(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem jednání. Nyní bychom se měli věnovat pevně zařazenému bodu 167, poté bychom projednávali body z bloku druhých čtení a odpoledne bychom se věnovali bodu 292, což jsou ústní interpelace.

K omluvám, které už byly načteny, přibyly další. Pan poslanec Pour se omlouvá z dnešního jednání od 15 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se omlouvá od 11 hodin do 14 hodin z dnešního jednání z pracovních důvodů a pan poslanec František Navrkal se omlouvá z dnešního jednání od 9 hodin do 11 hodin také z pracovních důvodů.

Než přistoupíme k projednávání pevně zařazeného bodu, tak se ptám, zda je zájem o vystoupení s návrhem na změnu schváleného pořadu 39. schůze. Pan poslanec Veselý má zájem vystoupit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já vystupuji s návrhem na změnu pořadu schůze, a to konkrétně v bloku druhých čtení - smlouvy. Prosím o předřazení bodu, který je zařazen jako bod 177, sněmovní tisk 341, dohoda mezinárodní nadace EU - LAC. Je to dohoda mezi EU a Latinskou Amerikou. Je to návrh ze zahraničního výboru. Tady vystupuji jako předseda zahraničního výboru. Je to nekonfliktní návrh. Pro nás, pokud tu dohodu schválíme, to nebude znamenat žádnou legislativní zátěž, ale naopak nám to umožní vstoupit do dialogu mezi EU a Latinskou Amerikou, což je určitě náš zájem. Latinská Amerika je teď prudce se rozvíjející region a měli jsme tady zástupce nadace z Latinské Ameriky, kteří nás požádali, zda bychom nemohli urychlit ten proces. Takže tímto si dovoluji Sněmovnu požádat o předřazení tohoto bodu. Bude to opravdu nekonfliktní, velmi krátké. Takže věřím, že v tom nebude žádný velký problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Dále se přihlásil pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych navrhl následující změny pořadu schůze s odvoláním - a chtěl bych poprosit všechny o podporu - s odvoláním na včerejší dohodu na organizačním výboru, když jsme se dohodli, že příští úterý po sněmovních (senátních) vratkách budeme věnovat čas až do večera opozičním návrhům jednotlivých poslaneckých klubů. Vzhledem k tomu, že jsme projednali vlastně všechna třetí čtení, která šla projednat včera, tak nám vzniká určitý prostor zítra dopoledne.

A já bych chtěl z tohoto důvodu navrhnout, abychom po bodu číslo 14, což je poslanecký návrh zákona o NKÚ, je to druhé čtení, které nám tam padá vlastně jako první, je to rozšíření kompetencí NKÚ i o možnost kontrolovat Českou televizi, tak abychom po tomto bodě, po bodě číslo 14, zařadili bod číslo 21, sněmovní tisk 501, jedná se o vládní návrh zákona o oceňování majetku z dílny Ministerstva financí, je to první čtení. Dále bod číslo 22, tisk 572, vládní návrh zákona o implementaci daňových předpisů EU, rovněž první čtení. A potom bod číslo 23, sněmovní tisk 581, vládní návrh zákona o léčivech, také první čtení. A jako čtvrtý bod bod číslo 134, jedná se o poslanecký návrh Heleny Válkové a Marka Bendy a dalších, je to tisk 466, poslanecký návrh zákona o trestním řízení soudním.

Současně bych si dovolil zařadit do pořadu schůze nový bod. Je to rozpočet - je to na žádost pana ministra zemědělství - rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu, je to sněmovní tisk 653, a navrhuji jej pevně zařadit za bod číslo 200 do bloku bodů souvisejících s pořadem projednávání státního rozpočtu na rok 2020, které budeme projednávat ve středu 4. 12. Je to vlastně poslední tisk, který se týká státního rozpočtu, který zatím nebyl zařazen na rok 2020.

Děkuji za pozornost a za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo s návrhem na změnu pořadu schůze? Nehlásí. Takže budeme postupně hlasováním rozhodovat o tom, kterým z návrhů Poslanecká sněmovna vyhoví.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Veselého, o tom, aby sněmovní tisk 341, bod 177, byl zařazen jako první bod smluv dnes po pevně zařazeném bodu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 73, přihlášeno 136 poslanců, pro 111, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní jsou zde návrhy, které přednesl pan předseda Faltýnek. Jde o - jenom připomenu - pevné zařazení do pořadu schůze na pátek od devíti hodin nejprve bod číslo 14, sněmovní tisk 236, a poté body z bloku prvních čtení číslo 21, 22, 23 a 134. Pak je tam návrh na zařazení nového bodu, ale o tom bych nechal hlasovat zvlášť.

 

Ptám se, zda o těchto bodech, které jsem nyní četl, můžeme hlasovat dohromady - nebo si někdo přeje oddělené hlasování? Nepřeje, takže budeme hlasovat dohromady.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 74, přihlášeno 140 poslanců, pro 91, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu, abychom do programu schůze zařadili nový bod - sněmovní tisk 653. Nejprve prosím budeme hlasovat pouze o zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 75, přihlášeno 140 poslanců, pro 109, proti nikdo. Návrh byl přijat, nový bod jsme do programu schůze zařadili.

 

A nyní budeme hlasovat o tom, abychom tento sněmovní tisk 653 pevně zařadili za bod 200 do bloku bodů souvisejících s pořadem projednávání státního rozpočtu na rok 2020, kterým se budeme zabývat ve středu 4. 12.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 76, přihlášeno 140 poslanců, pro 114, proti nikdo. Také tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP