(9.50 hodin)
(pokračuje Volný)

Takže já bych chtěl pana premiéra poprosit o kontakt na tuto kancelář, protože bych si rád vyjasnil její kompetence, jestli to není další zbytečný orgán, který ve své podstatě když nemůže nic dělat, tak jestli působí jenom jako nějaký pošťák mezi Evropským soudem pro lidská práva a třeba vládou České republiky, a přitom nemá žádné kompetence a nemůže občanům České republiky nijak pomoci, takže možná je zbytečný. Nicméně pro mě je tato kauza důležitá hlavně z toho důvodu, aby si lidé v této zemi a třeba někteří z kolegů poslanců, kteří jsou velmi proevropští, uvědomili, že prsty solární mafie z České republiky dosáhly až do budovy soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Děkuji panu premiérovi za odpověď. Vezmu si ty informace a nenavrhuji žádné usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zeptám se, jestli se ještě někdo tedy hlásí do rozpravy k této interpelaci. Pan premiér má zájem, prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já si to ještě prověřím. Pokud tam máme kancelář a ten podklad je vypracován ve Štrasburku, tak ten dotaz pana poslance je oprávněný. Takže se zeptám, pokud naši občané nemůžou tu kancelář použít, na co ji tam máme vlastně. Logicky s tím souhlasím a zeptám se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy k této interpelaci, tak tuto rozpravu končím. A jak pan poslanec Volný říkal, nenavrhuje žádné usnesení, takže tím je i tato interpelace vyčerpána a posuneme se dál.

Nyní je zde interpelace pana poslance Vojtěcha Munzara na paní ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou ve věci aktuálního čerpání evropských fondů v České republice v období 2014 až 2020. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 628. Já zahajuji rozpravu. Pan poslanec je přítomen, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já mám jenom několik doplňujících dotazů na paní ministryni, ale všichni jsme včera slyšeli, že je zdravotně indisponovaná, proto mi nepřišlo fér, aby kvůli několika doplňujícím dotazům byla nucena dnes přijít. Proto jsem jí sám navrhl, aby dnes nebyla přítomna a že navrhnu přerušení interpelace do doby její přítomnosti. Myslím si, že je to solidnější vůči jejímu zdravotnímu stavu. Proto navrhuji přerušení do doby její přítomnosti na interpelacích. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji, to je procedurální dotaz. Já už jsem svolal kolegy do sálu. Je zde žádost o odhlášení, já vás tedy odhlásím, prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami před hlasováním.

 

Pro ty, co přicházejí, zopakuji, že budeme procedurálně hlasovat o přerušení interpelace na paní poslankyni Kláru Dostálovou ve věci čerpání evropských fondů do její přítomnosti. Vypadá to, že máme dostatečnou přítomnost.

Já tedy zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti přerušení? Já vám všem děkuji.

hlasování číslo 70 je přihlášeno 75 poslanců, pro 74, proti nikdo. Interpelaci jsme tedy přerušili do přítomnosti paní ministryně.

 

A budeme pokračovat další interpelací, což je interpelace na ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Ministr kultury Lubomír Zaorálek odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Grebeníčka ve věci situace v Národní galerii v Praze, příspěvkové organizaci Ministerstva kultury, odpovědnosti bývalého generálního ředitele Jiřího Fajta za závažné nedostatky a postupy poškozující Národní galerii a její zaměstnance a ve věci odpovědnosti, kvality a výsledků kontrolní činnosti a postupů Ministerstva kultury a závěrů a opatření k řešení a překonání závažných problémů Národní galerie v Praze. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 632.

Já zahajuji rozpravu a prosím pana poslance Grebeníčka. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, všichni jsme zaznamenali řádnou omluvu ministra kultury na dnešním jednání, a mně tedy nezbývá nic jiného, než požádat Sněmovnu o vyslovení souhlasu s přerušením této interpelace až do přítomnosti ministra kultury na našem jednání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Opět jsem svolal naše kolegy do sálu.

 

Opět tedy pro ty, kteří přicházejí. Budeme hlasovat o přerušení této interpelace do přítomnosti pana ministra. Není žádost o odhlášení.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 71 je přihlášeno 79 poslanců a poslankyň, pro 73, proti nikdo. Návrh na přerušení byl přijat. Konstatuji, že jsme tuto interpelaci přerušili do přítomnosti pana ministra.

 

A posuneme se dál, což je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Kobzy ve věci nominace do Rady vlády pro národnostní menšiny a její personální složení. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 650. Já zahajuji rozpravu, pan poslanec Kobza je přítomen, takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Pane premiére, dámy a pánové, dobrý den. K nominaci paní Eugenie Číhalové do Rady vlády pro národnostní menšiny jsem vznesl interpelaci, protože mě zajímalo, jak je možné, že v této radě je nominována dáma, která prezentuje své fotografie, kdy klade věnce na hrob nacistického generála Helmutha von Pannwitz a prezentuje tam fotografie Ivana Nikitiče Kononova, což byl plukovník wehrmachtu, který velel dobrovolnickému kozáckému pluku, který bojoval na straně nacistického Německa na území Sovětského svazu a Jugoslávie. K odpovědi na tuto interpelaci, za kterou děkuji, bych rád ještě věděl jednu věc - jestli tato dáma je nadále členkou Rady vlády pro národnostní menšiny, a také by mě velice zajímalo, jak je možné, že její aktivity, kde uctívá památku nacistických zločinců, byly opomenuty při výběrovém řízení. Já se domnívám, že přítomnost této dámy v tak vysoko postaveném orgánu je naprosto nepřijatelná, a myslím si, že by to mělo vyvolat daleko pečlivější zvažování všech členů podobných rad, protože není možné, aby lidi, kteří mají tyto vazby, byli členy rady vlády.

Děkuji za odpověď předem, pane premiére.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pan premiér bude v rozpravě odpovídat, takže prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP