(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 223, sněmovní tisk 455, Zpráva o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury za rok 2018, bodem 19, sněmovní tisk 409, vládní návrh zákona o pozemních komunikacích ve druhém čtení, a bodem 235, což je sněmovní dokument 2875, to jsou návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

Mám tady ještě omluvy došlé předsedovi a vzhledem k tomu, že nevím, jestli byly všechny přečteny, budu je konstatovat ještě jednou. Pan kolega Gazdík z důvodu jednání, pan ministr Toman ze zdravotních důvodů, pan místopředseda Pikal do 10.15 z osobních důvodů, pan poslanec Rakušan z důvodu jednání ve volebním kraji a pan poslanec Hanzel z dnešního jednání od 9 do 12 hodin z pracovních důvodů.

Nyní je ještě čas, abychom se zabývali případnými změnami programu schůze, ale pokračovat budeme dnes po těch třech pevně zařazených bodech, pokud nic nezměníme, body z bloku zpráv, návrhů a dalších. Odpoledne samozřejmě vzhledem k tomu, že je čtvrtek, bude bod 238 - Ústní interpelace.

Kdo se tedy hlásí ke změně programu? Vidím pana předsedu Faltýnka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Dobré ráno, nebo dobré dopoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo. Nestihl jsem sice oběhnout všechny poslanecké kluby, nicméně bych chtěl navrhnout tuto změnu programu. Nám se nepodařilo v úterý doprojednat zákony vrácené Senátem. Zítra máme, aspoň z mého pohledu, relativně nekonfliktní třetí čtení, čili jestli by bylo možné pevně zařadit body z bloku zákony vrácené Senátem, to se týká konkrétně bodů 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 11, na pátek 21. června po třetích čteních. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Kdo dál k pořadu schůze? Pokud nikdo, tak můžeme hlasovat o tomto návrhu, s tím, že by byly zítra po třetích čteních zařazeny návrhy vrácené a zamítnuté Senátem. Chce je někdo opakovat? Vnitrozemská plavba, daň z nemovitosti, prodej v maloobchodě, tlumočníci, znalci, související s tlumočníky a znalci, o obcích a kumulace funkcí. Takhle by to bylo zařazeno zítra po třetích čteních.

Rozhodneme o tom v hlasování 997, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 997, z přítomných 115 pro 105, proti nikdo. Změnili jsme zítřejší pořad schůze. Po třetích čteních bychom probírali zákony vrácené a zamítnuté Senátem.

 

Pan kolega Vít Kaňkovský ruší omluvu, která podle mého soudu ještě nebyla načtena. Ale jsou tu omluvy pana ministra Vojtěcha Adama, Dany Balcarové, Jiřího Maška a pana poslance Pavla Jelínka.

Můžeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze.

 

Prvním bodem dnešního jednání po písemných interpelacích je

 

223.
Zpráva o činnosti kontrolní rady
Technologické agentury České republiky za rok 2018
/sněmovní tisk 455/

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 455/1. K tomuto bodu jste zároveň obdrželi sněmovní dokument číslo 2848, který obsahuje usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu číslo 121 z jeho 18. schůze ze dne 15. května 2019 ke stanovení výše odměn členů kontrolní rady Technologické agentury za rok 2018.

Zpravodajem výboru měl být pan poslanec Ivo Vondrák. Protože je omluven, tak zpravodajskou zprávu přednese z pověření výboru pan poslanec Karel Rais. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den, pane předsedo, dobrý den, kolegové a kolegyně. Zpráva je jednoduchá. Mám tady před sebou usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 18. schůze ze dne 15. května 2019 ke Zprávě o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2018, sněmovní tisk 455.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění Jiřiny Jílkové za kontrolní radu Technologické agentury České republiky a zpravodajské zprávě poslance Ivo Vondráka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas se Zprávou o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2018, sněmovní tisk 455;

2. pověřuje místopředsedu výboru poslance Raise, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky, a zpravodaje výboru poslance Vondráka, aby toto usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny.

To je vše. Součástí je pak ještě druhý sněmovní dokument, 2848, kde jsou stanoveny konkrétní výše odměn členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2018.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pokud se nikdo nehlásí, končím všeobecnou rozpravu. O závěrečné slovo asi také není zájem. Přednesené návrhy pana zpravodaje jsme slyšeli. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám žádnou přihlášku, přesto poprosím pana zpravodaje, aby ještě odkázal na návrh usnesení obsažený ve sněmovním tisku 455, a na sněmovní dokument 2848. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: V podrobné rozpravě bych chtěl odkázat na usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 18. schůze ze dne 15. května 2019, které jsem tady citoval. Součástí naší diskuse byl pak sněmovní dokument 2848, kde jsou definovány konkrétní odměny. Mám je přečíst? (Není potřeba.) Dobře.

Tady je v podstatě doporučení, abychom přijali usnesení: "Poslanecká sněmovna stanoví dle § 36a odst. 8 zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, výši odměn členům kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2018." Je tady uveden seznam a ty částky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Požaduje někdo hlasování o jménech a jednotlivých odměnách? Myslím, že nepožaduje. Můžeme tedy hlasovat o odměnách en bloc. Můžeme hlasovat i obě usnesení, to znamená 455/1 a sněmovní dokument najednou, nebo chcete odděleně? Můžeme najednou, není výhrada proti postupu předsedajícího. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP