(14.40 hodin)

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem tady návrhem pana poslance Ondráčka byl motivován k tomu, abych přednesl ještě jeden návrh, protože té tzv. kauzy těhotné vražedkyně se týkají dva tisky. Myslím si, že by nebylo praktické, kdyby se projednávaly odděleně, protože v tu chvíli by nám tady jeden z nich zůstal viset, zatímco ten druhý by byl projednán a pak bychom ho buďto stahovali, nebo ho tady zbytečně táhli v tom batohu neprojednaných tisků za sebou.

A tak bych chtěl navrhnout, aby sněmovní tisk č. 551, bod 162 schůze - a teď to bude malinko složitější konstrukce, ale s panem předsedou jsem ji předběžně konzultoval - aby v případě, že bude zařazen bod 178 pevně, se hlasovalo o pevném zařazení, po tomto bodu, bodu 162. Jinak lidsky řečeno, pokud bude prohlasováno pevné zařazení na jeden z těch tří termínů, které pan poslanec Ondráček tady navrhl, u tisku 657, tak v ten moment se bude hlasovat o pevném zařazení i bodu 162 po tomto bodu 178. Pokud nebude žádný z těch termínů, který tady byl navržen, žádná z těch variant, tak nebude hlasováno ani o pevném zařazení bodu 162. Takže pokud budou projednávány pevně zařazené, budou projednávány u sebe. To je gros tohoto návrhu.

Děkuji za podporu, abychom mohli tu debatu ke stejnému tématu tady u těchto dvou tisků sloučit a absolvovat ji jenom jednou a nemuseli se k ní vracet na dalších schůzích. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Návrh je hlasovatelný. V případě, že by nebyl schválen ani jeden z návrhů pana poslance Ondráčka, nebudeme hlasovat ani o vašem návrhu. Tak.

Další k pořadu schůze - paní předsedkyně Pekarová Adamová, poté pan předseda Bartošek a to by mělo být v tuto chvíli vše k pořadu schůze.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážené dámy, vážení pánové, také vás zdravím v novém roce a přeji vám v něm vše dobré.

Dovolím si na úvod své žádosti o zařazení nového bodu na program této schůze připomenout, co je náplní agend zmocněnce vlády pro lidská práva. Zmocněnec má v gesci agendy lidských práv, romské menšiny, národnostních menšin, neziskových organizací, zdravotně postižených, sociálního začleňování a rovnosti žen a mužů. Určitě se všichni shodneme na tom, že pro výkon takovéto funkce je nutný zejména vysoký morální kredit, stejně tak jako se shodujeme na tom, že takovýto kredit žádáme od veřejného ochránce práv či veřejné ochránkyně práv a ombudsmana. A jak jsme v minulých týdnech a dnech byli svědky, tak bohužel tedy jedna z kandidátek nevyhovovala tomuto přísnému kritériu, a nevidím tedy důvod toho, proč by v tu chvíli ale měla vyhovovat kritériím, která jsou vlastně stejná pro výkon funkce zmocněnce vlády pro lidská práva.

Můžeme si tady společně říci, že nám to vlastně může být jako poslancům jedno, že je to zodpovědností vlády a že se budeme řídit, nebo že platí rčení "jaká matka, taká Katka". Ale v tomto směru si dovolím tvrdit, že pokud se k tomu vláda postavila takovým způsobem, jakým se postavila, byť třeba ministři za sociální demokracii už v několika předchozích dnech se nechali slyšet, že i pro ně ten morální kredit současné zmocněnkyně vlády pro lidská práva, paní Heleny Válkové, není dostačující, tak já nemohu souhlasit s tím, že jsme vyčerpali veškeré možnosti, jak tvrdí pan předseda ČSSD Hamáček. Já se domnívám, že možnosti tu stále existují, a proto vás žádám o zařazení nového bodu na naši schůzi, a to ve dvou alternativách. Buď dnes jako první bod, anebo pokud z jakéhokoliv důvodu chcete upřednostnit všechny body, které už na dnešním programu máme, tak jako bod na čtvrteční jednání, bod první po písemných interpelacích, tak abychom zařadili bod, který by se jmenoval Zmocněnec vlády pro lidská práva. Myslím si, že bychom jako Sněmovna neměli strčit hlavu do písku před tím, kdo tyto funkce zastává, a měli bychom se postavit na rozdíl od vlády k tomu čelem natolik, že tedy vyslovíme svůj jasný názor, zda má naši důvěru a veškerou naši podporu současná paní zmocněnkyně.

Já si dovolím tedy navrhnout usnesení, které bychom mohli přijmout k této věci, totiž že právě nepodporujeme paní profesorku Helenu Válkovou na postu zmocněnkyně vlády pro lidská práva, že vyzýváme vládu, aby na svém nejbližším jednání paní Helenu Válkovou odvolala z této funkce, a žádáme ji, aby bez zbytečného odkladu jmenovala nového zmocněnce vlády pro lidská práva. Žádáme také předsedu vlády, aby na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny bez zbytečného odkladu podal informaci o postupu výběru nového zmocněnce vlády pro lidská práva. Už čtyři lidé opustili ať už Radu vlády pro romskou menšinu nebo Radu vlády pro lidská práva, ať už to byl pan Kroupa, pan Němeček nebo Smekal či naposledy včera paní Kettnerová. Pověst této funkce tedy už utrpěla dostatek šrámů na to, abychom nepřihlíželi a abychom to nenechali jen takto být. Proto vás žádám o zařazení tohoto bodu a doufám, že se shodneme na tom, že chceme právě ten kredit této pozici vrátit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Michálek. Chtěl vystoupit pan předseda Michálek ještě k pořadu? (Nepřeje si vystoupit.) Ne. V tom případě pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já přicházím s žádostí o zařazení nového bodu na program Poslanecké sněmovny. Návrh tohoto bodu je Výzva vládě České republiky k zachování jaderného bezpečí a nešíření jaderných technologií diktátorským režimům. Je to výzva Poslanecké sněmovny k vládě ve věci bezpečnosti. Důvodem k této výzvě je vysoká míra nepředvídatelnosti, nevyzpytatelnosti a reálného nebezpečí některých íránských složek, především revolučních gard, které nepodléhají politickému vedení státu včetně prezidenta, ale výlučně tzv. vůdci Sajjidu Alí Chameneímu. Je nanejvýš pravděpodobné, že pokud by Írán získal jadernou vojenskou technologii a byl schopen vytvořit jadernou zbraň, bude nepochybně pod plnou kontrolou právě revolučních gard, což nelze připustit, nechceme-li žít i my ve velkém strachu. Není snad nutno připomínat, že nedávnou tragédii ukrajinského dopravního letadla způsobily právě revoluční gardy. Prý omylem. Ale omyl s jadernou zbraní by byl naprosto fatální, o tom jsem přesvědčen, že to nesmíme připustit. (V sále je trvalý hluk.)

Z toho důvodu potom v případě, že bude tento bod zařazen, bude načteno i usnesení, které konstatuje, že Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby doma i na mezinárodních fórech aktivně vystupovala a zamezila tomu, aby Írán získal technologie pro výrobu jaderné zbraně. V případě, že tento bod bude zařazen na jednání Poslanecké sněmovny, tak vás žádám, aby byl zařazen dnes po senátních vratkách, případně příští úterý po pevně zařazených bodech variantně. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem. Pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Většina příspěvků zde spočívá v navrhování zákonů, takže já se zařadím do té druhé kategorie, stahování návrhů zákonů, jak už tady vystoupil pan místopředseda Vojtěch Pikal, a stahuji návrh zákona, který je veden jako sněmovní tisk 406, bod 125 na programu této schůze, týká se to škody způsobené úředníky, a to z toho důvodu, že se nám už podařilo prosadit tento návrh zákona v rámci sněmovního tisku 69. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP