU-ČSL a STAN, byl koncem minulého roku vrácen k dopracování. Návrh zákona jsme tedy dopracovali, zapracovali jsme připomínky a dnes jsme už oznámili, že jej budeme opětovně předkládat. Ještě v tomto týdnu tedy bude návrh znovu předložen.

Pokud jde o korespondenční volby do Evropského parlamentu, domnívám se, že tato změna náleží právě do předkládané novely. Pokud implementujeme rozhodnutí Rady a netlačí nás nyní již termíny, pojďme ji implementovat vyčerpávajícím způsobem a nechoďme cestou salámové metody. Proto tedy společně, jak už tady zaznělo od pana místopředsedy Pikala, předložíme k této novele pozměňovací návrh, který právě korespondenční volbu pro evropské volby zavede.

V současné době umožňuje korespondenční hlasování 24 zemí Evropské unie. Podle průzkumu agentury MEDIAN z října minulého roku by 72 % Čechů umožnilo lidem žijícím trvale v zahraničí volit poštou. 79 % by to umožnilo těm, kteří jsou v zahraničí na přechodnou dobu.

Je tady velká podpora veřejnosti, a přesto volební právo, které je obecně jedním ze základních práv a je zakotveno právními předpisy nejvyšší síly, a to jak Ústavou České republiky, tak i Listinou základních práv a svobod, a je chápáno jako individuální, kdy každý má mít možnost se rozhodnout, zda se voleb zúčastní, stát je garantem a nástrojem ochrany výkonu tohoto práva a součástí volebního zákona, který by takovéto principy splňoval, by tedy měla být konstrukce, která umožňuje skutečně se voleb účastnit, nevytvářet procesní a územní bariéry pro jeho uplatnění, ale přesto tady tyto bariéry existují. Pro české občany žijící v zahraničí, kteří se chtějí voleb účastnit, existuje finanční, územní, ale i časová bariéra. Pokud chtějí volit na zastupitelském úřadu, musejí mnohdy absolvovat i několikasetkilometrové cesty, brát si volno v zaměstnání, za tuto cestu samozřejmě platit a podobně. Tyto bariéry výkon jejich volebního práva značně komplikují, v krajních případech však zcela znemožňují.

Proto se domnívám, že by měla tato novela projít řádným legislativním procesem a ve výborech a druhém čtení bychom měli debatovat nad možností zavedení korespondenčních voleb, přijmout konsenzuální pozměňovací návrh, který v souladu s rozhodnutím Rady implementuje do českého právního řádu korespondenční volbu i pro volby do Evropského parlamentu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já přečtu omluvu. Pan poslanec Ondřej Benešík se omlouvá do konce dnešního jednacího dne a mezi 14.30 a 15.30 se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Vlastimil Válek. Pan poslanec Běhounek ruší omluvu, protože je již v sále.

Hlásíte se, pane poslanče Strýčku, do obecné rozpravy, nebo k závěrečnému slovu? (Odpověď mimo mikrofon.) Ano, tak k tomu hned dojdu. Já se rozhlédnu, jestli někdo v obecné rozpravě chce ještě vystoupit. Ano, pan poslanec Mikuláš Ferjenčík vystoupí ještě v obecné rozpravě, takže vás nepotřebujeme limitovat, máte volbu. Tak prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl předně poděkovat panu ministrovi Hamáčkovi za to, že jsme se tehdy v únoru, nebo kdy se to projednávalo, dohodli na nějakém konsenzuálním řešení, aby se neměnila pravidla pro volby krátce před volbami. Za to jsem chtěl poděkovat.

Dále jsem se chtěl vyjádřit k otázce voleb v zahraničí, zvlášť v evropských volbách. Mně přijde jako velká chyba, že ve chvíli, kdy u běžných voleb volby ze zahraničí umožňujeme, tak u evropských, kde to dává suverénně největší smysl, to naopak neumožňujeme. Myslím, že je příležitost tuhle chybu a nesrovnalost v našem volebním systému napravit a měli bychom ji využít. Velmi bych se přimlouval za to, abychom v evropských volbách umožnili lidem, co jsou v zahraničí, ať už krátkodobě, nebo dlouhodobě, účastnit se voleb.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Do obecné rozpravy pan ministr Hamáček. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Já jenom velmi stručně zareaguji na průběh rozpravy. Já samozřejmě rozumím tomu, že každá politická strana nahlíží na problematiku voleb trošku jinak. Jsou různé názory na to, zda mají být volby korespondenční, či nikoliv, jsou různé názory na volební systémy atd. Takže já samozřejmě nemohu zabránit nikomu z poslanců podávat různé návrhy zákonů či pozměňovací návrhy. Chci akorát upozornit na to, že Ministerstvo vnitra již pár měsíců vede konzultace s jednotlivými politickými stranami řekněme zásadní změnou našich volebních zákonů, zákon o správě voleb, a snažíme se tam právě najít kompromis napříč politickým spektrem, který se bude týkat například korespondenční volby. Hledáme způsob a shodu na tom, na který typ voleb korespondenční volbu umožnit a jak, a tudíž pokud nechceme ty volby měnit nějakou salámovou metodou, tak bych pokládal za nejvhodnější počkat na konec tohoto procesu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP