(10.40 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

To jsou všechny náklady, který ten systém nese na tyto hospitalizace. Máme tady nárůst úmrtí spojených s tímto, asi desetinásobný od roku 2007 do 2017. V roce 2017 252 úmrtí souvisejících s nežádoucími účinky léků s interakcemi apod. Takže já tady skutečně ten veřejný zájem vidím. Vidím tady veřejný zájem pro systém veřejného zdravotního pojištění pro veřejnost jako takovou.

A myslím si, že ten návrh, tak jak je koncipován, tak skutečně garantuje i osobní práva občanů. Garantuje, že skutečně kdokoliv kdykoliv se rozhodne, bude moci z toho systému vystoupit, a to je ten základ. Takže není to žádný příkaz, žádná direktiva, žádné vězení. Je velmi dobře možné z toho systému vystoupit. A v tomto směru si myslím, že ta práva všech jednotlivců jsou garantována při zachování toho veřejného zájmu a také při zachování toho, že skutečně potřebujeme, aby ten lékový záznam se používal.

Já bych tady ještě připomněl tu debatu, kterou jsme tady vedli zhruba na začátku roku 2018. Na přelomu roku 2017/2018, kdy jsme řešili tady ve Sněmovně této již otázku zavedení povinného elektronického receptu. A byly tady také názory, že by to mělo být dobrovolné, ať se lékaři rozhodnou apod. Jsem přesvědčen o tom, že kdyby to bylo dobrovolné, tak dneska ten elektronický recept je naprosto nefunkční.

Vzhledem k tomu, že se podařilo tedy prosadit to, že je dnes povinnost s určitými výjimkami předepisovat elektronicky, tak máme za rok 2018 zhruba 60 mil. elektronických receptů předepsaných a takto to pokračuje, zhruba 6,5 mil. každý měsíc. Ten systém funguje, lidé si na něj zvykli, lékaři si na něj zvykli. A myslím si, že stejně to bude s tím lékovým záznamem, že byť teď jsou různé obavy, tak v té praxi se ukáže, že to má smysl, že to má smysl zejména pro ty pacienty, pro lékaře z hlediska garance bezpečnosti a kvality péče v českém zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo panu ministru zdravotnictví. Paní zpravodajka Adámková se nechystá k závěrečnému slovu, paní zpravodajka Věra Procházková za UPV také ne, paní poslankyně Matyášová za petiční výbor také ne. Můžeme tedy postoupit a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím zpravodajku garančního výboru, tedy paní poslankyni Věru Adámkovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování, a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy. Ještě s přednostním právem pan místopředseda Pikal. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se omlouvám, že přerušuji takhle na poslední chvíli, ale chtěl bych požádat o deset minut pauzu na poradu našeho poslaneckého klubu, jak budeme v hlasování o pozměňovacích návrzích a o zákonu jako celku pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Vyhlašuji přestávku na poradu klubu Pirátů do 10.53.

 

(Jednání přerušeno v 10.43 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP