(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Přečtu rychle omluvu. Pan poslanec Aleš Juchelka se omlouvá do 11.30 z pracovních důvodů. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Promiňte, že vystupuji s přednostním právem, protože chci fakticky reagovat na paní ministryni a není to k tématu tohoto bodu.

Paní ministryně, pokud nám tady rizika hrozí oficiálně nebo neoficiálně, to je celkem jedno. Problém je, že řada z nás se domnívá, že nám ta rizika vážně hrozí, a proto bychom ve druhém čtení tady skutečně chtěli ujištění Ministerstva zahraničí, jak moc je to relevantní. Protože pokud dojde k nějaké obchodní válce mezi námi a Spojenými státy, tak to prostě nemůžeme vyhrát. A je skoro škoda chodit do prohraného zápasu a způsobit víc škody než užitku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S přednostním právem paní ministryně a pak se připraví pan poslanec Votava. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji mnohokrát. Budu reagovat na pana předsedu Kalouska. Zabezpečím to, aby při projednávání v druhém čtení byl přítomen ministr zahraničí samozřejmě. Ale já bych chtěla jenom upozornit, že nejsme dneska v debatě o digitální dani, ale reaguji na vás. Itálie schválila digitální daň, Rakousko - dokonce Rakousko už zvedlo ze tří na pět procent - Španělsko, Portugalsko a tak dále. Báli se? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Poprosím o klid v sále, abychom slyšeli, a nyní vystoupí pan poslanec Václav Votava. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych se vrátil zpátky k tomu, co je meritem věci, a to je zákon o České národní bance. Občas zaznívá argument, a myslím si, že jsem ho slyšel i z úst paní ministryně, že jedním z důvodů, proč Česká národní banka chce do zákona dostat ty regulativní podmínky, poměrně tvrdé, je to, že se zde rozšiřuje portfolio nebankovních poskytovatelů. Ano, nebankovní poskytovatelé jsou poskytovatelé úvěrů na bydlení nebo hypotečních úvěrů.

My jsme v roce 2016 přijali po poměrně dlouhé diskuzi zákon o spotřebitelském úvěru, který se týká i úvěru na bydlení, kde byly zpřísněny podmínky pro takové poskytovatele. Jestliže dříve ti poskytovatelé mohli v podstatě podnikat na základě živnostenského oprávnění, dnes už tomu tak není, musí mít licenci České národní banky a musí splňovat řadu podmínek. Takže chci jenom říci, aby to nevyznívalo, ten argument, tak, jako že Česká národní banka, nebo že se nebankovní instituce dostávají mimo zorné pole České národní banky. Tam je řada podmínek. Musí mít nějaký počáteční kapitál, musí být odborně způsobilí ti poskytovatelé, musí ctít pravidla pro posuzování úvěruschopnosti žadatele, což je poměrně důležitá podmínka, musí také ctít postupy pro přijetí a oceňování předmětu zajištění toho úvěru na bydlení.

Takže jsem jenom chtěl poznamenat, že i ti nebankovní poskytovatelé úvěru jsou v zorném poli a jsou dozorovány Českou národní bankou a nemohou jen tak bezbřeze poskytovat úvěry na bydlení nebo hypoteční úvěry. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě pana poslance Martínka poprosím, aby posečkal, protože mi naskočila jedna faktická, což je pan poslanec Vojtěch Munzar, a potom se tedy připraví pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já bych chtěl zareagovat vaším prostřednictvím na ctěného kolegu Votavu, respektive, jak zde hovořil o mimobankovních úvěrech. Já mám ještě jeden dotaz na pana guvernéra. Zda se neobává, že při nějakém zpřísňování, řekněme, procenta spoluúčasti hypotečních úvěrů a zároveň, když víme, že úspory, zejména u mladých lidí, kteří právě shánějí bydlení, jsou na velmi nízké úrovni, zda to nemůže způsobit nějaký problém, že oni se budou přirozeně snažit získat ty peníze, které nemají naspořené, nějakým jiným způsobem, budou více využívat právě nějaké nebankovní úvěrové prostředky od soukromých společností, kde ta rizika mohou být pro ně daleko větší. Takže zda se neobává, že při přílišném zvyšování spoluúčasti na hypotečních úvěrech může přirozeně na trhu s bydlením zejména u těch mladých lidí dojít k tomuto neblahému jevu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek, prosím. A poté si přeje vystoupit také pan guvernér. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl požádat v případě, že nebude přijat ten návrh na přepracování, tak aby se hlasovalo i o návrhu na prodloužení lhůty o 20 dnů, a to z toho důvodu, že některé pozměňovací návrhy by mohly být dost složité. Například tady byly zmíněny návrhy, že by se mohl upravit návrh tak, že by banka mohla například určovat pouze dvě nebo jednu podmínku podle svého uvážení a podobně. Takže to, aby se to optimálně zpracovalo, může chvíli trvat. Z toho důvodu děkuji za případné prodloužení lhůty.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, mám poznamenáno. A nyní s přednostním právem vystoupí pan guvernér. Prosím, pane guvernére, máte slovo.

 

Guvernér ČNB Jiří Rusnok Děkuji vám, pane předsedající. Pokusím se stručně odpovědět.

Pokud jde o ty ukazatele, jak se ptal pan poslanec Skopeček, on se ptá na věc, kterou samozřejmě dobře ví, ale chápu, že tady jde o určitý typ divadla. Takže samozřejmě my v tuto chvíli používáme jako doporučení všechny tři ukazatele, které jsou zmíněny také v návrhu té novely. A ten důvod je jednoduchý. My reagujeme na mimořádné období velmi expanzivního trhu realit, to znamená, patříme mezi země, kde nejrychleji rostou ceny nemovitostí. To je doloženo statistikou. V posledních letech jsme v České republice zažili několik let, kdy průměrné ceny nemovitostí rostly buď téměř dvojciferným tempem, nebo řekněme osm devět procent ročně, čímž jsme patřili mezi země s nejrychleji rostoucími cenami nemovitostí v Evropě.

V takové situaci je samozřejmě povinností toho makroobezřetnostního orgánu, čili v této situaci České národní banky, proti té situaci nějakým korektivem zasahovat. Jediné, co máme k dispozici, jsou ona doporučení. A jak je to nakonec v důvodové zprávě, nejprve jsme používali to doporučení na LTV, které hlavně reaguje na rychlý růst cen nemovitostí, a posléze dnes používáme i ta další dvě doporučení, která se týkají míry dluhového zatížení těch dlužníků, to znamená těch, kteří si ty hypoteční úvěry berou. Díky těmto opatřením, díky těmto doporučením a schopnosti banky je v zásadě vymáhat v tuto chvíli se nám podařilo mimo jiné také přispět k tomu, že ten trh se poněkud zklidnil, nicméně stále vidíme, že ceny nemovitostí mají spíše tendenci růst, samozřejmě rozdílnou dynamikou v různých lokalitách a různé kvalitě těch nemovitostí.

Pokud jde o další dotaz pana Munzara, tak samozřejmě toto riziko existovalo už při zavedení těch doporučení. Zatím jsme nepozorovali, že by se to nějak dramaticky dělo. Ono jde také o to, že i ty společnosti nebankovní, jak už bylo řečeno, podléhají naší regulaci, zejména pokud jde o ochranu spotřebitele, nikoliv pokud jde tolik o jejich kapitálové vybavení, protože tam je samozřejmě nějaké minimum, a žádnou další regulaci u těchto společností nemáme, ani není potřeba. Ale to, že by se to zadlužení nějak masově přesouvalo k těm nebankovním společnostem, o to nemám velké obavy. Ony samozřejmě i ty nebankovní společnosti se nějakým způsobem drží nějakých rizik a samotní klienti jsou si velmi dobře vědomi, že podmínky, za kterých by část toho úvěru získávali od těch nebankovních společností, jsou dramaticky horší z hlediska úrokových sazeb, ale i některých dalších podmínek, než jsou podmínky standardních hypotečních úvěrů. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP