(10.00 hodin)

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Já samozřejmě jsem o paní Číhalové neslyšel až do této interpelace. Já jenom chci konstatovat, že členy rady z řad zástupců jednotlivých národnostních menšin jmenuje v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. a) statutu rady vláda České republiky a to na základě návrhu sdružení příslušníků národnostních menšin. Většinou to vláda dostává v části programu vlády pro informaci, takže o tom ani nediskutujeme. Uvedený postup pro jmenování zástupců jednotlivých národnostních menšin je zakotven v § 6 odst. 4 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s výše uvedeným byla do rady navržena také paní Eugenie Číhalová, kterou jakožto zástupkyni ruské národnostní menšiny navrhly do rady jmenovat tři spolky příslušníků národnostních menšin. Konkrétně se jednalo o spolky Ruská tradice, z. s., Akademie národnostních menšin, z. s., a KULTURUS, z. s. Především pak spolek Ruská tradice je jedním z nejvýznamnějších spolků příslušníků ruské národnostní menšiny, jehož posláním je naplňování společného zájmu, kterým je rozvíjení kulturní a společenské činnosti ruské národnostní menšiny na základě kulturně-společenských tradic ruských emigračních spolků v Československu.

Já jsem si nechal pro vás, pane poslanče, zpracovat odborné stanovisko Vojenského historického ústavu Praha, které tady nechci číst, protože to je na dlouho. Pokud máte zájem, já bych vám ho předal. Z tohoto stanoviska Vojenského historického ústavu Praha tedy v závěru vyplývá, že připomínky obětí násilných deportací se konají za účasti zástupců ruských emigračních spolků z celé Evropy, ale i například rakouských politiků. V žádném případě nejde o akce, které by bylo možné označit jako neonacistické nebo nacismus propagující. Nejsou ani oslavou válečné činnosti kozáckých jednotek působících pod německým velením, ale řady nevinných obětí bipolárního rozdělení světa.

Pokud vám to takhle stačí? (Nestačí.) Nestačí, dobře. Ale můžu vám to dát? (Ano.) Já bych to tady teď četl, ale to je tak na půl hodiny. To se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předsedovi vlády České republiky Andreji Babišovi. Budeme pokračovat vystoupením pana poslance Kobzy. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Já bych si jenom dovolil krátce reagovat. Děkuji za stanovisko a za materiály, které si velice rád prostuduji. Já osobně chápu přítomnost této dámy v Radě pro národnostní menšiny jako varující precedent, protože při zohlednění stávající migrační vlny a stávající vlny, která se chystá, se úplně klidně může stát, že bojovníci Islámského státu a džihádisté se stanou také členy Rady pro národnostní menšiny, jestli to prověřování probíhá tímto laxním způsobem. A musím se přiznat, že kladení věnců na hrob nacistického generála mi nepřijde jako uctívání jeho obětí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kobzovi. Pan předseda vlády se chystá k doplňující odpovědi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Ne, pane poslanče, džihádisté určitě nehrozí, protože my nepřijímáme žádné migranty, ani nebudeme. Chci jenom říct, že na základě tohoto případu jsme přijali opatření, že každý, kdo je navržen paní Válkovou, je teď prolustrován, a jsem přesvědčen o tom, že se to nebude opakovat, pokud samozřejmě můžeme dohledat z nějakých veřejných materiálů, že je to nějaká kontroverzní osoba. Takže jsme se z toho poučili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Pan kolega Kobza je asi spokojen. Žádný návrh jsem neslyšel, že by navrhoval odmítnutí písemné odpovědi, takže procedurálně můžeme i tuto interpelaci na předsedu vlády už ukončit.

Tím nám zbývá poslední interpelace pana poslance Ivana Bartoše na ministryni financí a místopředsedkyni vlády Alenu Schillerovou ve věci Zprávy o finančních opravách EU prostředků v České republice. Pan předseda Bartoš se chystá. Podotýkám, pane předsedo, že paní místopředsedkyně vlády je řádně omluvená do 13 hodin. Takže máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já děkuji za nápovědu, dámy a pánové, pane předsedající. Já pouze zopakuji, my nějakým způsobem dovypořádáváme interpelaci, která se týká dokumentu Zpráva o finančních opravách EU prostředků v České republice. A jelikož je paní ministryně Schillerová řádně omluvena, jak zde zaznělo v úvodu a i teď od pana předsedajícího, tak bych chtěl požádat o hlasování o přerušení projednávání této interpelace do doby přítomnosti paní ministryně financí Schillerové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za procedurální návrh. Ještě než tak učiním, spustím gong, abychom případně přivolali kolegy z předsálí. A konstatuji, že došla omluva předsedovi Poslanecké sněmovny od pana poslance Dominika Feriho, a to do 13 hodin z pracovních důvodů.

 

Nyní tedy rozhodneme o přerušení projednávání této interpelace pana poslance Ivana Bartoše na ministryni financí a místopředsedkyni vlády Alenu Schillerovou do její přítomnosti.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 72, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 72 z přítomných 86 pro 74, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tuto interpelaci jsme tedy přerušili do přítomnosti paní místopředsedkyně vlády Aleny Schillerové.

 

Tím jsme vyčerpali pořad dnešních písemných interpelací. Protože ostatní body programu jsou plánovány až od 11 hodin, tak vám poděkuji. Konstatuji, že pro dnešní den, tedy pro dnešní čtvrtek, jsme ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců, a pokračovat budeme v 11 hodin pořadem naší schůze, a to bodem 280, činnost kontrolní Rady Grantové agentury, a dalšími body smluv ve druhém čtení.

Přerušuji schůzi do 11 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP