(15.40 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Teď bych ale ještě rád navázal na kolegy, kteří mluvili přede mnou, ať už to byl kolega Kalousek, kolega Stanjura, kolega Třešňák. Je potřeba se zamyslet nad výpadky ve veřejném zdravotním pojištění. My se tady teď bavíme o těch přímých dopadech této novely, o nějakých 8,9 miliardy korun, ale víme dobře, a už to v tuto chvíli je spočítáno, že předpokládaný celkový výpadek na veřejném zdravotním pojištění v tomto roce bude někde kolem 40 miliard korun. Jsou to samozřejmě predikce, může se to pohybovat jak směrem nahoru, tak směrem dolů, ale ten výpadek je už poměrně závažný.

My víme, že v tuto chvíli na účtech zdravotních pojišťoven jsou rezervy někde kolem 44 miliard korun, takže si můžeme říct, že je můžeme v tuto chvíli využít, ale podle mého názoru to není to správné řešení. Takže také bych se velmi přimlouval za to, abychom v tuto chvíli šli cestou buď pozměňovacího návrhu, který předloží ODS, a my ho velmi rádi podpoříme, ale je potřeba se zamyslet i nad těmi dalšími zhruba 30 miliardami, které nám budou ve veřejném zdravotním pojištění v tomto roce chybět.

A já bych rád apeloval v tuto chvíli na vládu, aby se tomuto problému prioritně věnovala v následujících týdnech, protože je potřeba si uvědomit, že to není jenom o tom, jestli nám chybějí peníze ve veřejném zdravotním pojištění na účtech zdravotních pojišťoven, ale to má významný vliv na stabilitu našich zdravotnických zařízení. Zdravotnická zařízení v tuto chvíli prioritně bojují s pandemií koronaviru, zvláště nemocnice mají v tuto chvíli významně utlumenou svoji činnost a lze očekávat, že se nevejdou do koridorů úhradové vyhlášky. Jednoznačně je už v tuto chvíli možno říci, že budou mít problém, a tam budou samozřejmě potom následovat redukční srážky. Chtěl bych velmi apelovat na vládu, aby se i tomuto problému intenzivně věnovala, to znamená, jakým způsobem doplnit deficit ve veřejném zdravotním pojištění pro rok 2020, a tady máme samozřejmě možnost mimořádné valorizace plateb za státní pojištěnce, ale je potřeba hledat i další mechanismy.

Takže tolik za mě. Klub KDU-ČSL podpoří novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, a zároveň ještě jednou zdůrazňuji apel směrem k vládě. Finanční propad ve veřejném zdravotním pojištění bude velmi závažný a je potřeba se zamyslet nad stabilitou všech segmentů zdravotní péče. Nejsou to jenom nemocnice, ale jsou to i ambulance praktických lékařů, ambulantních specialistů a další zdravotnická zařízení v této zemi. Je potřeba, abychom poté, co skončí ta akutní fáze pandemie koronaviru, nedopustili, aby tato zdravotnická zařízení, která budou samozřejmě unavená, jak co se týče personálu, tak samozřejmě budou vysílená i ekonomicky, aby došlo k poklesu zdravotní péče, protože ta plánovaná zdravotní péče, která je v tuto chvíli kvůli koronaviru odsouvána, bude muset být samozřejmě později naplněna.

Tolik za mě, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Aulická Jírovcová, zatím poslední přihlášená do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, za klub KSČM velmi stručně. Podporujeme tento vládní návrh, jsme přesvědčeni, že tento způsob uleví zásadně, i samozřejmě s dalším sněmovním tiskem o sociálním zabezpečení, který řeší i tu část sociálních odvodů, uleví právě osobám samostatně výdělečně činným, a je to jeden z prvních kroků, a také to tak bereme, které nyní budeme schvalovat, s tím že samozřejmě i v návaznosti na tu situaci dále se budou připojovat další legislativní opatření, tak aby nejenom osobám samostatně výdělečně činným, ale především i zaměstnavatelům jako takovým, nejenom abychom byli schopni udržet zaměstnance, ale abychom byli schopni poté v nějaké té době nebo v nějakém optimálním horizontu rozjet aspoň částečně, nebo aspoň udržet nějakou ekonomickou stabilitu v České republice.

Jenom bych chtěla říci, a možná si trošku rýpnu do pana ministra, jsem přesvědčena, že náš návrh na valorizace za státní pojištěnce by se teď panu ministrovi velice hodil, protože ty peníze, asi si nemusíme říkat, že potřeba jsou, ale asi není vhodná doba řešit teď tuto situaci. Je potřeba, abychom řešili aktuální stav, a pomoci tam, kde se musí pomoct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Pan ministr má zájem. Než otevřu podrobnou rozpravu, závěrečné slovo pana ministra. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, velmi stručně k té debatě. My samozřejmě budeme tu situaci bedlivě sledovat, tak jak se bude vyvíjet v čase. V současné době je jasné, že nějaké dopady ta epidemie mít bude z hlediska i nákladové stránky českého zdravotnictví, z hlediska řízení produkce v jednotlivých nemocnicích; díky tomu, že jsem rozhodl o tom, že se omezí elektivní péče, tak je jasné, že na produkci to mít vliv bude, ale na druhou stranu, může to mít vliv i na ušetření v tomto směru některých nákladů. Jsme dohodnut s paní ministryní financí, že to budeme sledovat v čase, jak se systém bude vyvíjet, a podle toho případně reagovat, tak aby samozřejmě ten systém byl stabilní, protože asi nikomu z nás nejde o to destabilizovat systém veřejného zdravotního pojištění a našeho zdravotnictví ve chvíli, kdy víme, že tady jsou zdravotníci, kteří pracují velmi tvrdě, a je třeba jim za to poděkovat, takže v tomto směru si nemyslím, že nyní je čas pro to dělat tato rozhodnutí ve smyslu předložených pozměňovacích návrhů, ale budeme sledovat situaci, jak se bude vyvíjet.

Za únor tohoto roku zatím se zdá, že ten systém je na tom relativně dobře. My jsme dostali aktuální čísla, která hovoří o tom, že jsou tam určité rezervy stále kolem 60 miliard korun, uvidíme samozřejmě, jak se to bude vyvíjet nyní, březen, duben a ty další měsíce, a případně na to budeme společně reagovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy jako první je přihlášen pan poslanec Petr Třešňák. Připomínám, že pozměňovací návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu číslo 4651, který jsem avizoval už v obecné rozpravě a který se týkal osob bez zdanitelných příjmů. Ještě doplním, že by se to dle odhadů mělo týkat přibližně 60 tisíc osob a náklady na státní rozpočet ve výši přibližně 700 milionů korun.

A následně mi dovolte tedy znovu načíst i zmíněné doprovodné usnesení týkající se omezení patentu léčiv, resp. povinného poskytování licencí v nouzových stavech, a to zní: Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby v Radě EU iniciovala jednání o omezení platnosti patentů výroby léčiv v případě nouzových stavů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova. Končím druhé čtení tohoto návrhu a přerušuji projednávání tohoto bodu do doby, než budou projednána všechna druhá čtení.

Nyní před projednáním - je nějaký návrh na jiný postup? V souladu s jednacím řádem a po diskusi mezi vedením Sněmovny a legislativou není potřeba hlasovat o přerušení projednávání po druhém čtení. Proto nedávám o tom hlasovat.

Ale o čem budeme hlasovat, je že před projednáním vládního návrhu zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, jde o sněmovní tisk 787, bychom pole § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání.

Otevírám k tomu rozpravu. Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím a přikročíme k hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP