(9.30 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pane premiére, děkuji za tuto odpověď. Čili budu očekávat, že kuloárně mi sdělíte, jakým způsobem se vaši kolegové k tomu postaví. Já chápu, že ty zákony neznáte, protože to je opravdu velmi specifická agenda. Takže budu ráda, když mi nějakým způsobem dáte zprávu. Máte pravdu, že některé ty metodické pokyny, které byly provedeny, zřejmě vedly k tomu omezení kontrol. Ale myslím si, že ty zákony by tomu také rozhodně prospěly, a doufám, že se tou tematikou budete zabývat ještě dříve, než jak uvádíte v návrhu opatření v Koncepci rozvoje veřejné správy 2021+, protože to je v horizontu dvou až tří let, než taková opatření nebo analýzy budete provádět.

Každopádně vám děkuji za odpověď a budu čekat tedy na zprávu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Táži se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rozpravu ukončím. Táži se nyní paní poslankyně Věry Kovářová, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny, jestli vůbec nějaké. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já žádné usnesení navrhovat nebudu, protože pan premiér svým způsobem zodpověděl některé dotazy a myslím si, že se ještě tématu bude věnovat. Takže myslím, že usnesení není v tuto chvíli potřeba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Tím tedy projednávání této interpelace končí.

Posuneme se k další interpelaci, což je opět interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, a to interpelace paní poslankyně Věry Kovářové ve věci prázdné židle na Ústavním soudu. Je to sněmovní tisk 595. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, který je přítomen, za což mu opět děkuji, a já zahajuji rozpravu a prosím paní poslankyni Kovářovou.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, já jsem vás interpelovala ve věci toho, že pan prezident Zeman zřejmě nemá problémy s pochopením, jakou roli má nejen při jmenování ministrů, ale také ústavních soudců. Ve své interpelaci uvádím, že ústavní soudce Jan Musil rezignoval ze zdravotních důvodů na konci ledna letošního roku. Už je to tedy pár měsíců, skoro téměř rok, a na Ústavním soudu je stále prázdná jedna židle. Pan prezident na první pokus navrhl na volné místo ústavního právníka Aleše Gerlocha, kterého však Senát odmítl. To se stalo už v březnu, a stále nic. Na další prezidentův návrh či jméno čekáme marně.

Domnívám se ve své interpelaci, že se jedná o zbytečné oslabení Ústavního soudu, které zpomaluje chod této instituce, na jejíž rozhodnutí musejí například i občané čekat déle. Dotazovala jsem se vás, jak se díváte na situaci, kdy trvá už takto dlouhou dobu jmenování jednoho ústavního soudce. A dále jsem se ptala, zda vy jako premiér České republiky byste neměl panu prezidentovi připomenout, že má nějaké povinnosti, které plynou z Ústavy a které by neměl zbytečně protahovat a opomíjet. Vy jste mě ve své odpovědi upozornil na to, jaké jsou povinnosti poslance v souvislosti s interpelacemi na vládu a na pana premiéra, s tím, že máme jak ministry, tak vás interpelovat ve věcech vašich působností. Dále jste odpověděl, že "s ohledem na tuto skutečnost, že personální obsazení Ústavního soudu do působnosti vlády nepatří, nemohu vám v této záležitosti poskytnout žádné relevantní informace". Tolik citace z vaší odpovědi.

Já v podstatě musím říci, pane premiére, že v tomto máte pravdu. Jednací řád toto konstatuje. Na druhou stranu si myslím, že jako premiér byste měl mít zájem i vzhledem k tomu, jak je Ústavní soud přetížen - a to že chybí jeden ústavní soudce z patnácti, je docela velká mezera. Není to jeden ze sta, ale jeden z patnácti. Vzhledem k tomu, že Ústavní soud je přetížen a bylo by dobré, aby místo ústavního soudce bylo doplněno, a také vzhledem k tomu, že máte velmi dobré vztahy s panem prezidentem, myslím si, že neformálním způsobem byste toto téma mohl otevřít a požádat ho o to, zda by nezvážil další návrh na jmenování ústavním soudcem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pan premiér bude mít zájem o odpověď, takže prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já už jsem dostal odpověď, paní poslankyně, k těm zákonům. Tady mi píše náměstek ministra financí Vyhnálek, že ne, není na tom shoda, zejména se starosty. Takže zkuste, vy jste od starostů, tak zkuste doma přesvědčit starosty. Údajně nechtějí ty zákony. To mi píše náměstek ministra. Takže vlastně už jsem splnil ten první úkol. A pokud to tak není, tak já rád samozřejmě, když mi napíšou starostové, že pan náměstek, nevím, nemá správné stanovisko, tak určitě to budu řešit.

Co se týká toho Ústavního soudu. Velmi dobré vztahy s prezidentem. No, to jste mě pobavila. Já mám nekonfliktní vztahy s panem prezidentem. Vím, že naše společnost žije hlavně v konfliktech, že by se to někomu líbilo, kdybychom měli konfliktní vztahy.

A co se týká Ústavního soudu, tak si představte, já mám ještě střet zájmů. Je to tam už tři roky, téměř tři roky tam leží lex Babiš, co jste vymysleli, tedy váš guru, a Ústavní soud ještě nerozhodl. Ale druhé věci se myslím rozhodují. Takže já ani nejsem oprávněn tady vůbec komentovat Ústavní soud, ani kritizovat. Ale je fakt, že není to v mojí kompetenci. Já bych si nedovolil mluvit o vašich povinnostech, já tady píšu o vašem právu mě interpelovat ve věcech mé působnosti. Moje působnost to není, nicméně zeptám se pana prezidenta, jak o tom uvažuje. Navrhoval pana Gerlocha, ten neprošel. Vztahy mezi Senátem a panem prezidentem jsou takové, jaké jsou, takže určitě se zeptám. Ale nicméně můžete mu také napsat. Možná se vám k tomu vyjádří. Takže já určitě tady jenom opakuji, že se zeptám. Bylo by dobré, aby ten Ústavní soud byl komplet, a uvidíme. Možná pan prezident přijde s nějakou nominací brzo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně se hlásí do rozpravy - paní poslankyně, pardon, pardon. Paní poslankyně se hlásí do rozpravy. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, děkuji za to, že i když to není ve vaší kompetenci, jako premiér byste mohl mít zájem na tom, aby byl Ústavní soud kompletní, takže se pana prezidenta Zemana zeptáte, jaký je jeho postoj a jaké jsou jeho plány v této věci, a já samozřejmě se také poptám písemně pana prezidenta.

Musím říci, že jenom ještě k té vaší předchozí odpovědi, nebo začátku té odpovědi, já tedy nevím, kdo je mým guru, protože vy jste ho nejmenoval. Takže by mě zajímalo, o kom si myslíte, že je mým guru. Děkuji.

A za druhé říkáte, že máte střet zájmů, který leží na Ústavním soudu už tři roky, respektive ta kauza a ten případ, a právě proto myslím, že je důležité, aby nejenom vaše záležitosti, ale záležitosti jiných, většinou občanů, byly řešeny v co nejkratší době, a tedy je v zájmu všech, aby ono místo bylo co nejrychleji doplněno. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP