(15.50 hodin)
(pokračuje Fiala)

Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 787 ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 17. Přihlášeno 100 poslanců, pro 89, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Černochová, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já se strašně moc omlouvám, pane místopředsedo, ale já jsem chtěla poprosit. Pan Stanjura vyřizoval telefon. Nebylo možné, aby načetl ten pozměňovací návrh, který avizoval v tom předešlém bodě. Jestli bychom si mohli vyjít vstříc a ještě jednou se mohli vrátit k projednávání toho bodu, kde vlastně i za klub Pirátů tady jasně zaznělo, že by ten návrh oni podpořili. Omlouvám se, skutečně jsme tady v trošku nestandardní situaci, tak vás prosím, abyste nám vyšli vstříc.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na tři minuty do 15.54 hodin a poradí se vedení Poslanecké sněmovny, jak to lze.

 

(Jednání přerušeno od 15.51 do 15.54 hodin.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Jsme v trošku složité situaci, kterou si myslím, že jsme nějakým způsobem vyřešili. My jsme si teď odhlasovali, že budeme bod číslo 4 projednávat ve zkráceném jednání, to jsme hlasovali, nicméně jsme ten bod ještě neotevřeli. Já nyní navrhuji Poslanecké sněmovně, abychom hlasovali o tom, že znovu otevřeme bod číslo 3. To musíme odsouhlasit hlasováním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 18. Přihlášeno 99 poslanců, pro 82, proti nikdo. Znovu jsme otevřeli bod číslo 3.


(pokračuje Fiala)

Nyní dalším hlasováním rozhodneme o tom, že se vracíme do podrobné rozpravy.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 19. Přihlášeno 99 poslanců, pro 82, proti nikdo. Znovu jsme se vrátili do podrobné rozpravy.

 

Do podrobné rozpravy se s přednostním právem hlásí pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejprve bych chtěl všem kolegyním a kolegům poděkovat, že mi umožnili znovu vystoupit v podrobné rozpravě. Byla to moje chyba, omlouvám se.

Takže dodatečně se formálně hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 4646 a ještě jednou vám děkuji za tu velkorysost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Znovu se musím zeptat, zda je zájem o závěrečná slova. Není. Takže v tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu do doby, než budou projednána všechna druhá čtení z dnešního pořadu.

 

My jsme hlasováním schválili zkrácené jednání bodu číslo 4, a proto nyní tento bod otevírám.

 

4.
Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového
pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
/sněmovní tisk 787/ - zkrácené jednání

Budeme tedy jednat ve zkráceném jednání a paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová tento bod uvede. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Velmi stručně. Tento návrh má za úkol ulehčit živnostníkům, osobám samostatně výdělečně činným, kteří z velké části ze dne na den přišli o práci či zakázky. Tento návrh, to znamená odpuštění záloh na důchodové pojištění a příspěvku na aktivní politiku zaměstnanosti na šest měsíců počínaje měsícem březnem, to znamená, již teď, pokud návrh bude schválen, jim má pomoci překonat kritické období.

U mnoha živnostníků došlo k propadu tržeb a my chceme, ještě jednou to zdůrazňuji, jim odpustit minimální zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti. Nejedná se o odsunutí, ale o odpuštění. Těm, co již za měsíc březen zaplatili, bude tato záloha přičtena nebo vyúčtována k dobru v měsíci září, pokud nebude toto opatření případně prodlouženo.

Co se týká nároku na důchod, to šestiměsíční odpuštění se bude chovat jako takzvaná vyloučená doba, kterou živnostníci velmi dobře znají z doby nemoci, a nebude to mít na výši jejich důchodu negativní dopad. Nicméně zdůrazňuji, že se jedná o minimální odvody, které ale platí z toho jednoho milionu živnostníků 60 procent z nich, a týká se to jak osoby na hlavní pracovní činnost, tak na vedlejší. Celkové náklady jsou podle našeho odhadu 2,5 miliardy měsíčně, to znamená, za těch šest měsíců výše až 15 miliard korun.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si vás požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 787/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku pan poslanec Jan Bauer a informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP