(9.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

Dále budeme hlasovat o pevném zařazení bodu 23, je to vodní zákon, na středu 29. 1. jako druhý bod odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 75, přihlášeno 151 poslanců, pro 117, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o pevném zařazení bodu 34, je to zákon o osivu, na středu 29. 1. jako třetí bod odpolední schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 76, přihlášeno 152 poslanců, pro 113, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Jako poslední budeme hlasovat o návrhu pana poslance Maška, a to o vyřazení tisku 669 a zařazení na nejbližší schůzi.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 77, přihlášeno 153 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k prvnímu bodu dnešní schůze Poslanecké sněmovny.

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 532/ - prvé čtení

Měl by tady přítomen také guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Já ho tímto vítám. Jeho účast jsme již odhlasovali dne 22. 1., takže nemusíme znovu účast odhlasovávat.

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili ve středu 22. ledna. Obecná rozprava byla přerušena. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a zpravodaj garančního rozpočtového výboru poslanec Jiří Dolejš. Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které nemám nikoho přihlášeného. Hlásí se pan poslanec Munzar. Další přihlášku zatím nemám. Pane poslanče, máte slovo. (V sále je velmi hlučno.)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já už jsem tady o té novele a o našich výhradách mluvil ve středu. Nicméně jsem asi nezachytil jednu odpověď od pana guvernéra. Zeptám se znovu. Tady padl dotaz -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid! Pane poslanče, promiňte, že vás přerušuji, protože pan guvernér sedí nahoře, tak aby vůbec slyšel ten dotaz. Takže prosím o klid! Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. My jsme se tady ptali na to, jakým způsobem banky, jestli drží, či nedrží to doporučení, které vydala Česká národní banka. Pan guvernér odpověděl, že některá banka se toho doporučení stoprocentně nedrží. Tak jsem tu odpověď pochopil. Nicméně padl ještě dotaz, nebo napadl mě dotaz, jakým způsobem, jestli je tam nějaká výrazná změna, co se týká podílu nesplácených hypoték. Protože já jsem si našel statistiku, já jsem to tady ve středu říkal, že v září minulého roku podíl nesplacených hypoték klesl v novodobé České republice historicky pod 1 %. Já se chci zeptat, zda je u některé banky nějaký výrazný výkyv od tohoto údaje, řekněme několikanásobný počet nesplacených hypotečních úvěrů, jestli pan guvernér tu informaci má a zda by nám ji mohl sdělit.

Já to pokládám za velmi důležité, protože tady se argumentuje při tom navýšení kompetencí České národní banky takovým v uvozovkách strašením, že by mohlo dojít za prvé k nějakému výkyvu na trhu s nemovitostmi, to znamená, že by se třeba rapidně zvýšil počet nesplácených úvěrů, že by tady mohla být předluženost a podobně, ale zatím platební morálka klientů Komerční banky je dobrá. Tak mě zajímá, zda u nějaké banky je tomu jinak. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan guvernér Jiří Rusnok má zájem odpovědět. To je zatím poslední přihláška. Pane guvernére, máte slovo.

 

Guvernér ČNB Jiří Rusnok Dobré ráno, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Já nemohu hovořit o individuálních datech jednotlivých úvěrových ústavů, ale nedá se říci, že by v tuto chvíli byl nějaký zásadní výkyv mezi jednotlivými bankami co do počtu těch, řekněme, klasifikovaných hypotečních úvěrů. Ten podíl je v tuto chvíli samozřejmě velmi nízký, ale odpovídá to prostě době, ve které žijeme, těm předchozím létům, to znamená, rostou nám výrazně příjmy obyvatelstva, zejména spojené s výdělky a s podnikáním, a v takové situaci by bylo nenormální, kdyby narůstaly výrazněji, dokonce kdyby neklesaly počty špatných hypotečních úvěrů.

Já už jsem o tom hovořil v minulé debatě. Ten zákon je rámec pro preventivní působení centrální banky v roli makroobezřetnostního orgánu, tak abychom ty banky dokázali zastavit, pokud by se samy z nějakých konkurenčních důvodů boje na trhu tlačily do pozic, kde by prostě míra rizika, kterou na sebe berou, byla příliš velká z hlediska budoucnosti a nějakého potenciálního šoku na trhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, zatím poslední přihlášený. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já nebudu mluvit k tomuto návrhu zákona. Využiji příležitosti, že je tady paní ministryně. My jsme tady vedli myslím ve středu debatu o zákonu o digitální dani. Já jsem upozorňoval na rizika a protiopatření, vystoupení ministrů v té chvíli byla poměrně optimistická včetně ministra zahraničí, nicméně včera jsem zaznamenal oficiální vyjádření pana ministra zahraničí, že Spojené státy oficiálně protestovaly. Od té středy se na nás obrací - myslím, že nejsem jediný - mnoho českých exportérů, tak já bych chtěl jenom poprosit, až to budeme - je to ve druhém čtení, já nic nenavrhuji - aby paní ministryně, nebo kdo bude obhajovat na rozpočtovém výboru ten návrh zákona, aby s ní přišel i někdo z Ministerstva zahraničí, abychom ta rizika pečlivě zvážili na rozpočtovém výboru.

Omlouvám se, že to říkám teď, ale tím, že je otevřená rozprava, já myslím, že rozprava o novele zákona o České národní bance je v zásadě uzavřená, že jsme si řekli, co jsme potřebovali k tomuto návrhu zákona říci v prvém čtení, ale chtěl jsem, abychom tu informaci ministra zahraničí, kterou říkal myslím včera v přímém přenosu v televizi, brali vážně a abychom na ni také adekvátním způsobem reagovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: (Vystoupit chce ministryně Schillerová.) Paní ministryně, momentíček, s faktickou poznámkou vás ještě předběhl pan poslanec Skopeček. Dobře, dává vám džentlmensky prostor. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, děkuji za přednost. Vážený pane místopředsedo, pane předsedo, já jsem dnes měla shodou okolností ráno pracovní jednání s panem ministrem zahraničí, kde jedno z témat bylo toto jeho prohlášení do médií. Ubezpečil mě - a já to tady mohu říci - že žádné oficiální, že to bohužel tak neřekl, bylo to interpretováno nešťastně, žádný oficiální protest nemáme. Je to naprosto relevantní informace z dnešního rána. To znamená, že je to informace typu, že se potkal s panem velvyslancem, ten se ho na to ptal a pravděpodobně možná řekl třeba něco, co - u toho jsem nebyla, nebudu to interpretovat. Nemáme žádný oficiální protest. Říkám to tady odpovědně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Skopeček a potom předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Dobré ráno, děkuji za slovo. Já se chci ještě jednou pana guvernéra zeptat, ono to tu při tom konci projednávání bylo takové trošku divočejší, nicméně já bych poprosil o odpověď na otázku, kolik ukazatelů, které chce Česká národní banka dostat do zákona, kolik jich dnes využívá v rámci těch doporučení. Protože pan guvernér nás uklidňoval, že to je sada nástrojů, které může využívat všechny, jedno, podle situace na trhu. Dnes, na tom jsme se shodli všichni, je situace na trhu s hypotékami nějakým způsobem stabilizovaná, nejsou ohroženy hypoteční banky, tak se chci zeptat, kolik těch ukazatelů ve formě doporučení dneska Česká národní banka využívá. Jestli je to jedno, dvě, tři, všechny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP