(17.10 hodin)
(pokračuje Valachová)

Na toto usnesení jsme tedy zareagovali jednak zformulováním pozměňovacího návrhu, který tedy odpovídajícím způsobem rozšiřuje článek 40 Ústavy, a zároveň jsme tento pozměňovací návrh projednali dne 30. října 2019 na 15. schůzi stálé komise pro Ústavu České republiky. K tomu stálá komise pro Ústavu České republiky doporučila navíc - podotýkám navíc, to je poměrně důležité zdůraznit -, aby v tomto pozměňovacím návrhu poslankyně Kateřiny Valachové k návrhu ústavního zákona rozšiřujícímu působnosti NKÚ, tisk 229, navrhované znění k článku 97 odst. 3 Ústavy znělo: "(3) Nejvyšší kontrolní úřad dále vykonává kontrolu hospodaření veřejných institucí, u kterých to stanoví zákon."

Tolik tedy usnesení stálé komise pro Ústavu České republiky. Jenom bych chtěla říct, že jsme tyto návrhy, tyto výsledky projednali i na ústavně-právním výboru. Nedosáhli jsme tam, řekněme, kýžené shody, proto se tyto věci nepromítly do usnesení ústavně-právního výboru.

Co se týká pozměňovacího návrhu mého, tedy jako předsedkyně stálé komise pro Ústavu k článku 40 Ústavy, ten vám, vážené kolegyně a kolegové, představím v rámci svých běžných přihlášek v obecné a podrobné rozpravě. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S projednáním ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj nás seznámí pan poslanec Jiří Dolejš, zpravodaj výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, do plejády výboru ještě jeden. Budu velmi stručný. Podobně jako jsme svým většinovým hlasováním podpořili předchozí tisk, a bude tomu podobně i v tom následujícím tisku, tak také zde jsme podpořili. Sice vnímáme, jak je to senzitivní otázka i v oblasti veřejné správy, ale při vědomí toho, že je to ústavní záležitost a že bychom se neměli dopouštět na tomto výboru nějakého ústavodárného kutilství, tak jsme nepřičinili nějaké pozměňovací návrhy, takže je to pouhá podpora tohoto tisku bez jakýchkoliv pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Mezitím přišly dvě omluvy: pan poslanec Radek Koten se omlouvá dnes od 17.50 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů, pan poslanec Petr Pávek se omlouvá dnes od 14.30 do 16.30 hodin z důvodu návštěvy lékaře.

Nyní otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je jako první přihlášena paní poslankyně Kateřina Valachová a připraví se pan poslanec Marek Benda. Prosím pány poslance u řečnického pultu, aby umožnili paní poslankyni vystoupit. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Naštěstí jsem štíhlá, takže jsem se k pultíku dostala.

Pane předsedající, vážené paní poslankyně, poslanci, vážená vládo, co se týká předložené novely Ústavy, já se vám přiznám, že jsem opravdu dlouhodobě velkou zastánkyní rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. Necítím se být tady ovšem ve střetu zájmů, ba přímo naopak, cítím se být povolána za tu dlouhou dobu, ve které se debata o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu vede, se k tomu vyjádřit.

Myslím si, že je bezpochyby velká ostuda, pokud jsme tedy na tom tak, že po desetileté debatě nejsme schopni na všechny veřejné prostředky kontrolu a dohled Nejvyššího kontrolního úřadu nasadit, povolat, notabene když Nejvyšší kontrolní úřad je jakousi prodlouženou rukou Sněmovny a mělo by být naším zájmem, abychom samozřejmě sledovali využití veřejných prostředků nejenom z pohledu prostých paragrafů, ale také efektivity nakládání s veřejnými prostředky včetně účelnosti. Ta dlouhá doba, která nám tedy bohužel nepřinesla kýžené rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, podle mého soudu uplynula především proto, že samozřejmě obce, města, statutární města a kraje se obávají toho, že by tedy byly ještě více zatíženy různou kontrolou už dosavadních kontrolních institucí, a také se samozřejmě dlouhodobě obávají jakéhosi v uvozovkách zneužití toho, co je hospodárné, co je účelné, že zkrátka Nejvyšší kontrolní úřad to nebude moci posoudit. Já se domnívám, že Nejvyšší kontrolní úřad má v tuto chvíli nastaveny standardy, které by nic takového nemohly dovolit, stejně tak máme nastaveny standardy z hlediska běžné auditorské praxe v rámci Evropy, a že by bylo záhodno, kdyby opravdu rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu umožnilo v Ústavě a následně v prováděcím zákoně zasažení opravdu všech veřejných prostředků.

Co se týká novely Ústavy, tak dlouhodobou snahou Senátu Parlamentu České republiky je tedy rozšíření článku 40. Zjednodušeně řečeno to znamená, že senátoři a senátorky opakovaně žádali, aby tento zákon rozšířil výčet zákonů, kde potřebujeme palec nahoru od obou komor, jinak zkrátka danou novelu Ústavy nepodpoří. Já bych chtěla říct, že i ten článek 40, ten pozměňovací návrh, jak ho načítám, je snahou z mé strany následně vytvořit prostor k debatě garančního výboru a případně konečného hlasování Poslanecké sněmovny pro to, abychom našli takovou změnu a následně ji podpořili i v Senátu, aby konečně Nejvyšší kontrolní úřad rozšířené kompetence měl a my jsme opravdu tímto způsobem kontrolovali maximum veřejných prostředků.

Co se týká Nejvyššího kontrolního úřadu, pokládám za poctivé a důležité říct, že samotný Nejvyšší kontrolní úřad, i tedy jeho šéf, ten pozměňovací návrh na rozšíření článku 40 odmítají. Obávají se tedy zase toho, že by byl Nejvyšší kontrolní úřad paralyzován a že by potom vždycky musel i u drobných změn zákona hledat podporu obou komor. Pokládám za důležité vám tady říct obě strany mince, abyste o tom mohli následně diskutovat nejenom na garančním výboru, ale i na plénu Sněmovny.

Já sama se následně v podrobné rozpravě přihlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu především proto, že chci rozšířit kompetence NKÚ, chci pro to vytvořit prostor, a myslím si, že tento pozměňovací návrh následně v garančním výboru nebo na plénu tento prostor, následně i pro schválení Senátem, otevřít může. Takže proto tedy tento pozměňovací návrh nakonec načtu a nakonec se k němu přihlásím. Chtěla jsem to takto vysvětlit a chtěla jsem poctivě říct, co je pro a co je proti a jaká je historie rozšiřování článku 40 Ústavy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dalším přihlášeným v obecné rozpravě je pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předkladateli, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, já teď vystupuji spíš jakoby jenom formálně. Nechci nijak zpochybňovat tento tisk, ale z diskusí, které jsme spolu s paní kolegyní Valachovou a mnoha dalšími vedli s tím Senátem, mám pocit, že jsme v situaci, že ve třetím čtení, v okamžiku, kdy bylo správně předřadit před ty ostatní body Ústavu, to asi všichni tušíme, že projednávat NKÚ bez schválené Ústavy nedává smysl, že pak by správné řešení mělo být: schválit novelu Ústavy a dojít v hlasování o těch dalších doprovodných zákonech měnících Nejvyšší kontrolní úřad až do okamžiku před závěrečné hlasování, aby bylo jasné, co Sněmovna projednala, co je její většinová vůle, a v tu chvíli přerušit do okamžiku, než projde Ústava. Protože pokud pošleme do Senátu novelu Ústavy upravující rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu a současně novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, tak u té Ústavy Senát má neomezený čas, může nám ji vracet. Máme tady člunek, může se stát mnoho věcí. Každopádně má neomezený čas.***
Přihlásit/registrovat se do ISP