(11.10 hodin)
(pokračuje Fiala)

Další omluvy, se kterými vás seznámím: paní poslankyně Věra Adámková se omlouvá od 11.15 do 18 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Pošvář od 11.00 do 11.15 z pracovních důvodů a od 11.50 do 13 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Aleš Juchelka. (V sále je velký hluk.)

 

V souladu s odhlasovaným schváleným programem schůze se nejprve před blokem smluv budeme věnovat bodu

 

167.
Návrh poslanců Jany Krutákové, Věry Kovářové, Vojtěcha Munzara,
Heleny Langšádlové, Lenky Kozlové, Přemysla Mališe, Mariana Jurečky,
Petra Dolínka, Leo Luzara a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 604/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Dámy a pánové, prosím o klid! Prosím sněmovnu o klid, abychom se mohli věnovat projednání tohoto bodu

Upozorňuji také všechny přítomné, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Stanovisko vlády je doručeno jako sněmovní tisk 604/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Jana Krutáková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás krátce seznámila s návrhem novely zákona o vnitrozemské plavbě, se sněmovním tiskem 604, kde se jedná o vyjmutí části toku řeky Berounky ze seznamu využitelných dopravně významných cest.

Návrh novely byl již předložen formou pozměňovacího návrhu v rámci takzvané vodácké novely tohoto zákona. I když byl po projednání Sněmovnou schválen, jako celek tento zákon po vrácení Senátem neprošel. Proto jsme znovu navrhli tuto samostatnou novelu, která byla podpořena všemi politickými stranami ve Sněmovně. Shoda na tomto návrhu trvá.

Technicky bych vás chtěla seznámit ještě s tím, co tento návrh obsahuje. Jedná se o vyjmutí části toku Berounky z dopravně významných cest od kilometru 37, tedy zhruba od obce Liblín po přístav v Radotíně. Město Praha, starostové i obyvatelé obcí z povodí Berounky vyžadují toto vyjmutí již od roku 2015, kdy bylo vysloveno společné nesouhlasné stanovisko dotčených obcí. (Odmlka pro silný hluk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážená paní poslankyně, rozumím tomu, že nechcete pokračovat, protože se tu pokračovat nedá. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou vás prosím o to, abyste se ztišili, abychom slyšeli, co nám paní navrhovatelka říká. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji. Tento investiční záměr splavnění by vyžadoval rozsáhlé úpravy koryta řeky, vybudování několika vodních stupňů a rovněž tak není prokázána ekonomická výnosnost tohoto záměru. Naproti tomu by došlo k nevratnému zásahu do cenného přírodního charakteru krajiny v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, Český kras, přírodních rezervací Karlštejn, Koda a Tetínské skály. Nelze také opomenout negativní dopad na životní podmínky obyvatel v této lokalitě. Tímto návrhem novely zákona upřednostňujeme zachování krajiny podél řeky a přírodního dědictví nad možností splavnit řeku pro větší lodě, jejichž přínos není adekvátní vzhledem k tomu, jakou škodu by mohl napáchat v krajině.

Vzhledem k tomu, že jde o jednoduchou novelu, která byla již projednána jako pozměňovací návrh a schválena jako pozměňovací návrh, navrhuji, aby tato novela byla schválena již v prvním čtení podle § 90 jednacího řádu Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni Krutákové, která uvedla předložený návrh za navrhovatele, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo. Já z pozice zpravodaje budu k tomuto návrhu velmi stručný. Moje stanovisko je negativní, odmítám ten návrh. Vysvětlení je jednoduché. Při přípravě podkladů jsem komunikoval s tím, koho se to týká asi nejvíce z pohledu státní správy a investorských organizací, a tím je Ředitelství vodních cest, konkrétně pan ředitel Fojtů. On mě - formuloval to jako prosbu - prosil, nebo žádal o to, aby Sněmovna nebyla takto ukvapená v této věci.

Zdůvodnění je jednoduché. Pan ředitel Fojtů ví, že volání mikroregionu, resp. obcí, kterých se dotčený úsek řeky týká, je v tomto duchu, tak jak byl poslanecký návrh předložen, ale řekl také jednu důležitou věc, že právě po dohodě se zastoupenými obcemi Ředitelství vodních cest zpracovává velmi detailní a pečlivou studii, která by měla na všechny aspekty odpovědět. Měla by zmapovat to území, měla by říci, jaký je turistický potenciál, jaký je ekonomický potenciál daného úseku ať už po splavnění, nebo v případě, že by ta řeka nikdy splavněna nebyla. Taková je dohoda toho regionu s Ředitelstvím vodních cest. A ta studie, ten materiál, má být hotová do konce tohoto roku, takže Ředitelství vodních cest prosilo, ať se teď neukvapujeme, ať počkáme na ten materiál, který byl po vzájemné dohodě obou stran zadán, je připravován, probíhá, utrácejí se za to peníze, tak ať tedy počkáme s tím rozhodnutím na to, jaký bude výsledek.

Já teď nechci být nekolegiální, nebudu ze své pozice dávat nějaké veto na tu takzvanou devadesátku, ale za sebe říkám, že budu proti a nesouhlasím s tímto návrhem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Pořadí v obecné rozpravě bude následující: paní poslankyně Kovářová jako zastupující předsedkyně klubu s přednostním právem, poté pan ministr s přednostním právem, pak páni poslanci Munzar a Bendl. To jsou v tuto chvíli přihlášení do rozpravy. Paní poslankyně Kovářová - prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych jako jedna z předkladatelek a jedna z obyvatelek, která bydlí v okolí Berounky, vám vyřídila vzkaz od starostů, kteří mají své obce kolem Berounky, jako jsou třeba Černošice, Dobřichovice, Všenory, Hlásná Třebaň, dokonce Karlštejn, Řevnice, Tetín a Zadní Třebaň, a také samozřejmě od starostů, kteří jsou ne ve Středočeském kraji, ale v Praze, například za starostu Radotína, Lipenců, Velké Chuchle, Prahy 12 a dalších. Ten vzkaz zní následovně, a byl doručen také vládě... (Odmlka pro silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, znovu vás žádám o klid. Pokud nenastane, musím v souladu s jednacím řádem jmenovat jednotlivé poslankyně a poslance, kteří neumožňují projednávání tohoto bodu. Nechci to dělat, prosím, abyste se ztišili. Paní poslankyně, pokračujte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP