(11.20 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji moc. Vyřizuji tedy vzkaz od těchto starostů a starostek, kteří požádali dokonce vládu otevřeným dopisem o vyjmutí řeky z vodních cest určených pro splavnění. Důvody jsou zřejmé. Úpravy Berounky pro motorové lodě by podle nich zhoršily dopady na povodí a charakter krajiny kolem řeky, která si dosud uchovala přirozené koryto. Jezy nebo zdymadla, s nimiž se počítá v generelu splavnění, by také měly negativní vliv na říční živočichy, což uváděla již paní poslankyně Krutáková.

Dovolte, abych citovala pana starostu Filipa Kořínka z Černošic: Naše volání po tom, aby se řeka Berounka nesplavňovala, je v souladu s tím, co říká hlavní město Praha, co říká povodí, co říká Ministerstvo životního prostředí. Vlastně pouze Ministerstvo dopravy pracuje s tím, že v zákoně o vnitrozemské plavbě je Berounka vedena jako splavnitelná. Dále se také uvádí v dopise, že to je důvod, proč žádají vládu a budou žádat také nás, Parlament, tedy i vás, vážené poslankyně, vážení poslanci, kteří budete dnes o tom zákonu hlasovat, abychom Berounku vyškrtli z tohoto seznamu a Berounku zachránili. Dodává takto i pan starosta Filip Kořínek z Černošic.

Samozřejmě se k tomu vyjadřovali i tehdejší představitelé pražského magistrátu a tehdejší pražská radní pro životní prostředí Jana Plamínková se vyjádřila - cituji: "Varianta splavnění ve stávajícím řečišti zničí krásný proudní úsek řeky a oblíbené místo pro rekreaci Pražanů, které je zároveň i velkým trdlištěm ryb." Tolik paní Jana Plamínková. A ještě dodala: "Nechceme, aby z Berounky vznikl kanál. Máme krásné přírodní meandry a najednou bychom si je chtěli ničit? To nedává z protipovodňového hlediska vůbec žádný smysl."

Dovolte tedy, abych vás jménem všech starostů a starostek jak ze středních Čech, tak z Prahy požádala o to, abyste podpořili návrh tohoto zákona, tuto jednoduchou novelu, a to prosím v prvním čtení. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A protože jste se nehlásili písemně, ale všichni z místa, tak zopakuji pořadí řečníků. Nejprve s přednostním právem pan ministr Kremlík, potom poslanci Munzar, Bendl, Pávek, Feranec, v tomto pořadí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak jak tady padlo ze slov paní poslankyně Kovářové, stanoviska úředníků jsou k tomuto poslaneckému návrhu negativní. Já jsem to ještě předtím, než začalo projednávání tohoto bodu, probíral i s kolegou Richardem Brabcem z hlediska postoje a přístupu životního prostředí a ochrany životního prostředí. A tak jak jsem slyšel názory a argumenty svého kolegy, tak já jako ministr dopravy sděluji, že moje stanovisko k předloženému návrhu je neutrální.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Munzar, připraví se pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já bych v úvodu chtěl poděkovat za neutrální stanovisko pana ministra dopravy a za přímluvu pana ministra životního prostředí Richarda Brabce. Já jako středočeský poslanec samozřejmě podporuji, jsem jedním z předkladatelů této novely, protože každý, kdo tuto řeku alespoň trochu zná, tak ví, že je skutečnou perlou středních Čech a je také vyhledávanou řekou jako rekreační tok pro vodáky. Přesto už z dob minulého režimu je zařazena právě do seznamu významných dopravních vodních cest, a to zejména kdysi kvůli myšlence tehdejších inženýrů k využití k přepravě nějakých výrobků ze Škody Plzeň do Prahy.

Vzhledem k tomu, že je stále historicky zařazena do toho seznamu, objevují se neustále různé generely, studie, analýzy a podobně, které se snaží naplňovat toto splavnění, a to všechno stojí zbytečné peníze daňových poplatníků. Proto bych vás chtěl požádat, abyste podpořili tuto novelu. Paní kolegyně Kovářová prostřednictvím pana předsedajícího už tady vyjmenovala všechny ty obce. Některé z nich přijaly i usnesení zastupitelstva, která podporují vyjmutí Berounky z toho seznamu významných dopravních cest. Takže bych vás chtěl jako Středočech opravdu požádat o podporu toho návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bendl. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Já bych býval dal slovo panu ministrovi, nebo radši poslouchal ještě, co tomu řekne pan ministr životního prostředí, protože jsme spolu kdysi řešili trošku jiné téma, ale týkalo se to taky Berounky. Týkalo se to přehrady na Berounce, kde on silně, stejně jako já a řada představitelů obcí, říkal, že přehradu na Berounce nechceme. A tohle s tím dílem souvisí. Myslím, že bychom měli jít ruku v ruce se starosty a lidmi, kteří podél té Berounky bydlí a žijí tam, měli bychom jim vyjít vstříc i v téhle záležitosti. Chci silně říct, že velmi silně podporuji to, aby byly tyto úvahy už jednou provždy definitivně vyndány ze systému, protože to je zbytečné utrácení peněz. Šli bychom proti obcím a lidem, kteří v této oblasti žijí, a já s tím nesouhlasím. Respektive souhlasím s tím, aby tento návrh prošel.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je připravena paní poslankyně Valachová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Jenom velmi stručně. Podporuji tento návrh. Koneckonců jsem ho podepsala. A opravdu je třeba potvrdit to, co tady řekla kolegyně Kovářová. A starostové Středočeského kraje na to mají zcela jasný názor a myslím si, že bychom měli tento názor vyslyšet a návrh zákona schválit v prvním čtení. Já pro něj budu hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka pana poslance Adamce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Ano, děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem také jeden z těch, kteří připodepsali tento jednoduchý návrh zákona. Samozřejmě jsem tady zaslechl takové zajímavé názory. Úředníci nechtějí, abychom to jednou provždy ukončili. To chápu, protože úředníci mají samozřejmě rádi tuhle činnost, kterou dělají, a vymýšlejí projekty, které pak samozřejmě někdy snad by mohly být realizovány, ale většinou tomu tak není.

Takže já se přiznám, že mně jako politikovi - politikům, kteří mají zkušenosti s úřednickými aparáty, vadí to, že by úředníci měli rozhodovat takovou strategickou věc, jako je splavnění Berounky. A kdo znáte tu řeku, znáte to okolí, to území, tak bych doplnil: To není ani tak proti těm starostům, proti starostkám, proti těm obyvatelům, kteří tam žijí, proti návštěvníkům. Já bych řekl, že je to proti zdravému selskému rozumu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Kobzy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, ještě jednou příjemné dopoledne. Žiji v dolním Povltaví. V Černošicích jsem měl dlouhá léta chatu a znám dolní tok Berounky velmi dobře. Mám ho projetý buď na kole, nebo na koni. Je to jeden z nejkrásnějších koutů Čech a rozhodně stojí za to si ho zachovat. Protože splavněním té řeky nezískáme nic. Naopak sebereme něco našim dětem. A my v SPD podpoříme návrh, podpoříme zkrácení, podpoříme devadesátku, protože si myslíme, že to stojí za to. Uvažovat o nějakém průmyslovém využití nebo dopravním využití Berounky za cenu toho, že přijdeme o tento krásný kus země, protože ten charakter se samozřejmě úplně změní, je pro nás nepřijatelné. Takže ještě jednou, SPD podporuje tento návrh. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP