(17.20 hodin)

 

Poslankyně Monika Jarošová: Vážený pane ministře, z našich médií jsem se dozvěděla zprávu, že předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie, uznávaný psychiatr a soudní znalec v oboru psychiatrie MUDr. Jaroslav Matýs, rezignoval na svou funkci v čele této asociace. Nestalo se to však na základě jeho neodbornosti nebo neschopnosti zvládat svou funkci, ale na základě tlaků, včetně tlaku z Ministerstva zdravotnictví, po zveřejnění jeho rozhovoru ze dne 26. 9. na info.cz. Pan doktor se zde vyjádřil k ekologické aktivistce Gretě Thunbergové po jejím vystoupení na půdě OSN, kdy popsal možné příčiny jejího emočně nezvládnutého představení a bez příkrasu okomentoval. Udělal to jako odborník se znalostí věcí a zkušeností z letité praxe s tzv. Aspergerovým syndromem. Pan doktor údajně rezignoval sám. Umím si však představit, co jeho rozhodnutí předcházelo.

Pokud se budeme vracet k praxi, kdy se budou odstraňovat odborníci jen na základě jejich mediálních výstupů, ve kterých konstatují holý medicínský fakt, pak žijeme opět v totalitě. Ne však nastolené jedinou vládnoucí stranou, ale ekologickými ekoteroristy a jim podobnými aktivisty. A je jedno, zda hájí LGBT komunitu, či práva nelegálních migrantů. Jejich metody nátlaku a dehonestací jsou shodné. Pan doktor konstatoval jen to, co si myslí podstatná část psychiatrických odborníků. Bohužel většina z nich si nedovolí prezentovat je takto veřejně, asi vědí proč. Stačí jim odstrašující případ MUDr. Matýse.

Vážený pane ministře, žádám vás tímto, abyste se svou osobou postavil za pana doktora. Vyšlete tím jasný signál, že obsazování významných postů u nás neovlivní žádná lobby, ale jen kvalifikovanost a vysoká odbornost. A ráda bych také znala váš osobní názor na tuto kauzu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, vážená paní poslankyně, toto je samozřejmě velmi citlivá kauza, vnímám ty různé názory na danou věc. Na druhou stranu je třeba říci, aspoň tedy z mého pohledu, tady nešlo vůbec o Gretu Thunberg nebo klimatický summit nebo cokoli s tímto spojené, ani mě nekontaktovali klimatičtí aktivisti. Pan MUDr. Matýs, byť samozřejmě si jeho odbornosti vážím, a toho, co udělal pro českou dorostovou psychiatrii, to skutečně není nikterak, že bych to chtěl znevažovat, se vyjádřil z mého pohledu poměrně nešťastně obecně o lidech s poruchou autistického spektra. My se teď aktuálně na ministerstvu velmi cíleně snažíme podporovat péči o duševně nemocné, péči psychiatrickou. A jeden z klíčových faktorů je tzv. destigmatizace. Zkrátka není správně, pokud stigmatizujeme lidi s duševní chorobou. Neměla by to dělat obecně média, neměli by to dělat ani odborníci. A tady skutečně ty výroky pana MUDr. Matýse byly poměrně významně stigmatizující a dehonestující ve vztahu k dětem s poruchou autistického spektra. A skutečně to nemá nic společného s Gretou Thunberg, to nebylo vůbec to gros toho problému nebo té debaty.

Na mě se začaly obracet rodičovské organizace, individuálně rodiče dětí s poruchou autistického spektra, psali dopisy, byl tady otevřený dopis, který zaslali na ministerstvo, i s odborníky. Skutečně ty výroky pana doktora vyvolaly poměrně velkou debatu i mezi samotnými odborníky psychiatry v rámci odborné společnosti. Takže určitě to nebyl nějaký nátlak ze strany Ministerstva zdravotnictví. Já jsem samozřejmě ty výroky zaznamenal a požádal jsem Psychiatrickou společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně o nějaké projednání a zaujetí stanoviska celé odborné společnosti k těmto výrokům, k tomuto postoji. Bylo to velmi korektní z mého pohledu i ze strany Ministerstva zdravotnictví. Chtěli jsme toto řešit, protože skutečně se na nás obraceli rodiče přímo těch dětí, poměrně pobouření, a to nebyli žádní fanatičtí aktivisté, to byli skutečně rodiče. A následně pan MUDr. Matýs z vlastního rozhodnutí rezignoval na všechny své funkce. Ale ze strany ministerstva to bylo pouze o tom, že jsme požádali o nějaké stanovisko odbornou společnost. Takže zjevně tam zkrátka ty názory byly různé.

To nikterak nezpochybňuje roli pana Matýse vůbec v jeho kariéře, a jak říkám, nějakém přínosu pro dětskou dorostovou psychiatrii, ale tyto výroky vyvolaly velké debaty jak v laické rodičovské veřejnosti, odborné a pravděpodobně i v rámci té odborné společnosti psychiatrické a pan doktor se nakonec tedy rozhodl rezignovat. Já k tomu asi nemám nic co říci. Nemyslím si, že to je tak, že bychom někoho odvolávali nebo na základě jeho názorů, ale stále je to odborník, je to psychiatr a musí být schopen obhájit svoje odborné názory. A je otázkou, jestli byl schopen je obhájit v rámci odborné komunity. Možná že nikoliv. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o položení doplňujícího dotazu. Prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji. Pane ministře, to odvolání přišlo krátce po jeho rozhovoru na info.cz. Já si myslím, že to s Gretou souvisí. Ne třeba stoprocentně, určitě tam byly i tlaky rodiny, ale souvisí to s Gretou. A mně to přijde jako velmi nešťastné už jenom proto, že si vlastně tento uznávaný psychiatr dovolil vyjádřit svůj odborný názor a dovolil si pojmenovat projevy nemoci a její specifika. A ne každému to sedělo. Ale prostě to pojmenoval, byla to jeho práce. A bohužel narazil na v té době ostře sledovanou Gretu a píchl do vosího hnízda. A já pevně doufám, že se jednalo o ojedinělý exces a do budoucna se nebude muset nikdo z nás bát vyjádřit svůj názor, aby mu nehrozila ztráta práce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana ministra o odpověď na tento doplňující dotaz.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Určitě nikoliv. Není to o tom, že se někdo má bát vyjádřit svůj názor, ale pokud někdo vystupuje jako odborník a má nějaký odborný názor, tak ten názor si musí obhájit v rámci nějaké odborné veřejnosti. A tady skutečně názor odborníků, dalších psychiatrů, na ty výroky byl velmi kritický. Je otázka, jak probíhala debata uvnitř té odborné komunity, pravděpodobně další kolegové psychiatři zkrátka na to měli jiný názor. A pan MUDr. Matýs to vyhodnotil, že prostě jeho názor v tomto směru se možná neshoduje s názorem celé psychiatrické společnosti, a rezignoval. Tak to zkrátka asi je i v nějakých vědeckých kruzích. Každý, kdo se takto vyjadřuje, musí pak být schopen se obhájit. A já nevím, jak tam ta debata probíhala. My jsme pouze jako Ministerstvo zdravotnictví požádali o zaujetí stanoviska odborné společnosti a následně tedy proběhla ona rezignace. Nic víc k tomu nemůžu říct. Nevím, jak ta debata probíhala na té odborné úrovni v rámci odborné komunity. A samozřejmě je to tak, jak to je, já myslím, že nikdo pana Matýse neodvolával, rozhodl se sám. To je asi všechno, co k tomu mohu říct.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Válka, který bude interpelovat pana ministra Kremlíka ve věci elektrifikace tratě Brno - Moravský Krumlov - Hrušovany nad Jevišovkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já moc děkuji, pane předsedající. Čas běží. Ta trať, o které se chci stručně bavit, z Brna přes Moravský Krumlov, Hrušovany nad Jevišovkou do Vídně bývala za Rakouska-Uherska jednou z nejfrekventovanějších tratí, bylo to přímé spojení mezi Prahou a Vídní. Ta trať postupně v posledních desítkách let nabývá na svém významu ne proto, že by o ni nebyl zájem z pohledu pasažérů, ale prostě proto, že postupně vypadávají jednotlivé úseky, vypadávají zastávky, a je to oblast České republiky, jižní Moravy nebo hranice dvou krajů, kde je velmi obtížná obslužnost cestou autobusu, je tam veliká obora, přes kterou se nedá jezdit. To znamená, že je tam řada omezení a železniční spojení je jedno z nejlepších, nejvýhodnějších a nejrychlejších.***
Přihlásit/registrovat se do ISP