(13.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Munzar se hlásí s faktickou poznámkou a poté pan poslanec Růžička. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den. Paní ministryně, to opravdu myslíte vážně, to, co jste tady říkala, že začneme snižovat byrokracii v podnikání tím, že budeme restrukturalizovat nějakou vládní komisi BOZP a budeme dělat manuály? To opravdu myslíte vážně? Vy jste říkala, že začnete tím, že bude restrukturalizace Rady vlády pro BOZP, takže paní ministryně, mně to přijde trošku podivné. Přece snížení byrokracie je snížení povinnosti pro ty podnikatele, ne změny na státní úrovni v různých radách apod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Růžička se hlásil, poté pan poslanec Kubíček do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych na tento zákon chtěl upozornit, protože on se tváří docela tak nevinně, ale tady je provázanost na další resorty. Protože jestli chceme něco zjednodušovat - vezmu pozici třeba revizního technika, který dostane oprávnění od TIČR, který spadá do tohoto zákona. Tento revizní technik by stejnou činnost chtěl dělat v působnosti Ministerstva obrany, tak musí mít povolení od Ministerstva obrany. Bude to chtít dělat na Ministerstvu dopravy, musí mít oprávnění od Ministerstva dopravy. Bude to chtít dělat u Ministerstva vnitra, musí mít oprávnění od Ministerstva vnitra. A nedej bože, pokud se zvedacím zařízením budete vykládat na silnici jako jeřábník nebo ze železnice budete vykládat zboží a budete to dávat na vozidlo, tak budete muset mít tři oprávnění, abyste vůbec tuto činnost mohli dělat.

Já jsem si představoval, že tento zákon bude jako zákon střechový, který bude tato pravidla určovat pro všechny. Ale to v současné době tento zákon dělat nebude. Tak samozřejmě já budu chtít, aby se tímto zákonem zabýval jednak výbor pro bezpečnost, protože ten má pod sebou Vězeňskou službu, Ministerstvo vnitra a policii, na které tento zákon dává určité výjimky. A musíme se ptát, zda ty výjimky jsou nutné. To samé platí i o Ministerstvu obrany, kde tento zákon také hovoří pouze o tom, že budou mít nějaké výjimky. A pak si to všichni dělají úplně jinak. Takže jednou si uděláte zkoušku revizního technika, a v dalších čtyřech resortech to funguje úplně obráceně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak děkuji. Teď se mi trošku zkomplikovala situace s přihláškami. Paní poslankyně (ministryně) Maláčová se totiž také hlásila, já bych se potřeboval zeptat, jestli chce uplatnit... (Nemá zájem.) Nic. Dobře. V tom případě s faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já moc děkuji paní ministryni za to, že odpovídá ještě v rozpravě, to je, myslím, dobrá praxe. A chtěl jsem se zeptat buď paní ministryně, nebo paní zpravodajky na otázku té jedné povinnosti, kterou ten zákon nově zavádí, to znamená, že se má hlásit incident v případě, že hrozí škoda nad 5 milionů korun, jestli se nemýlím. Co s tím ten úřad bude dělat. Na co to hlášení potřebuje a jak s tím naloží, když firma nově má povinnost nahlásit ten incident. Co se pak stane s tím hlášením a k čemu to bude užitečné, aby se v České republice žilo lépe. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Kubíček. Juříček. Pardon.

 

Poslanec Pavel Juříček: Dobrý den, dámy a pánové. Já se přiznám, že jsem tu normu nečetl úplně detailně, ale jenom jsem ji teď proletěl očima. Myslím si, že tady opravdu je trošičku riziková ta norma ve vazbě na podnikání. Protože jestli všechny tlakové nádoby budeme muset revidovat na 16 barů, tak to už pak vždycky za chviličku jsme všechny. (?) Jestli elektro všechno bude muset mít padesátku, tak já mám pocit, i když nejsem velký zastánce elektromobility, tak že možná nevyjede ani jeden elektromobil. A tak dál. Ale souhlasím s tím, co říkala paní ministryně, že máme dneska starou normu, to bezpochyby ano, a že je potřeba udělat novou normu, ale tak jak jsem to skutečně proletěl očima, tak si myslím, že to je velký dopad na podnikání, protože dneska už všichni podnikatelé musíme reevidovat už málem úplně všechno a všichni na nás mají neuvěřitelné množství bičů.

Takže já si myslím, že potom ve druhém čtení si určitě musíme vyhledat to, jaká rizika tento zákon znamená právě především pro podnikání, protože já mám pocit, že bychom málem přestali všichni podnikat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška do rozpravy, kterou eviduji, takže pokud se nikdo další nehlásí, já v tuto chvíli obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatelky nebo ze strany zpravodajky. Není tomu tak. Návrhy, o kterých bychom nyní měli hlasovat, nezazněly. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Pan poslanec. Prosím.

 

Poslanec Pavel Juříček: Jednoznačně hospodářskému výboru, protože tohle je opravdu impakt do celkového podnikání v České republice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, to je protinávrh. Ještě se zeptám, jestli je snad ještě jiný návrh na garanční výbor. Na garanční již ne.

 

Takže nejdříve budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 105, je přihlášeno 114 poslanců a poslankyň, pro 93, proti 1. Návrh byl tedy přijat.

 

Já konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, a ptám se, jestli má někdo návrhy na nějaké další výbory. Pan poslanec. Prosím.

 

Poslanec Pavel Růžička: Chtěl bych navrhnout dva výbory - výbor pro bezpečnost a výbor pro obranu, protože v tomto zákoně nejsou upravovány některé věci, které se týkají ozbrojených sil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji, to jsou dva návrhy. Má ještě někdo návrh na další výbor? Pokud tomu tak není, budeme hlasovat v pořadí, jak byly načteny.

 

Takže nejdříve, kdo je pro přikázání výboru pro bezpečnost jako dalšímu výboru.

Hlasování jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 106, je přihlášeno 115 poslanců a poslankyň, pro 78, proti 5. Návrh byl přijat.

 

A ještě je zde jeden návrh a to je přikázání výboru pro obranu jako dalšímu výboru.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 107, je přihlášeno 115 poslanců a poslankyň, pro 55, proti 2. Tento návrh nebyl přijat.

 

Takže já konstatuji, že jsme návrh přikázali výboru pro bezpečnost jako dalšímu výboru a jiné návrhy, které by v tuto chvíli měly být hlasovány, nezazněly.

 

Takže já děkuji navrhovatelce, děkuji zpravodajce a projednávání první čtení tohoto tisku končí. Kontrola hlasování předchozího? Pan poslanec Ferjenčík. Tak ještě se vrátíme k předchozímu bodu a kontrolujeme hlasování.

 

Prosím. Pane poslanče, bude? (K poslanci Ferjenčíkovi.) Tak, pan poslanec Michálek k hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP