(18.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

V roce 1949 byl vyhlášen jeden ze základních a dodnes platných dokumentů Sudetoněmeckého landsmanšaftu, takzvaná Eichstättská adventní deklarace, kde se mimo jiné objevují tyto požadavky - cituji: "Naším nezadatelným požadavkem je návrat vlasti v jazykových hranicích z roku 1937. Jde o nastolení udržitelného poměru mezi Německem a jeho západoslovanskými sousedy. Předpokladem pro to byla také připravenost Čechů a Poláků vrátit vyhnaným Němcům jejich vlast. Všechny tyto úkoly musí být řešeny pouze v rámci federalistického uspořádání Evropy." Tuto deklaraci za Sudetoněmecký landsmanšaft, jejichž sjezdů se opakovaně účastní poslanci KDU-ČSL, podepsali: někdejší přívrženec Kameradschaftsbundu, člen NSDAP Becher; člen henleinovského hnutí Brand; SS Sturmbannführer, nositel zlatého stranického odznaku NSDAP Brehm.

Budu pokračovat v seznamu, znova zdůrazňuji, aby to znova slyšeli v televizi i na sociálních sítích, budeme to propagovat a dávat to.

Účastníci těchto sjezdů - pan Bělobrádek za KDU-ČSL, Herman za KDU-ČSL, velvyslanec Podivínský za KDU-ČSL. A pokaždé, když vystoupí někdo z KDU-ČSL, tak si vezmu přednostní právo, budu to tady číst celé dva a půl roku. Budu to číst i v televizi. (Řečník mluví velice důrazně.)

To samé platí samozřejmě - podobně mám sepsané kauzy, privatizační kauzy a další kauzy za ČSSD.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane místopředsedo, já bych vás jenom chtěl přerušit a volat vás k věci, protože přece jenom projednáváme bod občanský zákoník.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vystupuji s přednostním právem. Teď vystupuji s přednostním právem. Mimo obecnou rozpravu. V souladu s jednacím řádem.

Takže dále tento dokument podepsal SS Hauptsturmführer, funkcionář NSDAP Hergl, abychom věděli, na jakých sjezdech se účastní KDU-ČSL. Dále ho podepsal člen NSDAP a nacistický novinář Hönig. Dále ho podepsal nacista a v roce 1938 člen Sudetoněmeckého freikorpsu Lemberg. Dále ho podepsal člen NSDAP, spolupracovník SD Turnwald. Dále ho podepsal původně sociální demokrat, za okupace policejní důstojník jednotky podílející se na popravách českých vlastenců v Kobylisích Franzel.

Jenom zdůrazňuji, na tyto sjezdy vy jezdíte. Na tyto sjezdy jezdí politici KDU-ČSL. A byla tam i paní Marksová z ČSSD, ministryně. A byl tam i poslanec Korte z TOP 09, abychom si to řekli. (Řečník mluví až do konce svého projevu velice emotivně.)

Dále tento dokument Sudetoněmeckého landsmanšaftu podepsal také spolupracovník nacistické tajné služby, vysoký funkcionář NSDAP Zawadil, bývalý nacista Schreiber, bývalý nacista Preissler, člen Sudetoněmecké Partei Schütz, sociální demokrat Jaksch, sociální demokrat Reitzner, duchovní Sladek. A tyto lidi nazývá ministr kultury Herman, kolega pana Bělobrádka, Bartoška a dalších, nazývá je milými krajany.

A součástí Sudetoněmeckého landsmanšaftu je také organizace Witikobund, o kterém české Ministerstvo vnitra v roce 2004 ve své oficiální zprávě napsalo, že tato organizace Witikobund - omlouvám se, neumím německy, hovořím anglicky, japonsky a česky, takže se omlouvám za výslovnost - tak tato organizace Witikobund je personálně jasně propojena se Sudetoněmeckým landsmanšaftem, napsali - a budu citovat z té zprávy Ministerstva vnitra: "Pozornost si rovněž zaslouží organizace sudetoněmeckých nacistů Witikobund, který v prostředí landsmanšaftu šíří protičeské názory."

Vy se účastníte akcí, a opakovaně, akce organizace, která šíří protičeské názory. A programem organizace Witikobund je odčinění údajných válečných zločinů spáchaných spojenci na německém národě a dále odstranění lží o německých zločinech včetně takzvané holokaustové kultury jakožto projevu neněmeckého myšlení. Toho se účastní politici KDU-ČSL! A já to tady budu citovat pokaždé. Pokaždé dva a půl roku do konce volebního období, jestli s těmi vašimi lžemi a nesmysly ohledně SPD budete chodit na mikrofon. Pokaždé! Pokaždé to budu citovat! Aby si to poslechly statisíce a miliony občanů České republiky. A jestli půjdete teď znova na to reagovat, znova, kdy začíná příští schůze v úterý, jdu s přednostním právem a tohle tady budu číst.

A celostátně se Sudetoněmecký landsmanšaft ustavil 25. ledna 1950 na setkání v Detmoldu, kde bylo přijato druhé základní prohlášení Sudetoněmeckého landsmanšaftu, které opět požadovalo právní nárok na vlast a znovuzískání vlasti. Mezi sedmnácti signatáři se to bývalými funkcionáři NSDAP opět jenom hemžilo: Logdman, Tins, Staffen, Wollner, Leibl, Schmidt, Schneider, Benatzky, Diewock a další. A podle vašeho bývalého ministra kultury a špičkového představitele jsou to milí krajani. Milí krajani s nacistickou minulostí! A vy je ještě podporujete v tom, že si v České republice chtějí udělat svůj sjezd!

Takže jestli je tady někdo extremista, tak my s takovouhle extremistickou stranou, která se setkává s nacisty a s fašisty, s organizací, která je založena prokazatelně nacisty a fašisty, a i Ministerstvo vnitra na to upozorňuje, tak my s nimi nikdy nechceme mít nic společného. A znova tady říkám už potřetí, aby to dobře slyšel pan Bělobrádek, který tady teď předstírá, že neposlouchá, tak já vám říkám prostřednictvím předsedajícího, každou schůzi, každou schůzi v okamžiku, že jdete na mikrofon a budete říkat svoje lži, mám to v tašce, jako jsem to měl teď, hned jsem si pro to šel, tak půjdu s přednostním právem na mikrofon, abychom přesně věděli - přesně věděli - co je to KDU-ČSL. Přesně to budeme pojmenovávat. A je to jenom na vás. Je to jenom na vás, jestli to tady budu, jestli si do té své tašky pro to budu chodit a jestli to tady budu číst pořád znova dokola. Tuhletu pravdu. Pravdu o KDU-ČSL! (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Jenom technicky - omlouvám se panu místopředsedovi, vystupoval s přednostním právem, může vystupovat, k čemu chce. To je pravda.

S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Bělobrádek, připraví se pan poslanec Španěl a pan poslanec Černohorský. (Hluk v sále.) Prosím.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího pane Okamuro, já se bojím jenom pánaboha. A vyhrožovat si od někoho takového, jako jste vy, tak na to nejsem zvědavý. Takové jsem si na jatkách dával k večeři. To je první věc. (Náhlý obrovský hluk v sále.)

Druhá věc. Musím vám říct, vaši kolegové z AfD, vaši kolegové z AfD chtěli na sraz sudetských Němců přijet taky. Ale oni tam neonacisty nechtějí, takže tam jsou sociální demokraté, křesťanští demokraté, zelení, jsou tam i další strany, které jsou jak zastoupeny v bavorském, tak německém parlamentu. Byl jsem tam, ano, a seděl jsem zaprvé vedle paní Knoblochové, která dostala cenu Karla IV. Je to předsedkyně německých Židů. Je to potomkyně lidí, nebo potomek lidí, kteří zahynuli v holokaustu. A byla oceněna a velmi si vážila toho, že jí sudetští Němci dali tuto cenu.

A stejně tak vám mohu říct, že to, co tady vykládáte, já jsem se s nikým z těch lidí, o kterých jste mluvil, nesetkal. A právě jsem přijel podpořit sudetské Němce proto, že si landsmanšaft odsouhlasil a po pěti letech soudů právě těch extremistů, kteří byli proti tomu, soud uznal, že to, že se vzdávají majetkových nároků, je v pořádku a že takto změněné stanovy jsou správné.

Ono něco jiného je, když vy budete takto reagovat, to samozřejmě můžete. Já se na to těším. Já nemám tu výhodu přednostního práva. A já bych vám klidně mohl vysvětlit, že to, co tady říkáte, jsou úplné nesmysly. Je to úplně stejné, jako když se zaštiťujete Matteo Salvinim, jaký je to váš kamarád a jak tam patříme. (Upozornění na čas.) A on nám sem chce dovážet na základě povinných kvót uprchlíky! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuju. Nemám přihlášeného nikoho s faktickými poznámkami ani do rozpravy. Dívám se z pléna. Končím obecnou rozpravu. Je zájem o...? Prosím.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Dámy a pánové, velmi krátce. Apeluji na vás, abyste tento návrh prosím podpořili. A řeknu to velmi lapidárně. Pusťme tento zákon do druhého čtení. Už jsme tady prožvanili kolikrát celé dny většími blbinami. To jste právě viděli. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak prosím vás, přivolal jsem ostatní poslance do sálu. Mám tady návrh na vrácení návrhu k dopracování. Nechám o tomto návrhu hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vrácení návrhu k dopracování? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 996, přihlášeno 152 poslankyň a poslanců, pro 82 (proti 17). Návrh byl přijat.

 

Tímto jsme ukončili tento bod. A jelikož je 18.59, po dohodě s předsedy klubů končím dnešní jednací den. Pokračovat budeme zítra ráno v 9 hodin odpověďmi na písemné interpelace. Pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 18.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP