(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 9.00, zahajuji další jednací den 30. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tu vítám.

Jak už to znáte, teď vás všechny odhlásím, požádám o přihlášení. Případně mi můžete oznámit, kdo hlasuje s náhradní kartou.

O omluvení své neúčasti na jednání dnes požádali tyto poslankyně a poslanci: Ivan Adamec - pracovní důvody, Hana Aulická Jírovcová od 10 do 12 hodin - pracovní důvody, Andrea Babišová - pracovní důvody, Ivan Bartoš do 10 hodin - bez udání důvodu, ale vidím pana kolegu tady, Jiří Běhounek - pracovní důvody, Petr Beitl - pracovní důvody, Marek Benda bez udání důvodu, Ondřej Benešík do 11 hodin - zdravotní důvody, Jan Birke - pracovní důvody, Jiří Bláha - pracovní důvody, Marian Bojko - zdravotní důvody, Jan Čižinský - pracovní důvody, Lenka Dražilová - pracovní důvody, Jaroslav Dvořák - zdravotní důvody, Jan Farský - pracovní důvody, Radim Fiala - osobní důvody, Alena Gajdůšková do 13 hodin - pracovní důvody, Petr Gazdík - osobní důvody, Radek Holomčík do 10 hodin - osobní důvody, Jan Hrnčíř - pracovní důvody, Miloslav Janulík do 14 hodin - pracovní důvody, Pavel Jelínek - zdravotní důvody, Marian Jurečka - pracovní důvody, Adam Kalous do 11 hodin - pracovní důvody, Jiří Kobza - pracovní důvody, Karel Krejza - zdravotní důvody, Jana Krutáková - pracovní důvody, Jana Levová - zdravotní důvody, Květa Matušovská - rodinné důvody, Eva Matyášová - bez udání důvodu, Jiří Mihola - pracovní důvody, Patrik Nacher - pracovní důvody, Miroslava Němcová - zahraniční cesta, Ladislav Okleštěk - zdravotní důvody, Zuzana Ožanová do 13 hodin - pracovní důvody, Jana Pastuchová od 10.45 - pracovní důvody, Petr Pávek - zahraniční cesta, Zdeněk Podal od 13 hodin - pracovní důvody, Ivo Pojezný - pracovní důvody, Milan Pour od 14.30 - pracovní důvody, Vít Rakušan - pracovní důvody, Olga Richterová do 9.30 - rodinné důvody, Karel Schwarzenberg - zdravotní důvody, Bohuslav Svoboda - pracovní důvody, Lubomír Španěl - pracovní důvody, Julius Špičák - rodinné důvody, Kateřina Valachová - rodinné důvody, Jiří Valenta od 13 do 20 hodin - rodinné důvody, Ondřej Veselý - pracovní důvody, Jan Volný od 13.00 do 18.00 - pracovní důvody, Ivo Vondrák - pracovní důvody, Václav Votava - pracovní důvody, Petr Vrána - zdravotní důvody, Marek Výborný - zahraniční cesta, Tomáš Vymazal - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - zahraniční cesta, Klára Dostálová - pracovní důvody, Karel Havlíček z dopoledního jednání se omlouvá z pracovních důvodů, Vladimír Kremlík - pracovní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Lubomír od 10 do 16 hodin - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Antonín Staněk do 10 hodin - pracovní důvody. Tak, to bychom měli omluvy.

Dnešní jednání zahájíme bodem 237 - Odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možné podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.

Ještě mi přišla jedna várka omluv. Omlouvá se pan poslanec Jiří Mašek ze zdravotních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Jana Černochová od 9.00 do 10.30 a od 13.00 z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Lucie Šafránková od 9 do 10 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se pan ministr vnitra Jan Hamáček z dopoledního jednání z pracovních důvodů.

 

Upozornění na interpelace a přihlášení jsem už přečetl. Budeme tedy pokračovat. Já otevírám bod

 

237.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 30. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem sedm odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě jednu odpověď na písemnou interpelaci. Já upozorňuji všechny poslance na § 112 odst. 6. Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Tou jednou interpelací, kterou jsme ještě neprojednali, je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 482. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Paní poslankyně je přítomna. Pan premiér je omluven z důvodu zahraniční cesty. Důvod pro přerušení tedy i nadále trvá a my nemůžeme pokračovat v rozpravě k této interpelaci.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou, tak mi nezbývá než konstatovat, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců. A teď si nejsem zcela jist, jak zněla dohoda předsedů klubů, ale pokračujeme v 10 hodin dle schváleného pořadu schůze. Děkuji vám, že jste se přišli na nás podívat. Pokračujeme v 10 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP