(17.00 hodin)
(pokračuje Kremlík)

Pro úsek Praha-Bubny - Praha-Výstaviště byl schválen záměr projektu. Současně bylo vydáno nepravomocné územní rozhodnutí, jehož nabytí právní moci se předpokládá ještě do konce letošního roku, tzn. do konce roku 2019.

Pro úsek Praha-Výstaviště - Praha-Veleslavín byl schválen záměr projektu a probíhá geotechnické řešení tunelového průchodu mezi stanicemi Praha-Dejvice a Praha-Veleslavín.

Pro úsek Praha-Veleslavín - Praha-Letiště Václava Havla bude zahájeno zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Současně probíhá intenzivní spolupráce s hlavním městem Prahou se zaměřením na řešení parkovišť P+R a architektonická soutěž na řešení jednotlivých stanic. Pro zaokruhování dráhy na Letiště Václava Havla Praha probíhá zpracování technicko-ekonomické studie.

V úseku Praha-Ruzyně - Kladno se dokončuje zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Řešena je zejména problematika mimoúrovňového křížení v Jenči. V úseku Kladno - Kladno-Ostrovec již bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

Předpoklad dokončení spojení mezi Prahou-Veleslavínem a Letištěm Václava Havla i Kladnem je rok 2028. Dokončení úseku Praha-Výstaviště - Praha-Veleslavín se předpokládá roku 2029.

Tady vidíte, vážený pane poslanče, že i v oblasti železnice pracujeme intenzivně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: No, 2028, to už možná budu mít fousatý děti, teď chodí na základní školu - protože těchto odpovědí už jsem slyšel hodně, ale nemůžu než vám věřit. A jenom se chci ujistit. Spojení Kladno - Letiště Ruzyně je toho součástí? Protože vím, že pan primátor se na vás obracel a že se mu nějak příliš odpovědi nedostalo, tak třeba využijme tohoto prostoru. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Ano, je toho součástí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to bylo rychlé a jasné. A nyní prosím pana poslance Kotena, který bude interpelovat pana ministra Havlíčka ve věci hmotných rezerv. Připraví se pan poslanec Farský.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý podvečer, vážený pane ministře, vážený pane předsedající, dámy a pánové, Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje postupně rozprodat základní kovy z hmotných rezerv státu. Využití těchto kovů v případě krize a zhroucení distribučních kanálů těchto komodit je pro zbrojní průmysl klíčové pro zajištění bezpečnosti České republiky. Pochybuji, že Armáda České republiky s tímto krokem souhlasí, a zároveň je velmi naivní si myslet, že v případě krize nám některý ze sousedních států bude tyto kovy dodávat. Je jasné, že tržní cena takových nákupů bude několikanásobně vyšší.

V minulosti už došlo u hmotných státních rezerv k tzv. výhodnému uskladnění pohonných hmot u firmy Victoria Group v německém Kraillingu. Tehdy bylo argumentováno úsporou za uskladnění v Německu. Ovšem po krachu této firmy se český stát ke svým zásobám několik let nemohl dostat. A navíc pohonné hmoty někdo ze skladu částečně rozkradl. Účet za tento experiment byl téměř půl miliardy korun! Částečně za zpětnou přepravu, částečně za chybějící pohonné hmoty a u zbytku jejich vyčištění. Dále za soudní výlohy a další příslušenství. Ovšem pointou tohoto příběhu je vskutku nečekaný konec a dohoda s nástupnickou společností Victoria Group, tedy Krailling Oils Development. Vlastníkem této společnosti je totiž Tomáš Pitr, v minulosti odsouzený za podvody. Nečeká nás tedy s prodejem našich strategických surovin podobně výhodný konec? Cena kovů na burzách má totiž poslední měsíc klesající tendenci. To už bychom mohli s nadsázkou říct, že pro doplnění příjmové části rozpočtu také ve výprodeji nabídneme např. Úřad vlády nebo budovu Poslanecké sněmovny.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana ministra o reakci.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážení páni poslanci. Paní poslankyně, děkuji za dotaz.

Co se týká ropy, Victoria Group atd., já se k tomu nechci vyjadřovat, protože to proběhlo v minulosti. V zásadě ale asi máte pravdu v tom, že tam to nebylo úplně v pořádku, o tom myslím žádná není. A mimo jiné i to je důvod, proč bychom měli se státními hmotnými rezervami pracovat trochu jinak než v minulosti. Nikoliv pouze účetně, nikoliv pouze úředně, ale principiálně se za prvé podívat na to, co budeme potřebovat, a za další to, co nepotřebujeme, prodat, a to, co potřebujeme, dokoupit. O tom musí být diskuse nikoliv pouze na úrovni Ministerstva průmyslu a obchodu. My jsme v dobrém slova smyslu pouze správci, ale spravujeme tam pouze dvě položky, a to je položka ropy a položka kovů. Podotýkám, nikoliv vzácných kovů, to s tím nemá vůbec co společného, jsou to kovy, které tam jsou od doby studené války, jsou tam v 70. letech nakupovány, v 80. letech, později ještě nakupovány. Na celé řadě z nich je ještě dneska SSSR, jak byly nakoupeny. Čímž nedegraduji to, že tam ty kovy v nějaké době nějaký význam měly. V dnešní době tam nemají význam žádný. To není o tom, že bychom si je tam dávali proto, že bychom na nich chtěli udržovat nějakou cenu ve smyslu toho, že tam chceme něco zhodnocovat či spekulovat. Všechny zásoby v hmotných rezervách mají jeden jediný důvod - a to je použít je v případě nepředvídatelné situace, krize atd.

My jsme si vyhodnotili, nikoliv pouze my, ale už několik mých předchůdců, že kovy smysl nedávají. Z toho průmyslového úhlu pohledu absolutně ne, z vojenského úhlu pohledu naprosto minimální, ale o tom budeme diskutovat teď na Bezpečnostní radě státu. Nicméně v danou chvíli spíše s nadhledem řešme to, co budeme případně potřebovat jiného, moderního ve státních hmotných rezervách, mobilizační věci, potraviny. Za průmysl říkáme, že kovy tohoto charakteru nikoliv. Není vyloučeno, že tam můžeme diskutovat nad tantalem, že tam můžeme diskutovat nad lithiem atd., pokud to třeba bude mít nějaký smysl, a to už jsou moderní kovy, které v současné době nějaký smysl mohou mít. Doba studené války je pryč a představa, že z nich budeme vytvářet děla do tanků nebo něco podobného... Skutečně, nejenom že to nikdy nenastalo, ale v dané chvíli by to ani nedávalo vůbec žádný smysl.

Opakovaně ale říkám, diskutujme nad tím, co tam může být zajímavého a co bude platné 21. století. Právě proto, aby nenastalo to, co nastalo třeba s tou Victoria. Tak se na to díváme a nebojíme se tu inventuru udělat. Zatím před námi skutečně ta inventura probíhala pouze na té účetní úrovni a nikdo se neodvažoval takřka říznout, když to zjednoduším, do státních hmotných rezerv ve smyslu té struktury, která tam je. A to, my tvrdíme, skončilo. A musíme se na to dívat skutečně z úhlu pohledu, co fakticky potřebujeme, a nikoliv to, co možná bylo třeba před 20, 30, 40 lety. Prostě žijeme v jiné době.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Já bych jenom trošičku reagoval ohledně těch věcí, jestli to budeme potřebovat, nebo nebudeme potřebovat. My to bohužel nevíme. V případě, že by byla např. nějaká krize ohledně výpadku proudu, potřebovali bychom materiál na transformátory, měď na vinutí transformátorů atd. Já jsem si zjišťoval, jak je to v okolních státech. Zjišťoval jsem si např. Polsko, jak má řešeny hmotné rezervy. Ti se kovů nezbavují, nicméně ještě jako další věc mají alokovány oproti nám, my to nemáme, mají alokovány zdravotnické potřeby, mají alokována antibiotika, očkovací vakcíny atd. Mají to alokováno u distributorů s tím, že ten distributor vždycky použije tu část, která má nejstarší šarži, pro distribuci potom lékárnám.

Myslím si, že by chtělo se opravdu inspirovat sousedními státy a nějakým takovým způsobem s tím naložit v našich hmotných rezervách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr bude reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Ano, v tom lze určitě souhlasit. Třeba ten model, co jste říkal. Nicméně i u nás máme některé ty zdravotní prostředky. Ten model, co jste říkal, ve smyslu toho, že něco může být u distributorů, ten je celkem logický. Normálně skutečně některé země to aplikují. Ale naše ministerstvo, které má v gesci průmysl, tak po všech detailních diskusích, i těch předcházejících, tedy vedení toho resortu zkonstatovalo, že skutečně ty kovy v současné sestavě, znovu říkám v té současné sestavě, tam ten smysl nedávají. Takže to potom raději dejme do něčeho, třeba do těch léků. Ale nemusí to být jenom jedna ku jedné, spíš se dívejme, co fakticky potřebujeme. Jinak není problém o tom kdykoli diskutovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní bude pan poslanec Farský interpelovat paní ministryni Benešovou ve věci nezákonných exekucí. Připraví se paní poslankyně Maříková. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP