(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já zahajuji odpolední blok jednání Poslanecké sněmovny. Na úvod přečtu tedy omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Helena Válková mezi 16. a 18. hodinou z pracovních důvodů, dále se omlouvá paní poslankyně Miroslava Němcová od 16.00 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, dále se omlouvá paní ministryně Marie Benešová od 14.30 do konce jednacího dne, a to z pracovních důvodů, dále se omlouvá paní poslankyně Helena Válková, ale to už tady jednou máme... ještě jednou zase na jiný čas, a to mezi 14.30 a 16.00 z pracovních důvodů, dále pan poslanec Karel Tureček mezi 14.30 a 19.00 z rodinných důvodů, dále pan poslanec Vojtěch Munzar od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Jiří Běhounek mezi 14.30 a 15.30 z pracovních důvodů.

 

Nyní tedy budeme pokračovat v projednávání bodu

 

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 336/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili hned v úvodu dne 25. 1. na 26. schůzi Poslanecké sněmovny na návrh poslance Jakuba Michálka a odročili jsme jeho další projednávání do 31. 5. 2019. Bylo to na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 466. A upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o volbách do Evropského parlamentu. Tento tisk máte k dispozici pod číslem 336.

Návrh slouží k vnitrostátnímu provedení novely evropského aktu o volbě členů Evropského parlamentu ze 13. července 2018 a v ní se členským státům mimo jiné zavádí povinnost přijmout nezbytná sankční opatření k zajištění toho, aby nikdo nemohl v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat více než jednou. V návaznosti na to se v českém zákoně o volbách do Evropského parlamentu nově stanovuje příslušný přestupek, za který bude možné uložit pokutu až do výše 10 tisíc korun.

Další změny obsažené v návrhu jsou legislativně technické úpravy, které především promítají zavedení přestupků do souvisejících pasáží zákona.

Projednávání tohoto návrhu na půdě Poslanecké sněmovny bylo přerušeno, a proto nedošlo k jeho schválení ještě před letošními volbami do Evropského parlamentu. Zmíněnou novelu evropského aktu o volbě členů Evropského parlamentu je ale i nadále třeba implementovat do českého práva, a proto si dovoluji požádat o pokračování projednávání návrhu zákona a také o jeho schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jiří Strýček. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Jiří Strýček: Takže vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Já v podstatě jenom zrekapituluji to, co tady řekl už pan ministr. Tento bod jsme v prvním čtení otevřeli 25. ledna 2019, přerušili do 31. května 2019 s tím, že se dostal na program Sněmovny nyní jako pevně zařazený bod.

Obecně vzato, provedení voleb do Evropského parlamentu je v podstatě upraveno aktem o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu. Dále se volební postup řídí v každém členském státě vnitrostátními předpisy. V České republice je to zákon č. 62/2003 Sb., který v podstatě implementuje všechny jmenované evropské předpisy do českého právního řádu. Tento předložený vládní návrh, jak již bylo řečeno, implementuje do volebního zákona požadavek na zakotvení účinné, přiměřené a odrazující sankce pro případy dvojího hlasování ve volbách do Evropského parlamentu.

Zaváděná sankce je do výše 5 tisíc korun za pokus o dvojí zápis do volební evidence a až do výše 10 tisíc za dvojí hlasování. Tady je namístě zmínit, že volební úprava, systém tvorby a vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je dnes v České republice nastaven tak, že v podstatě by nemělo dojít k vícečetnému hlasování na základě protiprávního a aktivního úmyslného zápisu voličů do dvou seznamů. Navržená sankce tedy má odradit voliče od dvojího hlasování v případech, kdy má volič dvojí občanství, a z tohoto titulu je automaticky zapsán v seznamu voličů obou členských států. To je asi tak všechno.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. Já přečtu další dvě omluvy. Pan ministr Antonín Staněk se omlouvá z dnešního jednání schůze Poslanecké sněmovny od 14 do 15 hodin z pracovních důvodů a dále pan poslanec Ladislav Okleštěk se omlouvá mezi 14.30 až 19.00 z důvodu nemoci.

Nyní otvírám obecnou rozpravu. S přednostním právem mám přihlášeného místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Pikala. Pane místopředsedo, máte slovo. A připraví se... Takhle. Mám tady dvě faktické poznámky, ale faktické poznámky reagují až na něco v rozpravě. Proto dám tedy jako prvnímu slovo panu místopředsedovi. Pak tedy dvě faktické poznámky. A pak tedy by se připravil pan poslanec Dominik Feri.

Takže pane místopředsedo, prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane předsedající. Takže máme před sebou novelu zákona o volbách do Evropského parlamentu, která se tváří, nebo vypadá, že to je vlastně běžná implementační euronovela, jak jich tady přicházejí spousty. Ovšem není to ta běžná eurolegislativa, tak jak ji známe, protože to není nějaká směrnice, která už je rozhodnuta a kterou musíme implementovat. Tohle je akt, který vstoupí v platnost až poté, co s ním vysloví souhlas většina států, a tudíž nejsme myslím v časovém presu v tuto chvíli.

Ta věc má dvě povinné části, které bychom měli implementovat. Resp. jednu z nich implementovat musíme, to jsou ty přestupky, jak tady správně představil pan ministr, a tam nemáme žádný problém. To je všechno v naprostém pořádku. Nicméně druhá povinná část toho aktu, se kterou pravděpodobně schválením tohoto zákona vyslovíme souhlas, i když to si nejsem úplně jistý, snažil jsem se to analyticky zjistit, ale bohužel se to nikomu nepodařilo jasně vyložit, je povinná volební klauzule, která se zavede pro státy, které jsou dostatečně velké a mají velké obvody a volí poměrně. Což znamená, že ta klauzule je velice přesně mířená na Německo a Španělsko, kde se jim stává, že se jim dostávají do europarlamentu nějaké strany, které nejsou součástí velké koalice, a té velké koalici europarlamentu to chybí. To je ta povinná klauzule dvě až pět procent.

My jako Piráti vždycky jsme bojovali proti povinné klauzuli, ať už do eurovoleb, nebo i jinde. Myslíme si, že nemá smysl, a obzvláště nemá smysl v evropských volbách, kde se ty koalice a ty frakce sestavují až na europarlamentní úrovni, takže není žádný důvod stavět povinné klauzule. Ostatně v některých státech mnohokrát zamítl ty povinné klauzule ústavní soud. A tohle je způsob, jak se snaží Evropský parlament, resp. většina v Evropském parlamentu bývalá, dosáhnout toho, aby mohli překonat toto rozhodnutí ústavního soudu.

Proto tedy my s tímto zákonem nebudeme souhlasit v té současné podobě, nebo budeme hledat nějaký způsob, jak vyjádřit nesouhlas s touhle částí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP