(10.40 hodin)
(pokračuje Kupka)

Pozměňovací návrh přináší to, že bude snazší využít silniční pomocné těleso, dělicí pásy a mostní konstrukce, ale pouze za podmínky, že případná vyvolaná změna nepůjde k tíži vlastníka komunikace, ale znovu k tíži vlastníka toho vedení, optického vlákna apod. To by samozřejmě bylo podmíněno závazkem, o kterém ta úprava přímo explicitně hovoří. Je to opravdu krok, který by umožnil rychleji rozvíjet zejména sítě nové generace na té poslední míli, kde má Česká republika největší hendikep, tak aby bylo možné zároveň bránit vysídlování venkova. Protože dostupnost připojení rychlým internetem je tam jednou z důležitých podmínek a jednou z významných pomocí i ze strany státu. Proto tedy tento drobný pozměňovací návrh, který by takovou cestu usnadnil a který by ale zároveň, a to je důležité, nezatížil novou odpovědností nebo novou povinností samotné vlastníky komunikací tak, aby nedocházelo k rozvoji sítí na úkor jejich vlastních pozemků a na úkor jejich vlastních silničních těles.

Tolik velmi stručné představení pozměňovacího návrhu, který potom v podrobné rozpravě načtu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Kupkovi. To byl poslední písemně přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se v obecné rozpravě někdo ještě hlásí. Není tomu tak. Mohu tedy obecnou rozpravu ukončit. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Paní ministryně - není tomu tak. Paní zpravodajka - také ne. Než otevřu rozpravu podrobnou, přečtu ještě došlé omluvy z dnešního jednání, a to pana ministra kultury Antonína Staňka od 10 do 16 hodin a od 13 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Dominik Feri.

Nyní tedy otevírám podrobnou rozpravu. Prvním přihlášeným je pan poslanec Milan Feranec. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Paní ministryně, dámy a pánové, jak už jsem avizoval, já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu 2904, na zdůvodnění odkazuji na podrobnou důvodovou zprávu. A dále se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu 3011, kde k podrobnému zdůvodnění rovněž odkazuji na písemné odůvodnění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Ferancovi. Nyní pan poslanec Petr Sadovský v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji, pane předsedající. Já bych se rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu číslo 3003. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Než dám slovo panu poslanci Martinu Kolovratníkovi, ještě jedna omluva došlá předsedovi Poslanecké sněmovny, a to poslance Lubomíra Zaorálka od 9 do 11.30 z pracovních důvodů. Nyní tedy, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Já se, jak jsem avizoval, hlásím v podrobné rozpravě k pozměňovacímu návrhu pod číslem 2910, to je ono zjednodušení administrativních úkonů pro držitele průkazů tělesně postižených. A pak se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 2957, což je onen návrh na zvýšení maximálního možného limitu pro dálniční poplatek na 2 000 korun, jak už jsem avizoval, i z důvodu velkého zdražení cen stavebních prací. Předpokládám, že toto bude diskutováno jak na hospodářském výboru, tak potom ve třetím čtení. Takže ještě jednou, hlásím se k pozměňovacím návrhům 2910 a 2957.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar v podrobné rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Jak jsem avizoval, přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 2934. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní v podrobné rozpravě pan poslanec Martin Kupka, připraví se kolega Skopeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Ještě jednou dobrý den. Dovolím si tedy se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 2951 a který jsem před malou chvílí podrobněji představil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní poslední do podrobné rozpravy, pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji. Nám se bohužel během dopoledne nepodařilo vložit do systému, takže já načtu svůj pozměňující návrh přímo tady tak, jak ho podávám.

Můj pozměňující návrh tedy zní: 1. V článku 1 se za novelizační bod 6 vkládá nový novelizační bod 7, který zní: "V § 20a se doplňuje odstavec 3, který zní: (3) Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatnění pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny v roce 2020."

Je to snaha, vlastně to, o co jsem se tady pokoušel několikrát, a sice osvobodit koupi dálničních známek kvůli nedostavěné dálnici D1. Navrhuji to na rok 2020. Pokud se dálniční síť opraví, tak samozřejmě v roce 2021 už se bude moci dálniční známka normálně kupovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Skopečkovi. Nyní se ptám, kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, paní zpravodajka - není tomu tak. Protože nepadl žádný návrh, o kterém by bylo možné hlasovat ve druhém čtení, mohu druhé čtení ukončit. Děkuji paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové, děkuji paní zpravodajce Zuzaně Ožanové a končím bod číslo 19.

 

Dalším bodem našeho jednání podle schváleného pořadu schůze je bod číslo

 

235.
Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
/sněmovní dokument 2875/

Tento materiál obsahuje usnesení organizačního výboru číslo 192 ze dne 16. května letošního roku a požádám místopředsedu Poslanecké sněmovny Vojtěcha Pikala, aby z pověření organizačního výboru předložené návrhy uvedl, a jakmile se situace ve sněmovně uklidní a bude tady dostatečně klidné prostředí... tak můžete mluvit. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, členové vlády, je mým úkolem, abych vás tady uvedl do návrhu na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. Jak již bylo řečeno, ten dokument včetně krátkých medailonků navržených osobností naleznete pod sněmovním dokumentem 2875.

V tomto roce bylo návrhů poněkud více než v roce minulém. Celkem bylo navrženo 57 osobností, z nich bylo dál postoupeno tady plénum 48. Mám avizováno stažení jednoho z návrhů. Nicméně budeme se jim věnovat jednotlivě, a to zejména v hlasování. Nevidím důvod, abych vás tady v obecné rozpravě více zdržoval. Pokud si bude někdo přát obhájit svůj návrh nebo ho probrat podrobněji v rozpravě, tak je k tomu samozřejmě prostor. Jinak myslím, že ten návrh je k dispozici k prostudování, takže já už nebudu dále zdržovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za úvodní slovo panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny Vojtěchu Pikalovi a první do všeobecné rozpravy se hlásí pan předseda Faltýnek. Poté eviduji přihlášku pana kolegy Munzara, jestli tomu dobře rozumím. Ano?

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já mám jednu prosbu. My bychom chtěli jako náš poslanecký klub před hlasováním o konkrétních jménech 30 minut přestávku, abychom si vzájemně my mezi sebou vyjasnili, jak budeme hlasovat. Omlouvám se. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili po skončení všeobecné rozpravy před hlasováním. V tom případě mohu dát slovo panu kolegovi Vojtěchu Munzarovi, protože požadavek na přestávku klubu hnutí ANO je po skončení všeobecné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP