(14.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

Takže já se ptám, jak dlouho my budeme tolerovat, že ČSSD je přisáté na Ministerstvo práce a sociálních věcí. A já opravdu žádám i hnutí ANO a poslance, abychom dali prostor tomuto bodu. Protože já když to sečtu - a to jsem vybral jen ta nejviditelnější zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu - to znamená 880 milionů nadhodnoceno 16. května 2016, 13. listopadu 2017 8,4 miliardy chyby v účetnictví - (Silný hluk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pane místopředsedo, já vás přeruším. (Zvoní zvoncem.) Opravdu prosím o klid v sále. Pokračujte prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: 21. 1. letošního roku IT porušení rozpočtové kázně o 737 milionů a teď bylo zveřejněno, že jsou tam nepřesnosti za 12,4 miliardy.

Takže já si opravdu myslím, že by nám ministryně práce a sociálních věcí paní Maláčová, místo aby chodila přespávat někam do Ústí nad Labem, tak by nám už ČSSD mělo vysvětlit, co se tam na tom ministerstvu děje. Buď se tam peníze rozkrádají, anebo oni nezvládají ministerstvo. Je to jedno, nebo druhý. Není to jinak možné.

A my jako SPD žádáme, aby paní ministryně Maláčová rezignovala, protože to není možné. Aby vyvodila osobní odpovědnost ČSSD, konkrétně je to teď paní Maláčová, a vyvodila osobní odpovědnost za tato pochybení v desítkách miliard korun z veřejných peněz.

Takže já bych vás chtěl poprosit, abychom tento bod zařadili na pořad schůze, já neříkám na kdy, protože to by bylo další hlasování, a abychom dali prostor - protože to nemyslím nijak populisticky - abychom dali prostor, aby se paní ministryně připravila na naše otázky. Takže já bych vás jenom požádal, abychom to zařadili na schůzi, a v případě, že by to bylo zařazeno, tak to pojďme zařadit třeba na variabilní týden, nebo jí klidně na to dejme ještě čas třeba za měsíc. Abychom se všichni mohli připravit na to, aby nám ČSSD vysvětlilo, jak to, že opakovaně po celá léta za vedení ČSSD jsou tam nesrovnalosti a pochybení v desítkách miliard veřejných korun. A jak to, že ČSSD nezvládá ministerstvo. A znova říkám, za tato pochybení by v normálním soukromém zaměstnání, v soukromém sektoru, by byl okamžitě takový manažer vyhozen. A ještě by byla vyvozena hmotná odpovědnost.

Zároveň bych chtěl požádat vládní koalici, abyste prosím odsouhlasili návrh zákona SPD - ale to už je jiná debata, nechci to směšovat - kde žádáme, aby měli přímo hmotnou odpovědnost lidé, co hospodaří s veřejnými penězi včetně ministra či hejtmana. Protože to není možné, aby takto neschopní lidé, jako je paní ministryně Maláčová nebo paní ministryně Marksová Tominová, kteří prokazatelně na základě zjištění NKÚ způsobují škody a nepřesnosti a finanční nesrovnalosti v desítkách miliard korun, aby vedli toto ministerstvo.

Zároveň bych taky požádal poslance hnutí ANO, aby zvážili, jestli vůbec ČSSD má na to vést to ministerstvo, protože je to ministerstvo, přes které, tuším, prochází třetina státního rozpočtu, prochází tam veškeré důchodové peníze a další peníze. A já jsem přesvědčen, že ČSSD nemá na to ani personální schopnosti, aby toto ministerstvo nadále vedlo. (V sále je trvalý hluk.)

Já vím, že máte nějakou koaliční smlouvu, ale to je už opravdu neúnosné, kdy na opakovaná zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu tady nikdo nereaguje, to přece není možné. Na jednu stranu tady říkáte, že není na zvyšování důchodů, že není na zvyšování peněz pro slušné řádné občany, a na druhou stranu my všichni dáme všanc Ministerstvo práce a sociálních věcí takto neschopné, zprofanované straně, která prokazatelně na základě opakovaných zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu tady předvádí pochybení a nějaké finanční machinace v řádech desítek miliard.

Takže já bych chtěl znova požádat, že navrhuji zařazení na program schůze mimořádného bodu s názvem Situace na Ministerstvu práce a sociálních věcí vedeném dlouhodobě ČSSD. A v případě, že by byl zařazen, tak bych se chtěl v takovém případě poradit i s ostatními poslaneckými kluby, na kdy bychom ho společně zařadili, aby byl prostor, aby se ČSSD připravilo, vedení ministerstva, aby tento bod byl projednán. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane místopředsedo, že jste poděkoval za pozornost. Z mého pohledu je ta atmosféra téměř nedůstojná Poslanecké sněmovny. Opravdu je tady velký hluk. Pan místopředseda vás překřičel, ale není úkolem vystupujícího, aby vás překřičel. Byl bych rád, kdybyste ty ostatní vyslechli.

V tuto chvíli s přednostním právem - neeviduji žádnou další přihlášku k pořadu schůze - poprosím pana poslance Martina Kolovratníka, který je přihlášen.

S náhradní karto číslo 20 hlasuje pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Děkuji za prostor. Já se na vás obracím s prosbou jménem volební komise. My máme v programu schůze na zítřek naplánováno šest volebních bodů a já prosím o vyřazení jednoho z nich. Je to bod číslo 251 - Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie. A vysvětlím, proč to je.

Mě o to dnes poprosila paní ředitelka fondu. Ten fond v tomto týdnu zasedá, zasedá celý týden. A my, pokud bychom zítra zvolili nového člena, tak se uprostřed toho zasedání změní složení fondu a bylo by to pro ně velmi problematické. Takže prosili - kolegy z volební komise jsem o tom informoval na posledním zasedání - abychom tento bod odložili, teď vyřadili a přesunuli na říjnovou schůzi. Takže prosím o vyřazení bodu Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie z pořadu této schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak, jak už jsem avizoval na grémiu, my považujeme za velmi problematický stav, kdy máme systémovou vadu v systému státního zastupitelství, kdy nejvyšší státní zástupce je odvolatelný vládou bez udání důvodu. Tato systematická vada se v současné době změnila na akutní případ, kdy nejvyšší státní zástupce současně, řekněme, přezkoumává nějaký živý případ a současně může být tedy odvolán vládou bez udání důvodu.

Proto bych chtěl požádat, abychom zařadili projednání sněmovních tisků 476 a 524, což jsou body 154 a bod 170 programu schůze. Jde o oba návrhy, které se týkají státního zastupitelství. Myslím si, že by se měly projednat společně, a vláda dosud nepředložila vládní návrh zákona, který by upravoval státní zastupitelství, a tak byl v podstatě i porušen ten příslib ze strany ministryně Benešové, že ta problematika se bude projednávat v červnu tohoto roku. Do dneška tady ten zákon není, a přesto došlo k té problematické situaci, o které všichni víme. (Hluk v sále neutichá.)

Takže já bych chtěl navrhnout, aby tyto dva body programu schůze byly zařazeny na pátek po třetích čteních. Považuji to za logické i vzhledem k tomu, že v rámci těch třetích čtení bude projednáván sněmovní tisk číslo 337, bod 221, čili to je ten eurostátní zástupce, europrokurátor, v rámci kterého mám pozměňovací návrh, který by skutečně zrušil tu možnost odvolání nejvyššího státního zástupce bez udání důvodu. A to je věc, která se samozřejmě může zneužívat i k vyvíjení tlaku na jeho pozici, nebo tak bude zkrátka implicitně. Takže si dovolím požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je k pořadu schůze přihlášen pan poslanec Lukáš Bartoň. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, jak již bylo avizováno na grémiu, rád bych požádal o předřazení sněmovního tisku 506, bod číslo 163, školský zákon, na středu po již pevně zařazených bodech. Jedná se o zákon, který řeší maturity, a z mého pohledu je nutné ho co nejdříve projednat, aby studenti věděli, z jakých maturitních předmětů budou maturovat. Proto žádám o zařazení na středu, na dopolední jednání po již pevně zařazených bodech, alternativně na odpoledne ve středu po již pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další k pořadu schůze je přihlášen pan poslanec Petr Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi navrhnout nový bod jednání Poslanecké sněmovny. My jsme jako zemědělský výbor měli minulý týden výjezdní zasedání, kde jsme se seznamovali na místech postižených kůrovcovou kalamitou, na místech postižených - skoro už se dá říct taky kalamitou, škod napáchaných bekyní velkohlavou a přemnožením hraboše polního. Myslím si, že nesnese odkladu to, aby nám ministr zemědělství a ministr životního prostředí podali informace o řešení těchto poměrně komplikovaných situací.***
Přihlásit/registrovat se do ISP