(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem se přihlásil pan ministr Brabec, poté vystoupí páni poslanci Feranec a Kupka. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, jestli se nemýlím, tak indiánské přísloví nebo rčení říká: zjistíš-li, že sedíš na mrtvém koni, tak sesedni. (Smích v plénu.) To bych vzkázal pracovníkům, kteří stále tenhleten projekt podporují. Protože on už je dávno mrtvý. Kdybychom hlasovali pro cokoliv jiného než nechat tu nádhernou Berounku v té podobě, jako dneska je, tak by nás Ota Pavel a mnozí jiní museli chodit strašit v noci. A já vůbec nevím, proč to někoho stále napadá, protože já myslím, že my z nás, kteří tu Berounku známe, a zjevně z vás takových lidí je tady spousta, tak prostě víme, že tenhleten projekt je už dávno mrtvý a možná žije někde v hlavě nějakých úředníků anebo zpracovatelů projektových dokumentací. Ale my jsme tady od toho, abychom dělali opravdu věci správně a pro naše děti. Takže určitě tento návrh podpořím. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl poděkovat panu ministrovi za tohle vyjádření a chtěl bych se zeptat, jestli náhodou úplně to samé neplatí pro kanál Dunaj-Odra-Labe. (Potlesk z pravé části jednacího sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Polanský s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl také poděkovat panu ministrovi životního prostředí za to, co tady bylo řečeno. A jenom velice stručně za Piráty naše stanovisko. Berounka v tom úseku, o kterém se bavíme, nikdy splavněna nebude, to si přiznejme. A za druhé, současný stav obyvatelům v okolí i nám působí samé komplikace. Pojďme to změnit. Piráti podpoří jak devadesátku, tak vlastně celý zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A v rozpravě nyní pan poslanec Feranec. Připraví se pan poslanec Kupka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jenom připomenutí. My jsme to už jednou schválili, že? Schválili jsme to v zákoně alkohol o vodácích, Senát nám to vrátil, přihodil tam cyklisty, my jsme to zamítli, a tím pádem jsme s vaničkou vylili Berounku, když to řeknu takhle. Teď se tento zákon vrací, čistě jenom Berounka. Ono to není úplně tak, že pokud bychom ho neschválili, tak že se tam začne stavět. To tak úplně není. Protože já si neumím představit, že by kdokoliv dneska odsouhlasil, aby byl posudek EIA a tak dále na stavbu na Berounce. Skutečně to tak nebude. Ale v čem tedy spočívá význam toho zákona z mého pohledu? Že se přestanou připravovat projekty do šuplíku, které nebudou nikdy zrealizovány. Nikdy zrealizovány. Takže ukončeme to, podpořme, aspoň tady to podpoříme, podpoříme to v devadesátce, a máme to jednou provždy vyřešené. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Martin Kupka, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, už více než deset let organizujeme a zapojujeme se každé jaro do vodáckého čištění Berounky. Já tu řeku znám velmi dobře, a jak tady zaznělo, je naprostý nesmysl, aby se splavňovala v dolním toku. Veřejný zájem je tady vyjádřen opakovaně vůlí starostů, vůlí lidí, kteří v tom území žijí. A každý, kdo tam přijde, potvrdí, že ten veřejný zájem je jenom vyjádřením zdravého selského rozumu, jak tady zaznělo.

To, o co běží, je zastavit zbytečné vyhazování peněz za nové a nové studie, nejrůznější prověřovací alternativy toho, co by tam mohlo být. A nejenom že samozřejmě tohle je zbytečné vyhazování peněz. Je to úplně zbytečné zneklidňování lidí, kteří v tom území žijí a znají tu Berounku tak, jak tam v tuhle chvíli teče už několik století, dokonce tisíciletí. Tak pevně doufám, že se podaří naplnit ten společný záměr, který tady zazněl. Nevyslyšíme návrhy úředníků, kteří milují nejrůznější studie ve skříních, ale upřednostníme zájem těch, kteří na té řece a v krajině kolem té řeky mají svůj životní zájem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Také oceňuji příspěvek Richarda Brabce. Myslím, že řekl všechno. Takže zkrátka Berounku si vzít nedáme a pojďme hlasovat a tu mrtvou herku zničit hlasováním.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě se někdo hlásí do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednání tohoto návrhu, protože nikdo nevznesl veto.

 

Já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 604 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 77: přihlášeno 150 poslanců, pro 128, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen a budeme pokračovat podrobnou rozpravou.

 

Já jen prosím pana zpravodaje, kterým je v tomto případě Martin Kolovratník, aby byl přítomen podrobné rozpravě a závěru jednání. Otevřel jsem podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy žádnou písemnou přihlášku nemám ani se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jany Krutákové, Věry Kovářové, Vojtěcha Munzara, Heleny Langšádlové, Lenky Kozlové, Přemysla Mališe, Mariana Jurečky, Petra Dolínka, Leo Luzara a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 604."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 78: přihlášeno 150 poslanců, pro 129, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím jeho projednávání. (Potlesk, neklid v jednacím sále.)

 

Mezitím další informace k omluvám. Pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček bere zpět svoji omluvu a je přítomen, jak vidíme, a pan předseda Marek Výborný se omlouvá od 11 hodin do konce jednacího dne z dnešního jednání z rodinných důvodů.

Paní poslankyně Richterová k hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já bych jenom pro zápis ráda uvedla, že jsem hlasovala pro, a na sjetině mám zdržel se. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Nyní se budeme věnovat bodu číslo

 

177.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o založení mezinárodní
nadace EU - LAC podepsaná v Bruselu dne 7. listopadu 2018
/sněmovní tisk 341/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ministr zahraničí není přítomen, nemám zde pověření jiného člena vlády, který by ho mohl zastoupit. Nemůžeme projednávat tento bod.

 

Otevírám bod číslo

 

169.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Kambodžského království o leteckých službách
/sněmovní tisk 252/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr dopravy Vladimír Kremlík. (Není přítomen v sále.) Pan ministr zde před chvílí byl přítomen. Pokud je v předsálí, tak prosím, aby přišel. (Ministr vchází do sálu.) Pan ministr je tady, takže ho ještě jednou prosím, aby se ujal slova.***
Přihlásit/registrovat se do ISP