(Schůze zahájena ve 14.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 40. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás právě všechny odhlásil a poprosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Všechny vás prosím o klid v sále a prosím vás, abyste zaujali svá místa.

 

Rád bych přednesl návrh, na kterém se dnes jednomyslně usneslo grémium Poslanecké sněmovny, a to, abychom si minutou ticha připomněli památku našeho vzácného kolegy, pana předsedy Senátu, Jaroslava Kubery. Prosím, povstaňte. (Všichni přítomní povstávají a minutou ticha uctívají památku zesnulého senátora Jaroslava Kubery.)

Děkuji.

 

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 40. schůze dne 9. ledna tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze.

 

Navrhuji, abychom určili poslance Miroslava Kalouska a poslance Petra Vránu. Ptám se, zda je zde nějaký jiný návrh na osoby ověřovatelů. Nikoho nevidím, budeme tedy o tomto přeloženém návrhu hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno 157, pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 40. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Miroslava Kalouska a Petra Vránu.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Jiří Běhounek - zdravotní důvody, Eva Fialová - zdravotní důvody, Petr Gazdík od 14 do 17 hodin - pracovní důvody, Radek Holomčík od 14 hodin - zdravotní důvody, Patrik Nacher od 17 hodin - rodinné důvody, Jana Pastuchová od 14 do 14.30 hodin - rodinné důvody, Petr Pávek od 14.30 do 16.30 hodin - zdravotní důvody, Lubomír Volný od 14 do 15 hodin - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - pracovní důvody, Vladimír Kremlík od 14 hodin - bez udání důvodu, Jana Maláčová - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček od 14 do 17 hodin z pracovních důvodů. Dodatečně jsem ještě obdržel omluvu paní ministryně Schillerové z dnešního jednání z důvodu zahraniční cesty.

Nyní veselejší zpráva. Dnes 21. 1. slaví narozeniny naše kolegyně Olga Richterová. Všechno nejlepší! (Potlesk.)

A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 40. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Grémium navrhuje:

1. zařadit nový bod - Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2020, sněmovní dokument 4100, a zařadit jej pevně na čtvrtek 23. 1. jako první bod po písemných interpelacích;

2. vyřadit bod 281 návrhu pořadu, sněmovní tisk 698 - Zpráva o životním prostředí v České republice 2018;

3. zařadit jako první body v bloku zákony druhého čtení bod 10, sněmovní tisk 555 - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dále je to bod 12, sněmovní tisk 582 - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;

4. předřadit v bloku zákonů, prvé čtení, bod 20 návrhu pořadu, sněmovní tisk 658 - Vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb, prvé čtení, za bod 16 návrhu pořadu, a dále bod 181 návrhu pořadu, sněmovní tisk 663 - Návrh poslanců Heleny Válkové, Olgy Richterové, Marka Výborného, Romana Sklenáka, Zdeňka Ondráčka, Heleny Langšádlové, Martina Baxy, Věry Kovářové, Jany Levové a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, prvé čtení podle § 90 odst. 2, za bod 44 návrhu pořadu a zároveň jej zařadit pevně na středu 29. 1. jako první bod ve 14.30 hodin;

5. pevně zařadit bod 288 - Závěrečná zpráva vyšetřovací komise k OKD, sněmovní dokument 3516, na čtvrtek 30. 1. jako první bod po písemných interpelacích; dále bod 68, sněmovní tisk 665 - Návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy, Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského, Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, prvé čtení podle § 90 odst. 2; a bod 69 návrhu pořadu, sněmovní tisk 666 - Návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy, Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského, Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, prvé čtení podle § 90 odst. 2 - tyto body zařadit pevně na středu 12. 2. jako první body po případných bodech z bloku třetího čtení.

To je z mé strany, z grémia, vše. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP