(9.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní mi tady naskočily tři faktické poznámky, takže přečtu pořadí. Pan poslanec Jan Skopeček, pan poslanec Vojtěch Munzar a předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Takže uděluji slovo panu poslanci Janu Skopečkovi. Vaše dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Děkuji za odpověď panu guvernérovi. Ale kdo tu s námi hraje to divadlo? Pan guvernér říkal: vážení poslanci, schvalte to, není přece jisté, že já všechny ty tři regulace využiji. To je jenom paleta, když bude nejhůř, tak sáhnu na jeden, na dva, možná na tři. A když se zeptám, kolik jich je využíváno dneska, kdy ještě to není v zákoně, tak zjistíme, že jsou všechny tři. Tak to znamená, až tenhle zákon schválíme, že začnete využívat jenom jeden? Dva? Tři? Kdo hraje s námi to divadlo? Já myslím, že pan guvernér.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar s faktickou a připraví se Zbyněk Stanjura. Tak prosím vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ano, děkuji. Já bych chtěl také zareagovat na poslední vystoupení pana guvernéra. Vy jste tady celou dobu říkal, že to jsou pouze nástroje, které by se mohly v budoucnu využít, a že není nutné třeba využívat všechny tři nástroje. Přesto jste nám teď potvrdil, že v té paletě nástrojů, v tom doporučení, všechny tři nástroje využíváte. Vy jste tady řekl, že tím reagujete na růst cen bytů. Jenomže vy jste nezareagoval na to, co jsem tady říkal já ve svém úvodním slově ve středu, a to je poznámka, že vy sice se snažíte regulovat poptávku po bydlení, ale tím se nesníží potřeba bydlet v České republice. Jenom tu poptávku přesouváte do nájemního bydlení. A ta vysoká cena nemovitostí je zejména určovaná nedostatkem na straně nabídky, a to jak sektoru vlastnického bydlení, tak sektoru nájemního bydlení, protože je prostě nedostatek bytů. A díky tomu, že tu poptávku přesunete do nájemního bydlení, tak tím způsobíte pouze akceleraci růstu cen nájemného.

Dámy a pánové, já si nemyslím, že bychom měli věnovat České národní bance takové bezlimitní pravomoci, aby mohla tímto způsobem určovat trh s byty, jakým způsobem se to navrhuje v této novele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní s faktickou předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem se domníval a věřil jsem tomu, že debata s panem guvernérem bude jenom v odborné rovině a že politiku si necháme bokem. Nicméně pokud pan guvernér vytáhne politiku a označí vystoupení opozičních poslanců za divadlo, tak teď se nedivte tomu, co řeknu.

Vy jste si začal, pane guvernére, ne my. Já nevím, jestli to bylo divadlo. Podle mě to bylo mnohem horší než divadlo a bylo to porušení demokratických principů našeho státu. Já jsem nezapomněl, že jste se stal premiérem České republiky, aniž byste prošel volbami. Já jsem nezapomněl na to, že vláda, v jejímž čele jste stál, nikdy nezískala důvěru Poslanecké sněmovny, a tady jsem nezapomněl, že za to, že jste vedl vládu přátel Miloše Zemana, jste byl odměněn a stal jste se nejprve členem Bankovní rady a posléze guvernérem České národní banky. Tak vás žádám, abyste se do těch politických půtek nepouštěl a udržel tu debatu v politické debatě, nebo se budeme vracet k vašemu angažmá ve velké politice. Děkuji. (Potlesk v lavicích ODS.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní nemám už žádnou přihlášku, neregistruji ani žádný zájem. Ano, Václav Klaus se hlásí, takže do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl vyjádřit naše stanovisko k tomuto zákonu. Má části, které jsou smysluplné. Já chápu tu argumentaci, že velké zahraniční banky nejsou pod dohledem ČNB, dělají to jejich mateřské země, Holandsko, a nemáme na to vliv. Na druhou stranu tu část, kde se předává vláda nad ekonomikou ČNB, považujeme za velice nebezpečnou. Já kdybych měl jistotu, že doživotně bude guvernérem ČNB někdo aspoň tak racionální jako pan Rusnok, tak bych to byl ochoten akceptovat, ale živě si dovedu představit takové ty prezidenty Drahoše, kteří tam najmenují Sedláčky a další kvaziekonomy, a toho bych se fakt nerad dožil, že Sněmovna nebude moci jakkoli ovlivňovat měnovou a hospodářskou politiku a skončí to naprostou katastrofou.

Takže se připojíme k zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu. Nemám tady žádnou přihlášku do obecné rozpravy, takže já končím obecnou rozpravu. Táži se paní ministryně a pana zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečná slova. Nemáte zájem, takže budeme hlasovat o návrzích. Já zagonguji. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, což je návrh pana poslance Tomáše Martínka, a dále, pakliže by tento návrh neprošel, tak budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, což podal pan poslanec Jan Skopeček. Ano, žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlašuji a přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Myslím, že jsme tady v dostatečném počtu, takže zopakuji.

 

Teď budeme hlasovat návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 78 přihlášeno 163 poslanců, pro 77, proti 68. Návrh na vrácení byl zamítnut.

 

Nyní budeme hlasovat návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 79 přihlášeno 163 poslanců, pro 57, proti 75. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Já se táži, navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu. Nikoho nevidím, takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 80 přihlášeno 163 poslanců, pro 161, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Ano, takže nejprve pan poslanec Patrik Nacher.

 

Poslanec Patrik Nacher: Tak jak jsem řekl v té úvodní své řeči, doporučuji, aby to bylo přikázáno i hospodářskému výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní pan poslanec Munzar. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já bych se připojil k té žádosti Patrika Nachera na hospodářský výbor, ale zároveň chci navrhnout, protože výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj má pod sebou podvýbor pro bydlení, tak z toho titulu navrhuji tento výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pardon, ještě jednou. Vy navrhujete, pane poslanče, výbor pro veřejnou správu. Rozumím tomu dobře? (Ano.) Výbor pro veřejnou správu.

Přečtu dvě omluvy. Omlouvá se pan ministr školství Robert Plaga, a to dnes, v pátek, ze zdravotních důvodů, a dále pan poslanec Přemysl Mališ se omlouvá z účasti na dnešním jednání Poslanecké sněmovny ze zdravotních důvodů.

 

Takže nyní tedy budeme nejprve hlasovat o návrhu pana poslance Nachera a Munzara na to, aby byl tento návrh přikázán hospodářské mu výboru.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 81 přihlášeno 164 poslanců, pro 77, proti 22. Návrh byl zamítnut.***
Přihlásit/registrovat se do ISP