(14.20 hodin)
(pokračuje Bendl)

Myslím, že ne všichni víte, jaká katastrofa se Českou republikou řítí. Je tady určitě podle mě povinnost Poslanecké sněmovny, abychom se tou situací zabývali a vyslechli si informace ministra životního prostředí a ministra zemědělství, jak s tou situací naložit, v čem případně my můžeme být nápomocni, abychom legislativou umožnili takové změny, aby byl možný zásah dříve, než ta situace bude v případě bekyně velkohlavé či hraboše podobná té kůrovcové kalamitě.

Proto si dovoluji navrhnout nový bod jednání Poslanecké sněmovny, který by se jmenoval Informace ministra zemědělství a ministra životního prostředí o řešení kůrovcové kalamity, škod způsobených bekyní velkohlavou a přemnožení hraboše polního. Promiňte, ještě termín - jako první bod po pevně zařazených bodech v pátek, to znamená 27. 9.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další k pořadu schůze - s přednostním právem se hlásí pan předseda Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové. Děkuji za slovo. Já si dovolím mít k pořadu schůze dva návrhy. Jeden se týká nově zařazeného bodu. Poslanecký klub KDU-ČSL si dovoluje navrhnout zařadit nově na program této schůze tento týden bod s názvem Informace vlády k investičnímu, energetickému a klimatickému balíčku.

Vysvětlím, o co jde. Asi jste všichni zaznamenali poměrně intenzivní jednání vlády Spolkové republiky Německo minulý týden, kde německá vládní koalice CDU/CSU a SPD se dohodla na souboru opatření k ochraně klimatu a snížení emisí. Ten německý balíček je v hodnotě cca 54 mld. eur, a to na roky 2019 až 2023, a to i s tím závazkem, že státní rozpočet na rozdíl od českého státního rozpočtu zůstane v Německu i nadále vyrovnaný. Je potřeba vnímat i tuto rozpočtovou zodpovědnost, kterou německá koalice deklarovala. Přesto Německo nestrká hlavu do písku před aktuálními problémy, které tady prostě jsou a týkají se Německa, České republiky, ale de facto se týkají celé planety. Aktuálně probíhá i jednání Valného shromáždění OSN k tomuto tématu i za účasti pana premiéra Andreje Babiše, tak myslím, že všichni včetně pana premiéra a vlády jsou si tohoto problému vědomi.

Když se podíváme na některá ta německá opatření, ať už je to otázka modernizace a výstavby železnic, podpora železniční dopravy formou snížení DPH na jízdné v Německu z 19 na 7 %, podpora městské hromadné dopravy, podpora elektromobility atd., mohl bych pokračovat, je to celý soubor opatření, který je investičního rázu, a přitom je realistický a odpovídá možnostem německé ekonomiky.

My vlastně ani nevíme, jestli vláda něco, co jsme dali do toho bodu, tedy investiční, energetický a klimatický balíček, něco takového má, ale jsem přesvědčen o tom, že by nás vláda a příslušní ministři hospodářství a ministr životního prostředí a pan premiér měli v této věci informovat minimálně o těch opatřeních, ke kterým je vláda připravena, a to ne v horizontu pěti deseti let, ale v horizontu měsíců, protože jinak nebudeme schopni na aktuální klimatické výzvy jako Česká republika realisticky - nikoliv aktivisticky - reagovat.

Protože jsem si vědom toho, že premiér i vicepremiér Havlíček stejně tak jako ministr životního prostředí, jsou v tuto chvíli v zahraničí, tak si dovolíme tento bod nechat zařadit jako první bod po bloku třetích čtení v pátek 27. září. Ještě jednou - pátek 27. září jako první bod po bloku třetích čtení.

Děkuji pěkně za podporu. Já myslím, že ta věc je tak závažná, aniž bychom z toho chtěli dělat jakékoliv politikum, že informaci vlády a příslušných ministrů k tomu si tato Sněmovna zaslouží.

A protože KDU-ČSL nepřichází jenom s žádostí o informace, ale také s konkrétními řešeními, s něčím, co dokáže vytvořit i limity například směrem k posuzování veřejného zájmu v kontrastu s péčí o půdu či vodní zdroje, aby pak už nedocházelo k tomu, co třeba včera olomoucké zastupitelstvo odhlasovalo, a to je výstavba asfaltu, nějakého letiště na té bonitně nejlepší půdě, kterou máme k dispozici, tak právě proto jsme přišli s velmi jednoduchou konzervativní úpravou Ústavy, nebo doplnění Ústavy o ústavní ochranu vodních zdrojů a půdy. Nejdeme žádným jiným směrem, ale rádi bychom tuto úpravu projednali tady na půdě Poslanecké sněmovny.

A já tedy prosím o pevné zařazení sněmovního tisku 526. Je to bod číslo 172 programu této schůze, a to na zítřek, tedy na středu 25. září odpoledne po pevně zařazených bodech. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pak zde mám přihlášku z místa - pan poslanec Jan Bauer.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o pevné zařazení bodu číslo 101. Jedná se o sněmovní tisk číslo 290. Je to novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. A tady informace pro vás na kdy, vážený pane předsedo: je to variantně a) na tuto středu odpoledne po již pevně zařazených bodech, ale vím, že už někteří předřečníci tento čas využívají, a variantně b) zařazení tohoto bodu na tento pátek jako první bod po třetích čteních.

Dovolte mi, abych jenom zkráceně okomentoval, o co se v tomto sněmovním tisku jedná. Jde o poslanecký návrh, který chce vyloučit z nároků na dávky v hmotné nouzi lidi, kteří se opětovně dopouštějí vážných přestupků - opakuji přestupků - proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku. Návrh chce současně docílit toho, aby úřady práce mohly lépe postihovat rodiče, kteří neposílají své děti do škol.

Chtěl bych vás ujistit, že nejde o žádné populistické plácnutí do vody, ale jedná se o návrh, který byl důkladně konzultován s právníky, který obsahuje řadu pojistek a ke kterému se vláda vyjádřila neutrálně. Připomínky uplatněné vládou jsou přitom takového charakteru, který nikterak nezpochybňuje způsobilost tohoto návrhu k dalšímu projednávání tady na plénu Poslanecké sněmovny i v příslušných výborech, v tomto případě ve výboru pro sociální politiku.

Milé dámy a pánové, všichni tady určitě vnímáme, že situace v lokalitách nejpostiženějších sociálním vyloučením se stále zhoršuje a naštvání lidí v jejich blízkosti opravdu roste, ostatně i paní ministryně Maláčová dokonce varovala před občanskými nepokoji. Minulý týden ve výboru pro sociální politiku jsme proto zažili opravdu velké rozčarování, protože od zástupců příslušných resortů jsme se dozvěděli, že z vládních patnácti bodů k řešení situace ve vyloučených lokalitách se nedaří naplňovat téměř žádný bod a v blízké době se nechystá ani žádná revize sociálních dávek. Já jsem z tohoto důvodu velmi potěšen dobrou pracovní atmosférou ve výboru pro sociální politiku. Já jsem avizoval, že s tímto návrhem, který už leží na plénu Poslanecké sněmovny více než rok, dnes prostřednictvím našeho poslaneckého klubu vystoupím.

Určitě ambicí tohoto krátkého návrhu zákona není vyřešit všechny problémy vyloučených lokalit, ale je to podle mého názoru první rozumný krok, jakým způsobem zlepšit situaci v oblasti záškoláctví a v oblasti řešení sousedských sporů především těch lidí, kteří žijí v blízkosti vyloučených lokalit, kde v současné době obecně starostové nebo místostarostové jsou prakticky bezradní.

Já vám předem moc děkuji za podporu zařazení tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. S přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté jsem registroval přihlášení z místa pana poslance Navrkala. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP