(16.30 hodin)
(pokračuje Fiala)

Otevírám bod číslo

 

5.
Vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým
druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
/sněmovní tisk 786/ - zkrácené jednání

Schválili jsme zkrácené jednání. Předložený návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedající, dámy a pánové, samozřejmě bych chtěl poděkovat, že v tak krátkém čase v nouzové situaci jsme se mohli sejít k projednávání tohoto návrhu zákona. A samozřejmě je potřeba hned na začátek říct, že úpravy, které si vyžaduje jednotná přijímací zkouška a maturitní zkouška, jsou úpravy, kde zasahujeme do standardního způsobu, kde se posouvají lhůty, kde v tuto chvíli naprosto chápu, že do toho vstupují zdravotnická opatření, a je tak jasné, že oproti očekáváním dětí, studentů, jejich rodičů, ale i učitelů to doznává jiných parametrů. Ale mám za to, že parametrů doznává v tuto chvíli, v těchto týdnech celá naše společnost a že skutečně toto není otázka, která by se vyhýbala ostatním sférám, o kterých tady dnes jednáte a ještě jednat v následujících týdnech budete.

Když jsem byl na tiskové konferenci poté, co se uzavřely naše školy - základní, střední, vyšší odborné, samozřejmě základní umělecké a i školy vysoké - našim žákům a studentům, tak bylo avizováno, že Ministerstvo zdravotnictví zpřesní svůj odhad vývoje pandemického plánu, a to tak, že zhruba do 14 dnů. K tomu došlo teď o víkendu. My jsme s kolegy během těch 14 dnů velmi intenzivně promýšleli různé varianty. A jak říkám, nejsou to varianty, které by byly skvělé a zlepšovaly stav, který tady dnes je. K tomu jsme měli jiné debaty - o tom, jak má vypadat maturita a jestli tam má být maturita z matematiky. Ale reaguje na tu situaci, kdy máte 8. dubna za chvíli. A 8. dubna měly začít písemné části maturitních zkoušek. Po mnoha hodinách debat a konzultací s řediteli škol a i s Cermatem jako tím, kdo to má koordinovat z pohledu té státní části, jsme předložili návrh tak, aby reagoval na reálný scénář, který představilo Ministerstvo zdravotnictví.

Co se týká jednotné přijímací zkoušky, jsme si naprosto vědomi, že se rodiny dlouhodobě věnují přípravě svých dětí na jednotnou přijímací zkoušku a že jakékoli další odklady nejsou vhodné, nejsou dobré. To znamená, snažili jsme se, aby co nejrychleji po znovuotevření škol mohla proběhnout jednotná přijímací zkouška s tím, že její obsah a forma se žádným způsobem nemění a odpovídají rámcovému programu pro základní vzdělávání. Ve školní části kritéria stanovená ředitelem školy se také nemění.

Jednotná přijímací zkouška na středních školách pro tento rok - rok 2020/2021 - proběhne nejdříve tedy 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání a její vyhodnocení bude zajišťovat, tak jako standardně, Cermat. Jednotná zkouška se skládá stejně jako podle stávající právní úpravy z písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace. Pro školní přijímací zkoušku, rozhodl-li už ředitel školy o jejím konání, vyhlásí ředitel školy nové termíny. Ta úprava spočívá v tom, že je potřeba u jednotné přijímací zkoušky skutečně zohlednit to, že v jeden daný čas se vysoké desetitisíce, nebo zjednodušeně sto tisíc dětí vydá řešit maturitu, a je to i poté, co ten stav bude uveden z nouzového na nějaký ponouzový, protože standardní stav to určitě nebude, tak i s tímto ohledem jsme zvolili variantu, kdy je jeden termín plus náhradní termíny, a výsledek z tohoto jednoho termínu se propisuje samozřejmě i na tu druhou školu, kterou si ten žák a student zapsal. Dochází také ke zkrácení lhůt pro odevzdání zápisových lístků a dalších technikálií tak, abychom celý ten proces maximálně zrychlili.

Protože z pohledu vyhodnocení a z pohledu zavezení těmi testy je tím ústředním hráčem Cermat, tak maturity v našem návrhu navazují nejdříve 21 dnů po znovuotevření škol s tím, že písemná část z českého jazyka a z cizího jazyka pro tento rok není součástí té státní části, a pokud proběhne návrat žáků do 1. 6., tak to probíhá podle tohoto standardního modu. U maturity jsme do zákona dali i nouzovou variantu, ke které doufáme všichni, že nedojde, a to je ta, že pokud by nebyly k 1. červnu otevřeny školy pro prezenční přítomnost našich žáků, tak by byl mechanismus takový, že by studenti dostali maturitní vysvědčení na základě výsledků z posledních tří vysvědčení, tedy když to zjednoduším: polovina třeťáku, třeťák, půlka čtvrťáku.

Častým dotazem je, jestli když někdo má ten průměr - bylo to dnes v některých článcích, je to samozřejmě na mailu ministerstva, je to jeden z nejčastějších dotazů - když někdo ty průměry má horší a chtěl by známku lepší, tak samozřejmě je poté možné až v těch odsunutých termínech, opravných termínech si to opravit, pokud by s tím někdo nebyl úplně v pohodě a chtěl by mít to vysvědčení na věky věků nádherné se samými jedničkami.

Co se týká původního návrhu, tak jsme navrhovali kvůli zkrácení času, aby vyhodnocení didaktických testů proběhlo přímo na školách jednotlivými učiteli s tím, že poskytneme školám didaktický klíč. Po jednání z dnešního školského výboru je jeden doporučený pozměňovací návrh, se kterým jako ministerstvo souhlasíme, a to je, že i vyhodnocení didaktických testů v případě maturitní zkoušky proběhne prostřednictvím Cermatu, tedy standardním způsobem, s tím, že Cermat se pokusí maximálně možným způsobem zkrátit standardní lhůty, přičemž počítáme s tím, že ty lhůty budou cca sedmidenní.

Častým dotazem také bylo, proč se nepoužil, nebo proč není tento nouzový mechanismus propsán do jednotné přijímací zkoušky. Zase. Pokud jsme tu záležitost konzultovali, tak extrémně v případě osmiletých a šestiletých gymnázií dochází k tomu, že pokud byste chtěli přejít na to, že tam bude to kritérium vysvědčení a průměr známek, nebo několik posledních vysvědčení by mělo nahradit jednotnou přijímací zkoušku, tak se skutečně ničeho nedoberete, protože převis žáků je extrémně vysoký a nebyly by zřídkavé případy, kdy by třeba o 60 míst soutěžilo de facto 150 stejných vysvědčení žáků, kteří mají zároveň sportovní kroužky, účast na matematických a jiných olympiádách. Tedy ve finále by to mohlo skončit paradoxní situací, že bychom se dostali k tomu, že by o tom rozhodoval los. A ten los by bohužel byl v tu chvíli asi nejspravedlivějším řešením. Proto není možné použít průměr z vysvědčení jako kritérium, které by nám spolehlivě vyřešilo přijímací řízení, a není tak možné jednotné přijímací zkoušky v letošním roce ani v nouzovém režimu nějakým způsobem zrušit.

Tolik asi ten úvod s tím, že jak už jsem říkal, jedna z variant a z dotazů je skutečně směřována do oblasti toho, pokud ty průměry jsou horší než to, co by dostal z maturity, nebo očekává, že dostane z maturity, tak tady opakuji, má to řešení. A to řešení samozřejmě spočívá v opravném termínu na podzim tohoto roku.

Pokud vezmu ještě vazbu nouzového řešení maturit, tak skutečně když si vezmete, že řada odborných předmětů dneska, nebo z těch studentů, kteří mají odborné předměty, vezmu si sociál, vezmu zdravotní, vezmu pedagogické, tak dneska vykonávají v rámci toho nouzového stavu praxi, která je možná větší než praxe, kterou by na těch školách dělali, jsou nasazeni přímo v tom terénu. Takže to je také odpověď na to, jestli se ti studenti někam posouvají během této doby. Samozřejmě nepřipravují se na tu maturitu, ale někteří z nich jsou nasazeni přímo v tom boji proti koronaviru.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP