(14.00 hodin)

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážené dámy, vážení pánové, na sjetině mám "zdržel se", ačkoliv jsme hlasoval pro. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Takže je zde námitka proti předchozímu hlasování. Je zde žádost o odhlášení.

Jednací řád předpokládá, že zákon je možno projednávat do 19. hodiny, a všeobecně se jedná i v pátek do 21. hodiny. Takže pokud nikdo nenavrhuje přerušení nebo nějaké ukončení v tuto chvíli, tak budeme pokračovat aspoň do vyřešení této záležitosti. Já jsem vás odhlásil, věřím, že jste se již všichni přihlásili svými kartami, a budeme hlasovat o námitce.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro námitku. Kdo je proti námitce proti hlasování? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 108, je přihlášeno 92 poslanců a poslankyň, pro 80, proti 2. Námitka byla schválena.

 

Takže budeme opakovat poslední hlasování, což bylo hlasování o přikázání výboru pro obranu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 109, je přihlášeno 101 poslanců a poslankyň, pro 69, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme... Pan poslanec Munzar, ještě k hlasování? Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já jenom pro stenozáznam. V tom hlasování, které předcházelo, číslo 106, jsem hlasoval pro, a na sjetině mám zamítnutí. Nezpochybňuji hlasování, jenom pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To bylo pro stenozáznam, takže já dokončím. Konstatuji, že tisk číslo 535 jsme přikázali k projednání dalším výborům, výboru pro bezpečnost a výboru pro obranu. Tím projednávání tohoto tisku již skutečně končí.

Vzhledem k tomu, jaká je situace v sále, tak se sejdeme znovu až příští úterý ve 14.00 hodin, kdy na pořadu je opět blok zákonů v prvním čtení, tak jak je tady zřejmě mám před sebou, to znamená, že bychom nejspíše začínali bodem číslo 33. Nicméně očekávám nějaké změny z grémia.

 

(Jednání skončilo ve 14.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP